Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Het laatste nieuws in het sociaal domein: in 5 minuten bijgepraat

Een nieuw sociaal plan voor de jeugdzorg, positief nieuws over de mentale gezondheid van jongeren en een ode aan mensen die op latere leeftijd beter leerden lezen en schrijven. Slechts enkele van de interessante berichten deze week voor sociaal werkers. We hebben de belangrijkste ontwikkelingen voor jou op een rijtje gezet.
laatste nieuws in het sociaal domein
Het laatste nieuws in het sociaal domein, weeknummer 25. Bron: Chad Madden/Unsplash

1. ‘Hevel zorggeld over naar het sociale domein

‘We moeten het lef hebben om zorggeld over te hevelen naar gemeenten en het sociale domein’, zegt Sjaak Wijma, voorzitter van Zorginstituut Nederland, in de podcast Voorzorg over ethische dilemma’s rond passende zorg. ‘Er gaat 110 miljard euro naar zorg, maar de zorg draagt maar voor 10 procent bij aan gezondheid. Goede gezondheid wordt voor 40 procent bepaald door de omgeving van mensen, 40 procent door hun leefstijl en 10 procent door hun dna. Verdelen we ons geld dan wel goed?’, zegt Wijma in de podcast van de redacties van Skipr en Zorgvisie. Wijma gaat in deze aflevering in discussie met Ageeth Ouwehand,bestuurder bij ’s Heeren Loo en lid van de RVS. Luister de podcast Voorzorg hier. 


2. Gea Mulder en Harrie Seegers winnen Taalheldenprijs 2024

Gea Mulder en Harrie Seegers hebben de Taalheldenprijs 2024 gewonnen. Deze prijs gaat naar mensen die op een bijzondere manier op latere leeftijd alsnog beter leerde lezen en schrijven. De verkiezing wordt georganiseerd door Stichting Lezen en Schrijven.

Gea Mulder won de Juryprijs. ‘Jij geloofde in jezelf. Je hebt je ontwikkeld en zo je eigen kracht gevonden. Daarmee heb je de mensen die aan jou twijfelden het tegendeel bewezen. Nu vertel je je persoonlijke verhaal aan iedereen die het horen wil: van je eigen kinderen tot aan andere volwassenen die weer willen leren. Je bent een voorbeeld voor hen, maar eigenlijk voor ons allemaal’, loofde de jury haar. Gea: Vroeger werd ik gepest, omdat ik moeite had met lezen en schrijven. Daarom ging ik op latere leeftijd opnieuw op taalles. Daar leerde ik dat ik me niet hoef te schamen als ik niet zo snel lees en schrijf. Uiteindelijk schreef ik zelf een boek.’

Naast de juryprijs werd ook de winnaar van de Publieksprijs bekend. Wekenlang kon het Nederlandse publiek via ansichtkaarten en de website www.taalheld.nl stemmen op één van de 10 genomineerden. Harrie Seegers uit Tilburg in Noord-Brabant kreeg de meeste stemmen en ontving de Publieksprijs. Harrie: ‘Ik merkte elke dag dat ik moeite had met lezen en schrijven. Dat gaf me veel stress. Ik heb een eigen schoonmaakbedrijf en wil graag mijn eigen administratie doen. Daarom ging ik op taalles. Nu ben ik veel rustiger.’

Stichting Lezen en Schrijven vierde ook haar 20-jarige jubileum. Oprichter H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden vroeg daar meer aandacht en urgentie voor het stimuleren van basisvaardigheden. ‘Het aantal mensen dat moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en met digitale vaardigheden, stijgt. Gebrek aan deze basisvaardigheden leidt tot ongelijke kansen en uitsluiting van onze samenleving.’ Lees hier meer over de taalhelden en de oproep van Stichting Lezen en Schrijven 

1 op de 3 15-jarige leerlingen in Nederland heeft onvoldoende leesvaardigheid, blijkt uit internationaal onderzoek dat begin december 2023 werd gepubliceerd. En ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen, rekenen en het gebruiken van een computer of smartphone. Reden voor Zorg+Welzijn om een dossier te maken over laaggeletterdheid met als uitgangspunt: hoe kunnen sociaal werkers laaggeletterdheid beter signaleren en bespreken.

