Home Tags Jeugdzorg

jeugdzorg

Kung Fu voor probleemjongeren, Amsterdam

De salto’s zijn populair. Aanloop, óp de trampoline, salto en gestrekt achterstevoren op het grote kussen terecht komen. De jongens, tussen de 13 en 18 jaar, applaudisseren en dagen elkaar uit: wie kan het best, mooist, hardst? Kung Fu-meester Ravi Chandrasiri klapt en de groten stoppen met de acrobatiek. Hij helpt een andere groep de gestrekte salto goed te leren. De sprongen zijn hoog en ver.
Vrijwilligers

Youth at Risk houdt probleemjongeren spiegel voor: Een strak schema naar zelfinzicht

'Ze hebben de emmer bij mij wat leger gemaakt zodat er weer wat nieuws bij kon,' zegt Michael, één van de deelnemers van Youth at Risk die in 2002 op kamp in Amersfoort gingen. Journalist Colette van Nunen - zelf begeleider - blikt met hem terug. Het is de bedoeling dat probleemjongeren als gevolg van dit intensieve project hun leven kunnen beteren. 'Hou je woord, dat heb ik geleerd.'

Zorg + Welzijn Extra: De kracht van het particulier initiatief

Particuliere initiatieven duiken op in diverse uithoeken van de samenleving. Ook in de sociale sector, ooit vrijwel geheel voortgekomen uit het particulier initiatief, zijn er steeds weer mensen die buiten de gebaande paden van wet- en regelgeving zelf projecten opzetten. Zij voegen iets toe aan de samenleving dat er anders niet geweest zou zijn. Een flinke portie lef, doorzettingsvermogen en eigenwijsheid zijn voorwaarden.

Welzijnsgigant in problemen: Melkertiers massaal op straat gezet

De grootste welzijnsinstelling van Amsterdam, Alcides, kampt met ernstige financiële tekorten. Op drie grote onderdelen lopen de verliezen dit jaar op tot 3,5 miljoen euro. Een groot deel van de tweeduizend medewerkers verliest daardoor zijn baan. Vooral 'Melkertiers' worden getroffen.

Jaarlijkse kwaliteitsbeoordeling voor sociale opleidingen: Werken op de schaal van en slecht

Jaarlijks wachten opleidingsmanagers in spanning af hoe studenten hun opleiding weer beoordelen. Hoe kom je als SPH, CMV en MWD bovenaan de lijstjes van beste opleidingen? De aandacht voor de student blijkt bij de hoogst gewaardeerde opleidingen een reden voor het succes te zijn.
Vrijwilligers

Opleiders migratievraagstukken stuiten op culturele kloof: Een scholing in conventies

Wat moeten studenten van agogische opleidingen leren over werken in de multiculturele samenleving? Boekenkennis over interculturele competenties is niet genoeg, het gaat ook om intuïtie ontwikkelen, vindt Carine Thesingh, manager jeugdbeleid van Welzijn Utrecht Zuid-West. Maar te veel informatie over culturen kan ook averechts werken, stelt methodiekontwikkelaar Leida Schuringa.

Welzijnsdirecteur Ineke de Jonge over bezuinigingen op het welzijnswerk: ‘Wat landelijk is ingevoerd, wordt gemeentelijk afgeschaft’

Gemeenten zijn hard bezig met het bezuinigen op het welzijnswerk, of hebben plannen daartoe. Daarbij gaat het niet alleen om de reeds aangekondigde bezuinigingen op gesubsidieerde arbeid. Ook andere welzijnsactiviteiten worden reeds gekort, zo blijkt uit een enquête onder de leden van de Vereniging van directeuren van lokale welzijnsorganisaties (Verdiwel).

Emeritus hoogleraar Van der Ploeg over hulp aan problematische jongeren: ‘Niemand wil ze, daar komt het op neer’

De meest problematische jongeren komen terecht bij de instantie die daar veel te weinig op is toegerust. Namelijk bij de gezinsvoogdij. Dat stelt emeritus hoogleraar Jan van der Ploeg in zijn recent verschenen boek Knelpunten in de jeugdzorg. ‘De veel beter toegeruste ambulante geestelijke gezondheidszorg behandelt liever kinderen met angststoornissen en adhd dan moeilijke jongeren met antisociaal en verslavingsgedrag.
Vrijwilligers

Opleiders migratievraagstukken stuiten op culturele kloof: Een scholing in conventies

Wat moeten studenten van agogische opleidingen leren over werken in de multiculturele samenleving? Boekenkennis over interculturele competenties is niet genoeg, het gaat ook om intuïtie ontwikkelen, vindt Carine Thesingh, manager jeugdbeleid van Welzijn Utrecht Zuid-West. Maar te veel informatie over culturen kan ook averechts werken, stelt methodiekontwikkelaar Leida Schuringa.
Armoede en Schuldhulpverlening

Utrechtse nachtopvang in zelfbeheer krijgt prijs LVT: ‘We staan op gelijke voet met de gasten’

De professionele hulpverlening zet een klant in een hokje, meent beheerder Peter Schuurman van de Nachtopvang in Zelfbeheer in Utrecht. ‘Dan wil je toch niet meer geholpen worden?’ Negen jaar geleden werd de daklozenopvang door ex-daklozen opgericht, en het werd onlangs onderscheiden vanwege haar succesvolle werk. Over vraaggestuurde zorg voor dak- en thuislozen.