Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

OCW-begroting 2007: investeren in talent Minister Van der Hoeven en staatssecretaris Bruins trekken eenmalig ruim een half miljard euro extra uit voor onderwijs, cultuur en wetenschap. Dat extra geld, afkomstig uit de aardgasbaten, wordt onder meer ingezet om bèta- en techniekstudies te stimuleren, om de leerwerktrajecten in het beroepsonderwijs een forse impuls te geven, voor de verbetering en versterking van voor- en vroegschoolse educatie (vve) en voor het behoud en de restauratie van oud beeldmateriaal. Alle investeringen zijn gericht op de ontwikkeling van talent.
Ministerie van Onderwijs

Dat staat te lezen in de OCW-begroting 2007, die de bewindslieden vandaag,

Prinsjesdag, naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Talentontwikkeling en

maatwerk zijn de kernwoorden uit deze begroting. Nederland heeft die talenten

hard nodig voor de verdere ontwikkeling en groei van de kenniseconomie, maar ook

voor meer sociale samenhang. Vandaar ook onder andere de blijvende aandacht voor

maatschappelijke stages en burgerschapsvorming in het onderwijs.

Voor- en vroegschoolse educatie Het extra geld wordt in 2007 en de jaren

daarna ingezet en gaat onder meer naar beta- en techniek (60 miljoen),

beroepsonderwijs en bedrijf (230 miljoen, waarvan 65 miljoen op de begroting van

Economische Zaken), voor- en vroegschoolse educatie (45 miljoen) en beelden voor

de toekomst (90 miljoen). Ook wordt de komende jaren extra geïnvesteerd in het

bevorderen van excellentie in het wetenschappelijk onderwijs (50 miljoen) en in

verbetering en vernieuwing van onderwijsprogramma’s in het voortgezet onderwijs

(25 miljoen).

Brede scholen Daarnaast wordt begin 2007 een besluit genomen over extra

investeringen in brede scholen. Verder heeft het kabinet uit de aardgasbaten 210

miljoen euro gereserveerd voor innovatieclaims. Het kabinet werkt de plannen

hiervoor in het najaar verder uit. Vast staat al wel dat 35 miljoen euro wordt

uitgetrokken voor het project Parelsnoer, een innovatief samenwerkingsproject

van alle universitaire medische centra.

Kwalificatieplicht In het begrotingsjaar 2007 komt ook veel extra geld

vrij waarover al eerder een akkoord in het kabinet is bereikt. Zo wordt dat jaar

de zogenaamde kwalificatieplicht (verlenging leerplicht tot 18 jaar) ingevoerd.

Deze plicht geldt voor alle jongeren die nog geen diploma op havo-, vwo-, of

mbo-2-niveau hebben gehaald. Hiervoor wordt in 2006 een bedrag van 16 miljoen

euro uitgetrokken, oplopend tot structureel 131 miljoen euro vanaf 2008. Deze

maatregel moet het aantal voortijdig schoolverlaters fors terugdringen en maakt

onderdeel uit van het aanvalsplan dat de bewindslieden in mei van dit jaar naar

de Kamer hebben gestuurd.

ZorgadviesteamsDaarnaast wordt voorzien in een forse uitbreiding van

het aantal zorgadviesteams (waarin scholen nauw samenwerken met de

jeugdhulpverlening) in met name het middelbaar beroepsonderwijs. Vanaf volgend

jaar kunnen ook alle middelbare scholen extra geld tegemoet zien voor

maatschappelijke stages. En in 2007 zullen vmbo-scholen naar verwachting 1500

tot 2000 van hun praktijklokalen vernieuwd hebben. Voor deze aanpassing is 237

miljoen euro uitgetrokken.. Per 1 augustus 2007 moeten alle basisscholen

aansluiting bieden met de buitenschoolse opvang voor ouders die dit wensen. Voor

de invoering hiervan is 50 miljoen euro beschikbaar.

GewichtenregelingDe nieuwe gewichtenregeling– het extra geld dat

scholen krijgen om onderwijsachterstanden weg te werken – wordt stapsgewijs

ingevoerd. Verder is er dit en komend jaar 18 miljoen euro om het vve-personeel

verder te professionaliseren, bovenop de 45 miljoen euro uit de aardgasbaten.

Nog dit najaar starten pilots met een nieuwe, tweejarige opleiding in het mbo,

de zogeheten associate-degree-programma’s.

Deze programma’s zijn erop gericht om de doorstroom naar het hoger

onderwijs te bevorderen en is bestemd voor werkenden en voor mbo’ers die nog

aarzelen of zij door willen studeren.

Cultuur

De minister trekt netto 90 miljoen euro uit voor het project Beelden voor

de Toekomst, bedoeld voor het behoud en restauratie van oud beeldmateriaal.

Daarnaast komt er een cultuurkaart voor alle middelbare scholieren, waarmee zij

naar eigen wens naar de film, het theater of het museum kunnen bezoeken.

Jaarlijks schrijft de overheid een vast bedrag per leerling bij op deze kaart,

waarmee in 2007 een proef begint. De minister stelt in 2007 8 miljoen euro

beschikbaar om de wisselwerking tussen cultuur en economie een stevige impuls te

geven. Ook komt er 20 miljoen euro vrij ten behoeve van een subsidieregeling

voor de Nederlandse film. Dit ter vervanging van de lopende fiscale

regeling.

Download hier de

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.