Home Tags Jeugdzorg

jeugdzorg

Straatcoach in Leeuwarden spoort risicojongeren op: ‘Ze zien de problemen, niet de strijd’

Ze kennen de taal van de straat, ze komen er zelf vandaan. Wie kan beter contact maken met probleemjongeren dan de ‘streetwise kids’ zelf? In Leeuwarden loopt een experiment met de straatcoach, die de jongeren probeert te bereiken én hen naar hulp begeleidt. ‘Het gaat om vertrouwen. Motivatie kan je opbouwen, maar als je het geloof in jezelf verliest, dan houdt het op.’ Uit het dagboek van Frenk Dos Santos, straatcoach.

Geen wipkip, maar slootjespringen en kikkers vangen: De beste speelbuurt van Nederland

De Jantje Beton-actie ‘Hoe scoort jouw buurt’ heeft duizenden reacties opgeleverd. Mensen konden aan de hand van een vragenlijst hun eigen buurt beoordelen op de aanwezige speelruimte voor kinderen en jongeren. Een goede speelbuurt blijkt in de praktijk vaak een graadmeter voor een goed sociaal leefklimaat.

Stop-reactie tussen ondersteuning en criminalisering: Niet alles is kattenkwaad

Kinderen onder de twaalf die een licht strafbaar feit plegen kunnen, met instemming van de ouders, een Stop-reactie krijgen. Vier jaar na de introductie is Stop nog weinig bekend. Reden voor Halt Nederland om met een publiciteitscampagne te komen. Ido Weijers, hoogleraar Jeugdrechtspleging, vindt dat Halt beter zijn energie kan steken in echt zware gevallen. ‘Preventief slaat het nergens op, omdat de Stop-delicten geen enkele indicatie geven voor een criminele carrière.’

Jongeren Preventie Plan Heerhugowaard: Voorkomen van delicten

Hoe speelt het welzijnswerk in op jongeren die thuis of op school problemen hebben of voor het eerst in aanraking zijn geweest met de politie? In Heerhugowaard worden ze begeleid door medewerkers van het Jongeren Preventie Plan (JPP). Het biedt snelle hulp die aansluit op de wensen van jongeren. Bij meervoudige problemen verwijst het door naar gespecialiseerde instellingen. ‘Het JPP is lekker praktisch. Niet te veel gedoe.’

Gezinsvoogden vogelvrij na inspectierapport over de zaak-Savanna: ‘De heiligverklaring van het gezin is doorgeschoten’

‘Savanna is géén incident,’ meent hoogleraar Jo Hermanns. ‘Gezinsvoogden zijn vogelvrij als ze strafrechtelijk vervolgd worden,’ waarschuwt Hilda de Jong van de belangenvereniging voor jeugdbeschermers. Het vernietigende inspectierapport in de ‘zaak-Savanna’ heeft de rol van de gezinsvoogden weer ter discussie gesteld. Kunnen de gezinsvoogden hun taak nog uitvoeren tegenover de macht en de onwil van ouders?

Daderprofielen loverboys voor het eerst in beeld

Daderprofielen loverboys voor het eerst in beeld
Loverboys hebben een kleine pakkans en er wordt weinig aangifte tegen ze gedaan. Zolang een meisje maar zelf zegt dat ze als prostituee wil werken en achttien jaar of ouder is, loopt haar pooier geen enkel risico. Veel daders afficheren zichzelf intussen graag als slachtoffer. ‘VWS laat het heel erg afweten bij dit onderwerp.’

Criminoloog Henk Ferwerda over de Amsterdamse Diamantbuurt: ‘Ketenaanpak? Dat blijft vaak een papieren tijger’

Bert en Marja verhuisden in oktober uit de Amsterdamse Diamantbuurt, nadat ze een jaar lang door Marokkaanse jongeren waren gepest. Hoewel de situatie in werkelijkheid veel minder zwart-wit lag, ontstond er een ongekende mediahype. Burgemeester Cohen gaf criminoloog Henk Ferwerda (Advies- en Onderzoeksgroep Beke in Arnhem) de opdracht een plan van aanpak te ontwikkelen. ‘Er zit al veel professionaliteit in die wijk. Die aanpak willen wij bundelen.’

Manoeuvreren in een mijnenveld. Radicalisering moslimjeugd doet appèl op welzijnswerk.

Manoeuvreren in een mijnenveld. Radicalisering moslimjeugd doet appèl op welzijnswerk.
Volgens onderzoek van de inlichtingendienst AIVD uit december radicaliseert de moslimjeugd in rap tempo. Zo’n honderd islamradicalen zouden bereid zijn geweld te gebruiken tegen respectloze ongelovigen. Wat moet het welzijnswerk daarmee? ‘De slachtofferrol van allochtonen is heel lang door het welzijnswerk bevestigd, maar dat is funest.’
Armoede en Schuldhulpverlening

Incidenteel succes in problematische opvang van daklozen tot 25 jaar: Goochelen met zwerfjongeren

Opnieuw becijferde de Algemene Rekenkamer dat het aantal zwerfjongeren in Nederland is gestegen. Gebrek aan samenwerking, begeleiding en structurele financiering en een tekort aan opvangcapaciteit staan een effectieve aanpak in de weg. Ondertussen boeken opvangprojecten-nieuwe stijl succes, maar die initiatieven zijn er mondjesmaat. ‘Gemeenten besteden steeds minder geld aan opvang en begeleiding van zwerfjongeren.’

Optimisme over groei van zorgboerderijen: Het heilzame buitenleven

Zorgboerderijen schoten sinds het eind van de jaren negentig als paddestoelen uit de grond: goed voor de boer die een nieuwe bron van inkomsten vond, en goed voor de cliënt die lekker ‘buiten’ kon rommelen op het erf, met de beesten of de moestuin. Ondanks steeds terugkerende hobbels is er optimisme over de groei van zorgboerderijen. ‘We bieden nu eenmaal kleinschalige en goede zorg tegen een redelijke prijs.’