Home Tags Jeugdzorg

jeugdzorg

Armoede en Schuldhulpverlening

Elite sociale sector doet term welzijn in de ban: ‘Welzijn is gewoon niet meer sexy’

Het Tijdschrift voor de Sociale Sector nam in het decembernummer afscheid van de term ‘welzijn’ en leek daarmee en passant het bestaansrecht van het welzijnswerk in twijfel te trekken. Het Amsterdams cultureel centrum De Balie wijdde er eind januari een discussie aan. ‘Een containerbegrip als welzijn kun je niet zo maar overboord gooien,’ vindt de Haagse welzijnswethouder Jetta Klijnsma.

Nieuwe justitiële jeugdinrichting biedt meer dan harde hand: Humaan wonen achter de tralies

Criminele jongeren die vastzitten in gesloten justitiële jeugdinrichtingen hebben zware psychiatrische stoornissen. Voor deze jongeren wordt fors geïnvesteerd in hulpverlening. Justitiële jeugdinrichting Rentray Flevoland werkt nauw samen met jeugdzorg, jeugdreclassering en de Raad voor de Kinderbescherming. ‘Deze jongeren helpen, dat kun je niet alleen. We hebben deze partners nodig om aan de verschillende problemen te werken.’
Vrijwilligers

Rotterdamse wijkambassadeurs maken nieuwkomers wegwijs: Een warm onthaal in de wijk

Met een bosje bloemen en een informatiepakket heten bewoners elke nieuweling in de wijk welkom. Dit is de eerste zichtbare kennismaking met het idee voor wijkambassadeurs, dat eind vorig jaar in de Rotterdamse wijken Oud-Mathenesse en Het Witte Dorp handen en voeten kreeg. Wanneer het project ‘Bewoners begroeten bewoners’ succesvol blijft, denkt het opbouwwerk aan uitbreiding.

Oud-welzijnsdirecteur Niko de Jong en het belang van mooie gebouwen: ‘Welzijnsdirecteur moet verwachtingen reduceren’

Een mooi, nieuw gebouw neerzetten voor het welzijnswerk. Dat is zo'n beetje het belangrijkste wat je kunt doen als welzijnsdirecteur, vindt Niko de Jong. Voordat hij eind december met pensioen ging, was De Jong gedurende ruim 28 jaar directeur van verschillende welzijnsinstellingen, in Groningen, Tilburg en Utrecht. Een gesprek over gebouwen, het reduceren van verwachtingen en het belang van preventief beleid.
Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk in welzijnswerk lonkt naar meer erkenning: ‘Diversiteit in personeel verrijkt de organisatie’

Welzijnswerk draait voor een groot deel op vrijwilligers. Toch hebben weinig instellingen hiervoor een goed beleid ontwikkeld. Qua informatie, begeleiding en waardering blijven vrijwilligers ver achter bij beroepskrachten. ‘Luister naar ze. Laat ze met voorstellen komen, geef ze de ruimte en denk mee.’
Vrijwilligers

Tilburgse welzijnsinstelling wil rigoureuze ingreep in werkwijze: De bezem door het warenhuis

In haar beleidsvisie 2002-2005 kondigde de Tilburgse welzijnsinstelling De Twern een ‘totale omslag in het denken en doen’ aan. Betrokkenen vonden dat het welzijnwerk was ingedut. Doelstelling is onder meer om alleen nog te werken op basis van wetenschappelijk onderzochte methoden. Ook is de ‘eerste academische welzijnswerkplaats’ vastbesloten de rollen tussen de gemeente en zichzelf om te draaien.
Vrijwilligers

Minister Hoogervorst past subsidiebesluit welzijnssector marginaal aan

Minister Hoogervorst is op sommige van zijn aangekondigde kortingen op instellingssubsidies teruggekomen. De herziening van zijn subsidiebesluit leidt echter niet tot vreugdedansjes bij de instellingen. Daarvoor zijn ze te marginaal.

Hanneke Keus (welzijnsorganisatie Welstede) over probleemjongeren in Ede: ‘Het is ongehoord om de harde kern op te geven’

De harde kern van Marokkaanse probleemjongeren is door de gemeente Ede ‘verloren’ verklaard. Een keiharde aanpak wordt nu ingezet: extra agenten moeten de criminele Marokkaanse jongens lik op stuk te geven. ‘En wat gebeurt er als ze straks weer uit de bak op straat staan?’ Hanneke Keus van de Edese welzijnsorganisatie Welstede verwijt de gemeente en instellingen gebrek aan beleid en daadkracht.

Gemeenten zoeken steeds vaker naar aparte opvang voor probleemhuurders: Het uitbannen van de buurtklucht

Het aantal huurders dat uit hun huis wordt gezet omdat ze ernstige overlast veroorzaakt, verdubbelt. Steeds meer gemeenten denken over aparte opvang voor onverbeterlijke a-socialen. Gemeenten en woningcorporaties vinden dat daders moeten worden aangepakt en dat rechten van omwonenden moeten worden gehonoreerd.
Vrijwilligers

Jongerenwerk maakt na lange tijd stormachtige ontwikkeling door: ‘Jan, maak jij er een jongerenwerker van?’

Het jongerenwerk beleeft een enorme herwaardering. De erfenis van een jarenlange uitholling van het beroep daargelaten, zorgen onder meer opleidingen en congressen voor nieuw elan. Vooral door de problemen met overlast veroorzakende risicojongeren is er weer een behoefte aan professionals die met hen weten om te gaan. ‘Jongerenwerkers zijn nog vaak veredelde ID’ers.’