Home Tags Jeugdzorg

jeugdzorg

Krachtvoer voor de samenleving

Sport is een katalysator voor een goed geoliede samenleving. Krachtvoer. Een goede inzet van sportactiviteiten kan preventief werken ten aanzien van ontsporingen van burgers in de maatschappij. Het stimuleert sociale waarden als integratie en participatie. Maar hoe is de infrastructuur voor sport in Nederland? Als het om geld van de overheid gaat, staat het er niet goed voor, zegt Ton Rombouts, bestuurslid breedtesporten van het NOC*NSF en burgemeester van Den Bosch. Maar er zijn genoeg andere openingen om met sport aan de slag te gaan. Gewoon beginnen, is daar volgens Rombouts één van.
Armoede en Schuldhulpverlening

Straatvoetbal maakt van dak- en thuislozen helden

‘Het applaus tijdens de openingsceremonie was zo geweldig, ik kreeg echt vlinders in mijn buik. Normaal kijkt niemand naar je om, maar nu stonden mensen zelfs op de banken voor je. Mijn zelfvertrouwen is een stuk gestegen.’ Dennis Schalkwijk is topscorer van het Nederlandse daklozenteam dat vorig jaar in juli tijdens de wereldkampioenschappen straatvoetbal voor dak- en thuislozen in het Oostenrijkse Graz brons won. Onder leiding van Sander de Kramer, hoofdredacteur van het Rotterdamse Straatmagazine, voetbalden zeven dak- en thuislozen zich naar één van de topploegen van het toernooi. Dit jaar doen de voetballers niet mee. Door de Olympische Spelen en het reguliere Europees kampioenschap voetbal zouden ze lang niet zo veel aandacht krijgen als vorig jaar. En media-aandacht was voor Sander de Kramer één van de belangrijkste doelen. ‘Ik wilde het kampioenschap gebruiken om clichébeelden, die nog steeds over dak- en thuislozen bestaan, te veranderen. Meer begrip voor hun situatie krijgen. Voetbal is een populaire sport en het trekt mensen die normaal gesproken nooit een straatkrant zouden kopen en artikelen over de problematiek in kranten zouden overslaan. Het was echt een prachtige methode om hen nu wel eens te bereiken. Ik wilde mensen wakker schudden.'
Wmo

Staatssecretaris Ross-van Dorp over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning: ‘We moeten geslaagde projecten in de etalage zetten’

Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning krijgen gemeenten allerlei nieuwe taken over hun schutting gegooid. Een onacceptabele, verkapte bezuinigingsmaatregel, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Maar volgens staatssecretaris Clémence Ross is er helemaal geen sprake van een bezuiniging. ‘Het gaat om taken die gemeenten al doen of zouden moeten doen.’

Ouders van criminele jongeren leren omgaan met probleemgedrag: Opvoedcursus als wondermiddel

De eerste verplichte opvoedcursussen voor ouders van beginnende crimineeltjes zijn gestart. Maar de deskundigen zijn het erover eens: probleemgedrag is meer dan alleen opvoedingsvaardigheden. Verplichten werkt niet, ouders meer betrekken wel. ‘De opvoedcursus geldt als wondermiddel, maar dat is een lippendienst aan de politiek.’

Sociale sector heeft moeite allochtone medewerkers aan zich te binden: Allochtonen op achterstand

Hoe multicultureel zijn de sectoren zorg en welzijn? Hoewel de een het er beter vanaf brengt dan de ander, hebben beide minder dan het landelijke gemiddelde aan allochtoon personeel in dienst. Over de kloof tussen werk en opleiding, imagoproblemen, en inhaalslagen.
Jeugdhulp

Ouder Informatie Punt: advies bij opvoeding en onderwijs van allochtone kinderen: Sleutelfiguren betrekken ouders bij de school

Op Ouder Informatiepunten werken allochtone ouders als vrijwilliger om andere ouders te helpen bij vragen en problemen rond de opvoeding en schoolprestaties van hun kind. Ook worden ze door de vrijwilligers gestimuleerd meer betrokken te zijn bij de school.

De moeizame weg naar een multiculturele sector

Hoe multicultureel zijn de sectoren zorg en welzijn? Hoewel de een het er beter vanaf brengt dan de ander, hebben beide minder dan het landelijke gemiddelde aan allochtoon personeel in dienst. De welzijnssector scoort steeds beter bij het aantrekken van allochtoon personeel. Maar in de zorgsector is nog lang geen sprake van een evenredige deelname van allochtone medewerkers. Beide sectoren stellen echter veel in het werk om die situatie te verbeteren. Zo hebben het Albeda College Rotterdam en het ROC van Amsterdam een drempelloze opleiding op het niveau van helpende welzijn ingevoerd. Jongeren uit de doelgroep en zonder vooropleiding zetten hun eerste stappen in het professionele jongerenwerk. En in de zorgsector wordt alles in het werk gesteld om tot een gedifferentieerde personeelssamenstelling te komen: trajecten om inburgeraars in te laten stromen in de sector Verpleging & Verzorging, voorlichtingsactiviteiten gericht op allochtonen in hogere zorgfuncties en projecten voor een multiculturele thuiszorg. In deze opleidingenspecial aandacht voor de kloof tussen werk en opleiding, imagoproblemen en inhaalslagen.
Mantelzorg

Pogingen om personeelsbestand zorgsector diverser te maken: Intercultureel zorgen

Slechts zeven procent van de werknemers in de zorgsector is van allochtone komaf. Verschillende projecten streven naar een betere afspiegeling van de multiculturele beroepsbevolking. Hoe ziet dit er in de praktijk uit? Drie initiatieven nader bekeken.
Vrijwilligers

Probleemjongeren op weg naar professioneel jongerenwerk: ‘Jongeren van mijn eigen cultuur verkloten het vaak’

‘Vaak staan de jongeren met één been bij justitie en met één been in het normale leven,’ zegt docent Peer Ottink in Rotterdam over de assistent jongerenwerkers in wording. Jongeren uit de doelgroep en zonder vooropleiding zetten in speciale opleidingen hun eerste stappen in het professionele jongerenwerk. De initiatieven zijn succesvol, maar blijven niet verschoond van problemen.
Verslaving

Voorlichting haalt kinderen psychisch zieke ouders uit anonimiteit: De nachtmerrie in huis

Ruim anderhalf miljoen kinderen en jongeren onder de tweeëntwintig jaar groeien op in een gezin waarin een ouder psychische of verslavingsproblemen heeft. Goede voorlichting en opvang moeten voorkomen dat deze zogenaamde KOPP en KVO-kinderen later zelf problemen krijgen. ‘Je schaamt je rot als je zo’n vader hebt.’