Home Tags Jeugdzorg

jeugdzorg

Piet van Geel (VluchtelingenWerk Nederland) over kabinetsplannen: Zo’n hard asielbeleid kennen ze nergens in Europa’

Het nieuwe kabinet wil in 2005 negentig procent hebben bezuinigd op het asielbudget. Wat betekent het nieuwe regeerakkoord voor de opvang van vluchtelingen en voor hun integratie? En: zijn die bezuinigingen eigenlijk wel haalbaar?
Wijkteam

De herwaardering van het opbouwwerk: Sociaal werk zonder bijbedoelingen

Na lange tijd in het defensief te hebben gezeten, heeft het opbouwwerk de wind weer mee. Het ontdekt nieuwe samenwerkingspartners, stelt meer eigen prioriteiten en opereert steeds vaker zelfstandig op de markt. 'Zonder opbouwwerk krijg je veel buurten niet meer aan de gang.'
Participatie

Leefbaarheidspartijen en welzijnswerk vinden gemeenschappelijk belang: Meer armslag voor de burger

In een twintigtal gemeenten boekten de Leefbaarheidspartijen grote winst. Hun speerpunt: de burger moet meer invloed krijgen. Ook welzijnsorganisaties werken voortdurend aan leefbare buurten. Een basis voor een goed huwelijk lijkt gelegd. Kunnen welzijnsorganisaties en de Leefbaarheidpartij wat met elkaar?

Lid ondernemingsraad over de ondergang van Opmaat in Emmen: ‘Passieve houding gemeente was kwalijk’

Eind juli ging Opmaat, een welzijnsinstelling voor onder meer sociaal-cultureel werk, opbouwwerk, maatschappelijk werk en kinderopvang in Emmen, failliet. Volgens Willemien Dirks werkten welzijnswerkers er op eilandjes, waren financieel managers niet op hun taak berekend en deed de gemeente of het niet haar 'pakkie an' was. 'Bij de gemeente zit niemand meer met visie op welzijnswerk.'
Huiselijk geweld

Professor Van Dantzig over zijn strijd tegen kindermishandeling: ‘Niemand voelt zich verantwoordelijk’

Publiek boos was hij, toen het ministerie van Sociale Zaken een voorstel afwees om kindermishandeling - meer dan tachtigduizend gevallen per jaar - structureel aan te pakken. Uiteindelijk resulteert zijn woede in een proefregio, waar kinder- en jeugdzorg hulp biedt aan ouders en kinderen. Volgens professor Van Dantzig is dat het antwoord op geweld tegen kinderen: vroegtijdig en intensief contact met gezinnen.

Terugblik op ‘De Sociale Agenda 2002-2006’ over toekomst van het welzijnswerk: De wereld achter de onveiligheid

Herstelt de overheid het contact met de burger succesvol? De burgers lijken daar, gelet op de laatste landelijke en gemeenteraadsverkiezingen, weinig vertrouwen in te hebben. Maar argwaan voor bureaucratische instanties kan wel degelijk omslaan in vertrouwen. Dat bleek tijdens de vorige maand belegde conferentie 'De Sociale Agenda 2002-2006' over de toekomst van het welzijnswerk. Zorg + Welzijn licht er een workshop uit.

Groeiende aandacht voor zingeving in de jeugdhulpverlening: ‘Wij zijn geen probleem op pootjes’

De zin van het bestaan mag weer onderwerp zijn in de hulpverlening. Sterker nog: Jongeren zoeken naar antwoorden op dit soort vragen. Dat stelt Michael Kolen in zijn boek 'Zingeving en ethiek in de jeugdzorg'. Hij herhaalde dat op het gelijknamige congres, dat op 20 juni is gehouden. Zingeving maakt veelal deel uit van het verhaal waar jongeren mee bij de hulpverlening aankloppen. Het vraagt ook iets van de hulpverlener: hij moet zichzelf blootgeven.

Nascholing moet welzijnswerker omvormen tot sociaal ondernemer: De speelruimte van een regisseur

De tijd dat de welzijnswerker uitsluitend groepen en activiteiten in de wijk begeleidt, is voorbij. Al regisserend, analyserend en delegerend, vertaalt hij de stem van bewoners in een concrete aanpak. Een opleiding als 'Sociale Interventiekunde' moet daarbij helpen. 'Vaak doe je dingen, maar je weet niet waarom.'
Armoede

Mediation rukt op in welzijn en recht: Een vorm van empowerment

Mediation, een nieuwe manier van conflicten oplossen, begint zowel in de rechtspraak als het welzijnswerk in snel tempo voet aan de grond te krijgen. Geen haarlemmerolie voor alle smeulende of vastgelopen ruzies. Wel een manier om mensen te helpen hun eigen krachten aan te spreken en er met elkaar uit te komen. Er is een toenemend aantal veelbelovende initiatieven op het grensvlak van recht en welzijn.
Armoede

Gezinssocioloog Kees de Hoog over verheffing van allochtonen: ‘Beschavingsoffensief moet uit eigen kring komen’

Hij pleit voor een Deltaplan, om allochtonen zo snel mogelijk uit het sociale isolement te krijgen. En dat moet vanuit de Moskeeën worden gepredikt. Een beschavingsoffensief vanuit eigen kring; allochtone voormannen moeten hun volk verheffen zoals dat in vroegere tijden gebeurde. De aanpak bij uitstek om de jeugdcriminaliteit te bestrijden, zegt dr. Kees de Hoog, gezinssocioloog aan de Wageningen Universiteit.