3. Nieuw sociaal plan voor de jeugdzorg

Werkgevers en vakbond FNV zijn het eens over een nieuw sociaal plan voor de jeugdzorg. Dat plan bestrijkt voor het eerst de gehele sector: een unicum. De partijen kiezen voor deze constructie om stabiliteit en rust te creëren in tijden van toenemende onrust. Dat meldt de FNV.

‘Dit nieuwe sociaal plan – dat de komende tijd nog zal worden voorgelegd aan de leden van de FNV en van brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland – is in grote mate gericht op het behouden van medewerkers. Zo is onder andere afgesproken dat er geen sprake zal zijn van gedwongen ontslag. Als er medewerkers weg moeten bij de ene organisatie, wordt er passend nieuw werk bij een andere organisatie gezocht. Daarmee zetten partijen in op baangarantie voor medewerkers.

Ook zijn er afspraken over zogeheten pre-mobiliteit. Dat betekent dat de werkgever al met medewerkers in gesprek gaat over passend werk (en faciliteiten daarvoor biedt) als deze ziet dat er in de toekomst een organisatiewijziging aankomt.’

Er moet ook een ‘blijfpremie’ worden aangeboden door werkgevers aan medewerkers als zij weten dat behandelgroepen worden ingekrompen of gesloten. Deze afspraak is naar aanleiding van de voorgenomen sluiting van gesloten instellingen en het terugdringen van het aantal uithuisplaatsingen. Vakbond FNV benadrukt dat dit sociaal plan een reactie is op de bezuinigingen en hervormingen die Den Haag de komende jaren op de jeugdzorgsector loslaat. Lees hier meer


4. RIVM: ‘Zeer voorzichtige verbetering in mentale gezondheid van jongeren

De mentale gezondheid van jongeren (12-25 jaar) lijkt na de coronapandemie heel voorzichtig te verbeteren. Zo ervaarden jongeren het afgelopen kwartaal iets minder psychische klachten en iets minder stress en eenzaamheid. Dat blijkt uit de nieuwste kwartaalmeting (maart 2024) van het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (Netwerk GOR). Ook het aantal jongeren met zelfdodingsgedachten daalt verder. Wel ligt het percentage jongeren dat hiervoor de huisarts bezoekt nog fors hoger (32%) dan voor de coronapandemie. Dat meldt het RIVM. Lees hier meer 


5. Minderjarigen kunnen straks niet meer met Klarna betalen

Het lijkt zo eenvoudig: even wat bestellen en pas later betalen. Met name jongeren komen door het gebruik van achterafbetaalapps als Klarna en Riverty steeds vaker in de problemen. Maar de minister gaat nu ingrijpen. Dat blijkt uit Kamervragen die demissionair minister Steven van Weyenberg (Financiën) heeft beantwoord. Zo worden de regels aangescherpt. Waar voorheen de leeftijdsgrens van 18 jaar door jongeren makkelijk kon worden omzeild – want apps als Klarna en Riverty handhaafden de leeftijdscontrole niet – daar wordt voortaan actiever op gecontroleerd. Zorg+Welzijn legt de nieuwe regels over vooruit betalen uit in dit artikel. Daar vind je ook tips om met jongeren over schulden te praten en een verhaal over Nooit meer Skeer, dat jongeren helpt naar financiële veiligheid.


6. Wet moet hulp in het stemhokje voor mensen met beperking uitbreiden

De hulp in het stemhokje wordt uitgebreid naar iedereen dit dat wil. Demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) heeft een wetsvoorstel dat dit moet regelen woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of laaggeletterden kunnen straks hulp krijgen van een stembureaulid.

