Home Tags Jeugdzorg

jeugdzorg

Vrijwilligers

Competentiemanagement moet vaardigheden professional op peil houden: Alleskunners in de welzijnsmarkt

‘Competentiemanagement ontmaskert de status van de welzijnswerker,’ betoogt Hans Waterborg, directeur van de welzijnsinstelling Wel.kom in Venlo. De tijd dat het diploma heilig was, is voorbij. Persoonlijke vaardigheden zijn meer dan ooit doorslaggevend. Hiermee moet de professional kunnen inspelen op de veranderende eisen van de markt. Mist deze bepaalde competenties, dan moet hij worden bijgespijkerd. ‘Want wie onder de maat presteert, komt daar niet meer mee weg.’

Abdou Menebhi (Stedelijke Marokkaanse Raad Amsterdam) over de dood van Theo van Gogh: ‘Zo’n moord kun je in dit klimaat verwachten’

Na de moord op Theo van Gogh werd zijn pand met rode verf besmeurd. Maar Abdou Menebhi, van de Stedelijke Marokkaanse Raad Amsterdam en ontwikkelingsorganisatie Emcemo, staat verder af van islamitische extremisten dan wie ook. Wat moet er gebeuren om herhaling van zo’n aanslag te voorkomen? ‘Neem maatregelen tegen de terroristen, maar terroriseer niet de hele gemeenschap.’

Aanbesteden van welzijnswerk zaait verdeeldheid onder professionals: ‘Reserves ontbreken voor het meedingen naar opdrachten’

Lokale bestuurders streven steeds vaker naar aanbesteding van welzijnswerk onder het motto: afrekenen op resultaten. Maar professionals benadrukken de problemen die het veroorzaakt. Neem het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes, de eerste aanbestedende partij in de welzijnssector. ‘Welzijn De Baarsjes is nooit klaar voor aanbesteding.’
Vrijwilligers

Mentoren coachen risicojongeren in prestigieus Amsterdams project Goal!: Als nieuw de schoolbanken in

Jongeren op school of aan het werk houden. Dat is het doel van het prestigieuze project Goal!, onderdeel van het Amsterdamse risicojongerenbeleid 2003-2004. Instellingen op het gebied van onderwijs, arbeidstoeleiding, welzijn en jeugdzorg bieden jongeren trajecten aan die het contact met onderwijs hebben verloren of dreigen te verliezen. Goal! wil vierhonderd risicojongeren koppelen aan even zovele mentoren.
Wmo

Leon Vincken, landelijk bestuurder CNV, over acties tegen kabinetsplannen prepensioen en vut: ‘Mensen in slijtende beroepen zijn er aan toe eerder te stoppen’

Donderdag 11 november voeren de vakbonden in de sectoren Zorg en Welzijn - AbvaKabo FNV, CNV Publieke Zaak en FHZ/AC - actie tegen het vermeende sociale afbraakbeleid van het kabinet. Tussen twaalf en drie uur ’s middags worden er op zeven locaties protestmanifestaties gehouden. Werkonderbrekingen en zondagsdiensten zullen ingezet worden om zoveel mogelijk werknemers de kans te geven deel te nemen aan de acties. ‘We hebben poppenkast met elkaar gespeeld.’
Verslaving

Project Paljas stimuleert doorplaatsing jongeren uit justitiële inrichtingen: Pionieren tussen justitie en jeugdzorg

Jongeren die met een crisisplaatsing in de justitiële inrichting zitten, moeten sneller doorstromen naar een open setting. Daartoe komen Justitie en VWS in januari met plan van aanpak. In het project Paljas werken instellingen in Noord-Brabant al ruim 2,5 jaar aan een snelle doorstroom. Projectcoördinator Ilse Hessels pleit voor meer besloten settingen.

Bezuinigingen jeugdbescherming en jeugdinrichtingen: Jeugdzorg: meer met minder

De gezinsvoogdij en de justitiële jeugdinrichtingen (jji’s) moeten geld inleveren: 8,1 procent versus 16 procent. Aan de andere kant krijgen de jji’s er geld voor zeshonderd extra plaatsen bij. Ook krijgt onder meer de lokale ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen met problemen een financiële injectie. En natuurlijk is er de invoering van de nieuwe Wet op de Jeugdzorg per 1 januari 2005.
Wmo

Participatie en integratie in de gehandicaptenzorg: Voortgang in community care

Onder het motto ‘volwaardig burgerschap voor mensen met een beperking’ gaat VWS in 2005 op dezelfde voet verder als het afgelopen jaar. Participatie en integratie zijn de kernwoorden. Maar de instellingen maken zich zorgen. ‘Zwakkeren in de maatschappij komen in de knel.’

Directeur Eric Lemstra van Bureau Jeugd zorg Noord-Holland-Noord over drama Alphen aan den Rijn: ‘Gezinsvoogden zullen nu eerder een uithuisplaatsing aanvragen’

De gruwelijke dood van de driejarige peuter Savanna twee weken geleden werd direct op het bordje van Bureau Jeugdzorg gelegd. Twijfel rees wederom over de rol en het inschattingsvermogen van de hulpverleners. Maar Bureau Jeugdzorg kan niet de panacee voor alle ellende in gezinnen zijn, stelt Eric Lemstra, directeur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland-Noord, dat bij het gezin was betrokken. ‘Je kan van een gezinsvoogd, verantwoordelijkheid voor gemiddeld vierentwintig gezinnen, niet verwachten dat hij zo intensief kan begeleiden als hij maar anderhalf uur per week de tijd heeft.’
Wmo

Waalwijk: één van de potentiële pilotgemeenten voor de WMO: Een moderne marktmeester

Voordat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2006 zijn intrede doet, wil staatssecretaris Ross experimenteren in een aantal pilots. Volgende maand spreekt de Tweede Kamer zich uit over hoeveel proeftuinen er worden opgezet, hoe en waar. Vooralsnog denkt VWS aan twaalf, terwijl al zestig gemeenten zich hebben aangemeld. Ook Waalwijk dingt mee naar de status van pilotgemeente. Waarom Waalwijk?