Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS investeert in kwaliteit van zorg Een stelsel van gezondheidszorg dat is voorbereid op de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen in de komende decennia. Dat is wat minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross-Van Dorp van VWS voor ogen hebben. Om dat te bereiken is de nieuwe Zorgverzekeringswet ingevoerd. Komend jaar volgt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). VWS wil de voorwaarden scheppen waaronder goede zorg geleverd kan worden en controleert de kwaliteit via de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dat staat in de VWS-begroting voor 2007.
Ministerie van Volksgezondheid


Omdat de kosten van dure geneesmiddelen steeds verder toenemen, stelt VWS

vanaf 2007 120 miljoen euro per jaar beschikbaar. Voor de herziening van enkele

pakketmaatregelen (IVF en buikwandcorrecties onder voorwaarden) wordt vanaf 1

januari 2007 12,5 miljoen euro uitgetrokken. De verpleeghuissector kan in de

jaren 2007 tot en met 2011 in totaal 434 miljoen euro tegemoet zien, waarmee zij

moet zorgen dat er meer handen van de bureaus naar de bedden gaan, te beginnen

met 63 miljoen euro in 2007.

Ziekenhuizen

De ziekenhuizen hebben in 2004 en 2005 hun budget overschreden. Om de

financiële consequenties van de volumegroei weer binnen de afspraken uit het

prestatiecontract te krijgen dat met de ziekenhuizen was gesloten, krijgen zij

vanaf 2007 te maken met een korting van 192 miljoen euro. VWS houdt de

kostenontwikkeling in 2006 en de productieafspraken in 2007 in de gaten.

AWBZ

Ook volgend jaar streeft VWS naar een gematigde ontwikkeling van de

ziektekosten. De volumegroei is in de periode 2004-2007 teruggebracht tot 2,1

procent, ten opzichte van 5 procent in de periode 1999-2003. De premie van de

zorgverzekering wordt door het CPB in 2007 op 1.134 euro geschat, maar de

werkelijke premie zal door de markt worden bepaald. De totale premielast van

zorgverzekering en AWBZ stijgt in 2007 met drie procent.

Wmo

In verband met de invoering van Wmo wordt 1,3 miljard euro vanuit de AWBZ

overgeheveld naar het Gemeentefonds. Het bedrag is onder meer bestemd voor de

huishoudelijke verzorging, die de gemeenten op zich gaan nemen. De Wmo schrijft

gemeenten voor dat zij een samenhangend beleid voeren op welzijn, wonen en

gezondheid. Ook geeft de wet de mogelijkheid om op eigen wijze de

maatschappelijke participatie van burgers te versterken.

Infectieziekten

Voor de bestrijding van infectieziekten trekt VWS 16,8 miljoen euro extra

uit in 2007. Het bedrag komt bovenop de 10,6 miljoen euro die al in de

Voorjaarsnota was aangekondigd. De middelen zijn bestemd voor de voorbereiding

van een grieppandemie, ‘gewone’ infectieziekten en SOA-bestrijding. Het

Nederlands Vaccin Instituut krijgt de opdracht een vaccin tegen het Respiratoir

Syncytieel Virus te ontwikkelen. De ontwikkelkosten zullen 27,9 miljoen euro

gedragen, daarvan komt 4,5 miljoen euro beschikbaar in 2007.

Geneesmiddelen

Vanaf 2007 wordt ook structureel 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor

een betaalbare geneesmiddelenvoorziening. Met de middelen worden maatregelen

getroffen zoals het inrichten van registratiesystemen, onderzoek naar

voorschrijfgedrag en registratie van bijwerkingen.

Jeugdzorg

In de jeugdzorg wordt vanaf 2007 12 miljoen euro per jaar beschikbaar

gesteld voor het creëren van extra plaatsen in gesloten inrichtingen. Op termijn

moeten er 350 extra plaatsen bij komen. Het bedrag komt bovenop de bij de

Voorjaarsnota aangekondigde extra middelen van respectievelijk 67 miljoen euro

en 92 miljoen euro voor 2006 en 2007 om de wachtlijsten in de jeugdzorg weg te

werken. Al eerder is structureel 40 miljoen euro beschikbaar gesteld om vanaf

2008 de groei in de jeugdzorg op te vangen.

Mantelzorg

Naar aanleiding van het amendement Van der Vlies wordt vanaf 2007

structureel 65 miljoen euro extra uitgetrokken voor de mantelzorgers. Er wordt

een regeling ontworpen die in de plaats komt van de in het Belastingplan 2006

aangekondigde fiscale korting voor mantelzorgers.

Voor het programma Erfgoed van de oorlog wordt de komende drie jaar 12

miljoen euro beschikbaar gesteld. Met het programma wil VWS de nalatenschap van

de generatie Nederlanders die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, in de

goede conditie houden en toegankelijk maken. Het gaat daarbij onder meer om

collecties, archieven, film- en fotomateriaal.

Download hier de

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.