Nu kunnen alleen kiezers met een lichamelijke beperking, die niet zelfstandig kunnen stemmen, hulp krijgen. Dat kan een stembureaulid, familielid of een kennis zijn. Mensen met een fysieke beperking houden in de nieuwe wet het recht om zelf iemand te kiezen die hen in het stemhokje helpt. De nieuwe groep mensen die straks hulp kunnen vragen, krijgt die keuze niet.

Een aantal belangenorganisaties had gepleit voor dezelfde regels voor alle kiezers. De Jonge heeft anders beslist. Zijn argument is dat een stembureaulid een neutrale rol in het verkiezingsproces heeft en dat daarmee kwetsbare kiezers niet onder druk worden gezet anders te stemmen dan ze zelf willen. Hij wil echter niet dat het wetsvoorstel een achteruitgang betekent voor kiezers met een lichamelijke beperking. Het streven is dat de wet vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 van kracht is. Bron: ANP


7. Cliëntenvertrouwenspersonen versterken onderlinge samenwerking

De aanbieders van cliëntenvertrouwenspersonen (CVP) Wet zorg en dwang (Wzd) – Adviespunt Zorgbelang, het LSR, Quasir en Zorgstem – gaan vanaf 1 juli intensiever samenwerken om de ondersteuning voor mensen die te maken hebben met onvrijwillige zorg of opname verder te verbeteren. Deze versterking van de samenwerking wordt ondersteund door de zorgkantoren.

De cliëntenvertrouwenspersonen Wzd zijn actief in heel Nederland en bieden onafhankelijke ondersteuning in de rechtspositie van mensen die onder de Wet zorg en dwang vallen. De vier organisaties hebben hun krachten al gebundeld op het gebied van registratie, werkinstructies en communicatie.

De samenwerking wordt uitgebreid met drie focuspunten:

  • Eén Gezamenlijke Naam:
    Alle CVP Wzd gaan opereren onder één herkenbare naam. Dit verhoogt de herkenbaarheid en vindbaarheid voor cliënten, hun vertegenwoordigers en zorgprofessionals.
  • Gezamenlijk Opleidingsprogramma:
    Er wordt een gezamenlijk opleidingsprogramma ontwikkeld, bestaande uit een basisopleiding, vervolgopleidingen en andere activiteiten die de deskundigheid bevorderen. Dit garandeert een hoog niveau van kennis en vaardigheden bij alle cliëntenvertrouwenspersonen.
  • Gezamenlijk Kwaliteitssysteem:
    Een gezamenlijk kwaliteitssysteem wordt opgezet om de kwaliteit van het werk van de CVP Wzd te waarborgen en extern te laten toetsen.

Lees hier meer


8. ‘Veranker de rol van de buitenwereld van gedetineerden bij resocialisatie en herstel’

De buitenwereld, dat is het sociaal netwerk van de gedetineerde, werkgevers en vrijwilligers. Het advies komt van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). ‘De RSJ constateert in dit advies dat het betrekken van de buitenwereld bij detentie nog te weinig is ingebed in het beleid en de uitvoeringspraktijk van het gevangeniswezen, terwijl is aangetoond dat dit hierop een groot positief effect kan hebben.

Resocialisatie en herstel zouden meer dan nu het geval is als uitgangspunt moeten worden genomen bij de uitvoering van gevangenisstraffen en de terugkeer van gedetineerden naar de samenleving. De RSJ pleit daarom voor een goede uitwerking van de brede doelstellingen van resocialisatie en herstel in een integrale visie.

Daarnaast is verankering van resocialisatie en herstel in de uitvoering nodig voor een herstelgericht detentieklimaat, landelijk beleid en sturing op een uniforme uitwerking daarvan in de PI’s. Daarbij moet gewaarborgd worden dat de buitenwereld structureel wordt betrokken bij detentie. De verantwoordelijkheid voor resocialisatie en herstel ligt niet alleen bij DJI, maar ook bij de samenleving als geheel. Gemeenten hebben hierbij een belangrijke rol.’ Het advies is aangeboden aan demissionair minister voor Rechtsbescherming, Frank Weerwind. Lees hier meer. 

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.