Home Tags Jeugdzorg

jeugdzorg

Verslaving

Nederland grijpt naar interventies die in het buitenland niet-effectief zijn gebleken: Sneller, harder, consequenter

Heropvoedingskampen voor jongeren die op school niet willen deugen. Publieke vernedering van stoere jeugddelinquenten. De roep om probleemjongeren harder aan te pakken klinkt steeds luider. Maar leidt harder optreden ook tot minder jeugdcriminaliteit? ‘Met een groepsgerichte aanpak krijgen delinquente jongeren alle gelegenheid om elkaar negatief te beïnvloeden.’

Helden rond de velden maakt geweld beheersbaar: Koffie en broodjes voor de tegenstander

De supportersbussen van de tegenpartij kunnen tegenwoordig rustig vertrekken uit Leeuwarden. Vier jaar geleden lagen de ramen er nog uit. Eén vrouw houdt de ‘lastige’ Cambuursupporters in het gareel: fancoach Angelien Leemburg begeleidt de jongens naar elke wedstrijd. En praat, luistert, houdt contact, geeft respect en krijgt respect. De fancoach is onderdeel van het met de Hein Roethofprijs bekroonde project ‘Helden rond de velden’.

Stichting Valentijn mag opvang jonge asielzoekers blijven doen: ‘Opvang maakt misbruik van onwetendheid ama’s’

Het 12,5-jarig jubileum van Stichting Valentijn, die alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s) en kindgezinnen de eerste drie tot zes maanden na aankomst in Nederland opvangt, kan toch worden gevierd. Nadat de stichting minister Nawijn dreigde met een proces, kwam de demissionaire minister terug op zijn besluit Valentijn per 1 januari te laten sluiten. Directeur Jan Willem de Jonge: ‘Ons pressiemiddel heeft gewerkt.’

Intensieve pedagogische thuishulp worstelt met veelheid van methodes: ‘Variaties maken hulpverlening ondoorzichtig’

Zoveel problemen, zoveel methoden. Dit lijkt voor de intensieve pedagogische thuishulp op te gaan. Het 'vraaggericht werken' heeft geleid tot wildgroei, maar niet tot meer duidelijkheid in de hulpverlening aan gezinnen. De hulpverlener past zijn methode aan de vraag van het gezin aan. Op een landelijk congres hierover van eind oktober zijn 56 verschillende methoden geteld. Kan het ietsje minder zijn?

Erik Jan de Wilde van GGD Rotterdam over stijging zelfdodingen: ‘Problemen in gezin verhogen kans op zelfmoord’

Zelfdoding is in Nederland onder dertigers doodsoorzaak nummer één geworden, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek over het jaar 2000. Bij de twintigers komt dit op de tweede plaats. Gaat het wel goed met de jeugd? Erik Jan de Wilde, hoofd onderzoek sector jeugd van de GGD in Rotterdam, vindt dat er meer aandacht moet komen voor emotionele problemen van jongeren.
Verslaving

Antropoloog Van Gemert trekt waarde Marokkaanse buurtvaders in twijfel: ‘De hiërarchie tussen vader en zoon werkt hier niet’

Kunnen buurtvaders de Marokkaanse probleemjongeren in het gareel krijgen? Dat is onwaarschijnlijk, stelde antropoloog Frank van Gemert onlangs. Daarmee keert hij zich tegen alle hosanna-verhalen over de Marokkaanse buurtvaders. Zij zijn volgens Van Gemert niet van deze tijd. ‘De verhouding vader-zoon is juist onderdeel van het probleem.’
Armoede

Justitie in de Buurt gaat mogelijk vaker ingezet worden: Maatwerk voor bulkzaken

In zes jaar tijd is het aantal bureaus Justitie in de Buurt (JiB) gestegen van drie naar dertig. Onlangs verscheen het evaluatieonderzoek ‘Met Recht Lokaal’ waaruit blijkt dat de JiB’s, na een moeizaam begin, hun bestaansrecht hebben bewezen. Het kabinet overweegt de methode meer in te zetten. Maastricht startte als één van de eerste gemeenten met een JiB. ‘Wij lossen zaken echt op’.
Verslaving

Erik Jan de Wilde van GGD Rotterdam over stijging zelfdodingen: ‘Problemen in gezin verhogen kans op zelfmoord’

Zelfdoding is in Nederland onder dertigers doodsoorzaak nummer één geworden, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek over het jaar 2000. Bij de twintigers komt dit op de tweede plaats. Gaat het wel goed met de jeugd? Erik Jan de Wilde, hoofd onderzoek sector jeugd van de GGD in Rotterdam, vindt dat er meer aandacht moet komen voor emotionele problemen van jongeren.
Armoede

Miljoenennota 2003: Geen beleid is goed beleid

Belemmerende regels moeten overboord, de bureaucratie aangepakt, niet langer samenwerken om het samenwerken. De samenleving en maatschappelijke instanties moeten meer hun verantwoordelijkheid nemen. Dat leidt tot minder kosten. Het kabinet lijkt die volgorde echter om te draaien. Eerst minder geld en minder regels. Dan komt de eigen verantwoordelijkheid vanzelf.
Participatie

Bestuursvoorzitter Hans Simons over de toekomst van het NIZW: ‘We zitten hier niet om te groeien’

Het ministerie van VWS gaat alle projectsubsidies aan onderzoeksinstituten in de sector zorg en welzijn kritisch tegen het licht houden. Hans Simons, voorzitter van het dagelijks bestuur van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, is daar niet bezorgd over. 'Het gaat erom dat de kennis bij de professional komt die iedere dag met zijn poten in de modder staat. Dat hoeft niet per se via het NIZW.'