Home Tags Jeugdzorg

jeugdzorg

Participatie

Compensatieplicht maakt WMO kansrijk

Het doel van de WMO, meedoen voor iedereen, is dichterbij gekomen door de invoering van de compensatieplicht. Dit vervangt de zorgplicht. De compensatieplicht schept ruimte voor gemeenten en burgers voor maatwerk: de inhoud ligt niet vast, Het gaat erom dat de compensatie er is; de invulling bepaalt de burger zelf, samen met de gemeente.
Vrijwilligers

Dagboek: Pieter Hagemeijer, Preventie Team Nijmegen

Pieter Hagemeijer, 32 jaar, is docent aan het ROC Nijmegen en begeleidt jongeren in het project toezichthouders Preventie Team Nijmegen. De jongens komen regelmatig met justitie in aanraking. Het project is onderdeel van de aka-opleiding (arbeidsgekwalificeerde assistenten) van het Regionaal Opleidingen Centrum. De opzet is om deze jongeren uit het criminele circuit te halen, ze een voorbeeldfunctie te geven en hen een aka-diploma mee te geven, waarmee ze werk of een opleiding kunnen doen.

Kabinetsstandpunt frontliniewerkers stelt weinig voor’

Buurtwerkers in de frontlinie zijn cruciaal, aldus de regering in een reactie op het rapport ‘Vertrouwen in de buurt’ van de WRR. Het kabinet lijkt niet van plan hen krachtiger te ondersteunen. Annelie Stevens (Verdiwel): ‘Dat moeten de instellingen zelf doen.’ Andere brancheorganisaties reageren teleurgesteld.

Branche teleurgesteld over kabinetsstandpunt frontliniewerkers


Buurtwerkers in de frontlinie zijn cruciaal, aldus de regering in een reactie op het rapport 'Vertrouwen in de buurt' van de WRR. Het kabinet lijkt niet van plan professionals in de frontlinie krachtiger te ondersteunen. Annelie Stevens (Verdiwel): ‘Dat moeten de instellingen zelf doen. Dat hoort bij de hele cultuuromslag die nodig is.’ Andere brancheorganisaties reageren teleurgesteld.

MOgroep wil oplossing wachtlijsten jeugdzorg

De teller van de wachtlijsten staat inmiddels bijna op 6000. Het gaat om kinderen die dringend hulp nodig hebben van de jeugdzorg. De staatssecretaris stelt onvoldoende geld ter beschikking, vindt de MOgroep. 'Probleem is dat elke provincie haar eigen verantwoordelijkheid heeft,' zegt MOgroep-voorzitter Hans Nieukerke.

Armoede en Schuldhulpverlening

Regina Mac-Nack: Charismatisch moederfiguur

Regina Mac-Nack, coördinator van de Amsterdamse Voedselbank, werd onlangs Amsterdammer van het Jaar. ‘Soms zegt het maatschappelijk werk “zoek het maar uit” en voorkom ik een huisuitzetting.’

Dagboek: Anneke van Koert, opbouwwerker in Amsterdam

Anneke van Koert is coördinator en uitvoerend opbouwwerker in Amsterdam Zeeburg en Amsterdam Noord. Ze zet pilotprojecten op en ondersteunt bewonersgroepen. De diversiteit maakt het werk zo leuk, vindt ze. Zowel van de projecten als de mensen. Lastig is de bemoeizucht van het stadsdeel, dat het opbouwwerk voortdurend vraagt om in te springen bij allerlei zaken.

Overijssel neemt Zwolse aanpak loverboys over

De Zwolse aanpak van loverboys wordt door zestien gemeenten in Overijssel overgenomen. Dat maakte de provincie Overijssel donderdag 12 januari bekend. Eerder bleek dat door de succesvolle aanpak in Zwolle loverboys naar omliggende dorpen uitwijken.
LHBT

Submission II stelt homofobie onder moslims aan de kaak: ‘Er is geen fundament voor de dialoog’

Homoseksualiteit is voor de meeste moslims onbespreekbaar en verderfelijk. Af en toe wordt gepoogd dit taboe te doorbreken. Niet alleen door belangengroepen, maar ook door de film Submission II van VVD-politica Ayaan Hirsi Ali. De in de loop van 2006 geplande film stelt de positie van homo’s in de islam aan de kaak.
Wijkteam

Henk Cornelissen (Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken): ‘Hoe meer professionals, hoe minder bewonersinbreng’

Het burgerinitiatief bij vernieuwingen in de wijk staat volop in de belangstelling. ‘Als referentiekader heeft de buurt grote mogelijkheden,’ stelt Henk Cornelissen, directeur van het LSA. Volgens Cornelissen heeft het welzijnswerk nauwelijks tijd om in de wijken zelf iets te doen. ‘Daarnaast hebben bewoners er genoeg van dat het altijd om de problemen gaat, en dat men er vervolgens aan voorbij gaat wat mensen zelf kunnen bijdragen.’