Home Tags Participatie

participatie

Jeugdhulp

Lopen jongeren vast? Ze dan aan werk helpen is lastig, maar het kan wél

Lichamelijke of psychische klachten, een onrustige thuissituatie, hoogbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking: er is een veelheid aan redenen waarom jongeren niet naar school of werk gaan en vastlopen in hun ontwikkeling. Passende alternatieven zijn moeilijk te vinden. Maar ze zijn er wel, en ze delen hun ervaringen in een transitiearena van Movisie.
Jeugdhulp

Door polarisatie verandert de rol van jongerenwerkers. Van preventie naar handhaving?

De huidige generatie jongeren wantrouwt steeds vaker de overheid en is daarin heel uitgesproken, blijkt uit onderzoek. Dat voedt ook de polarisatie. Wat vraagt dat van jongerenwerkers?
Participatie

Zo krijg je je cliënt van de bank af: ‘Maak van bewegen een standaard gespreksonderwerp’

Cliënten die piekeren, negatieve gedachten hebben, kampen met een verslaving of op een andere manier slecht voor zichzelf zorgen. Hoe krijg je als sociaal werker verandering in dat gedrag? Zorg letterlijk voor beweging, zegt Aline Slijkerman. Zij geeft 6 tips waarmee je je cliënt eindelijk van de bank afkrijgt.
Zelfredzaamheid

SCP-directeur Karen van Oudenhoven: ‘Mensen zijn het gelukkigst als ze kunnen helpen’

De top 3 uitdagingen van Karen van Oudenhoven voor de Nederlandse samenleving: aanpak van de structurele ongelijkheid, verbetering van het vertrouwen in de overheid en verbinding zoeken in de steeds meer diverse samenleving. En wat kan de sociaal werker daaraan doen? Zorg+Welzijn interviewt de nieuwe directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Eenzaamheid
Jongere vrouw en oudere man maken selfie

Nieuwe campagne tegen eenzaamheid: ‘Ouderen zien op tegen de zomer’

Stichting Met je Hart vraagt deze maanden aandacht voor zomereenzaamheid onder ouderen. ‘We willen sociaal werkers ontlasten door de samenleving te activeren’, legt directeur Aimée Romme uit.
Wet- en regelgeving

5 vragen over de Participatiewet: waarom een herziening van de wet in de maak is

Met veel bombarie werd de Participatiewet ruim 8 jaar geleden aangekondigd. Maar de uitvoering in de praktijk bleek nogal complex. Daarom wordt gewerkt aan een herziening. Wat mogen we daar van verwachten? In dit artikel beantwoorden we de 5 belangrijkste vragen.
Participatie

Meedoen in de samenleving betekent ook aan de juiste deur kloppen

1 op de 7 volwassenen in Nederland heeft moeite met basisvaardigheden en dat maakt het moeilijk om mee te doen in de samenleving. Toch richt het sociaal werk niet nadrukkelijk de pijlen op die basisvaardigheden zoals lezen, rekenen, digitale handelingen. Movisie presenteert een serie beeldreportages van succesvolle voorbeelden in de praktijk waar dat wél gebeurt. ‘In deze praktijkverhalen klopt iedereen aan de goede deur.’
Zelfredzaamheid

Hoe stimuleer je gedragsverandering vanuit Positieve Gezondheid?

Een nieuw studieboek over Positieve Gezondheid helpt sociaal werkers en andere professionals de gedragsverandering te bewerkstelligen die de cliënt wenst. Medeauteur John Dierx legt met praktische voorbeelden uit hoe sociaal werkers dat 'andere gesprek' kunnen voeren en kunnen samenwerken met zorgverleners.
Participatie
Positieve Gezondheid in de praktijk

7 tips om met Positieve gezondheid aan de slag te gaan

Positieve gezondheid maakt een opmars in Nederland, ook in het sociaal domein. Het concept toepassen in de praktijk is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe pak je dat aan? Twee experts geven zeven tips om ermee aan de slag te gaan.
Professionalisering

7 feiten over ageism: hoe we afkomen van hardnekkige aannames

Kinderen van nu kunnen zich niet concentreren. Tieners zijn lui. Ouderen traag van begrip. Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van ageism, stereotypering op basis van leeftijd. Wat zijn voor sociaal werkers de gevaren van ageism?