Home Tags Indicatiestelling

indicatiestelling

Wmo
Meedoen kost steeds meer begeleiding

Meedoen kost steeds meer begeleiding

De begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking is de afgelopen 10 jaar explosief gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Verstandelijk gehandicapten kunnen zich moeilijk staande houden in een steeds complexere samenleving. Volgens deskundigen moet de kennis van cliënten zelf meer worden gebruikt.
Wmo
Een op de vier gemeenten stopt huishoudelijke hulp

Een op de vier gemeenten stopt huishoudelijke hulp

De meeste gemeenten schrappen in de uren huishoudelijke hulp die cliënten krijgen. Een kwart van de gemeenten houdt helemaal op met de voorziening. De huishoudelijke hulp gaat uit de Wmo.
‘Decentralisatie leidt tot verschillen in zorg aan burgers’

‘Decentralisatie leidt tot verschillen in zorg aan burgers’

De decentralisatie van de Wmo in 2007 heeft niet geleid tot minder kosten voor gemeenten. Wel tot grote verschillen. Dat voorspelt weinig goeds voor de drie decentralisaties op 1 januari 2015: jeugdzorg, zorg en ondersteuning en participatie, volgens de hoogleraren Maarten Allers en Hans de Groot.
Mantelzorg
Dit was uw zorg

Dit was uw zorg, wat krijgt de cliënt straks?

Hoe verandert de zorg voor de cliënt in 2015? Gemeenten lopen achter in de informatie daarover. Cliëntenorganisaties doen aanbevelingen over de transitie aan wethouders en Wmo-raden in alle gemeenten: Wat krijgt de cliënt nu en wat krijgt hij straks?
Uitzichtloosheid doorbreek je op de basisschool

Uitzichtloosheid doorbreek je op de basisschool

Vorige week was ik jarig. Het was een mooi verjaardagscadeau om op die dag twee workshops te geven bij de gemeente Leeuwarden in het kader van de jaarlijkse conferentie ‘Onderwijs, Jeugd en Cultuur’. Ik sprak veel professionals over het thema ‘Passend onderwijs in relatie tot de transitie jeugdzorg’.
‘Nu maatregelen nodig om jeugdzorg te redden’

‘Nu maatregelen nodig om jeugdzorg te redden’

Drie kwart van de jeugdzorgorganisaties heeft nog steeds geen afspraken met gemeenten over voortzetting van de zorg voor kinderen na 1 januari 2015. De transitiecommissie Stelselherziening Jeugd luidt de noodklok: ‘In de komende weken moet er topoverleg zijn over oplossingen voor de jeugdzorg.’
Wet- en regelgeving
Zorg en welzijn: extra geld voor de transitie

Zorg en welzijn: extra geld voor de transitie

Het kabinet heeft nog eens 40 miljoen extra uitgetrokken om de decentralisatie van taken naar gemeenten te ondersteunen. In totaal is er nu 400 miljoen euro extra ter beschikking om de invoeringsproblemen bij de transitie te verzachten. Lees hier de belangrijke beleidsvoornemens uit de begroting voor zorg en welzijn.
Wijkteam
‘Wijkverpleegkundigen hebben belang bij indicaties’

‘Wijkverpleegkundigen hebben belang bij indicaties’

Gemeenten kunnen beter kiezen voor een ‘objectieve indicatiestelling’. Dat oppert de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Kim Putters in het vakblad Zorgvisie. Putters vindt dat indicatie door wijkverpleegkundigen het belang van hun werkgever, de zorginstelling, zou kunnen dienen.
Wmo
'Staatssecretaris Van Rijn vergeet een groep'

‘Staatssecretaris Van Rijn vergeet een groep’

Veel kwetsbare kinderen en volwassenen die met kunst en vliegwerk van ouders en zorgaanbieders nu thuis wonen, vallen qua zorgzwaarte onder de nieuwe Wlz. Zij zijn een vergeten groep, zo waarschuwen de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en netwerkorganisatie Ieder(in).
Jeugdhulp
Kwaliteit hulpverlening Opvoedpoli matig

Kwaliteit hulpverlening Opvoedpoli matig

De Opvoedpoli als nieuwe en laagdrempelige vorm van jeugdzorg functioneert nog niet helemaal naar behoren. Dit vinden de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De kwaliteit van de ambulante hulpverlening kan en moet beter. Medewerkers moeten een beter zicht hebben op de veiligheid van kinderen en de risico's beter vastleggen. De Opvoedpoli belooft beterschap.