Home Tags Indicatiestelling

indicatiestelling

Wmo

Bedreiging en intimidatie in de thuiszorg

Inspecteurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben steeds vaker te maken met intimidatie en bedreigingen als zij thuiszorgbedrijven bezoeken, vermeldde Trouw vorige maand. Wat is er aan de hand in de thuiszorgbranche? Zorgverzekeraar DSW herkent de signalen. ‘De grimmigheid neemt toe.’
Wijkteam
1-ouderenzorg-Fotolia.jpg

Langer thuis wonen zorgt dagelijks voor dilemma’s

Langer zelfstandig wonen als oudere? Een mooi ideaal, maar in de praktijk nogal weerbarstig. Mensen die het juist niet zouden moeten willen, maar het toch doen, mensen voor wiens gezondheid het lastige situaties oplevert en mensen die lastig zijn om voor te zorgen. Dit stelt thuiszorgmedewerkers voortdurend voor dilemma’s, zo is te lezen in Zorg+Welzijn magazine.
Wijkteam

Welzijnswerkers ontevreden over beleid gemeenten

De werkdruk en administratieve taken van welzijnswerken zijn toegenomen en cliënten moeten langer op hulp wachten of krijgen korter hulp dan nodig.

‘We hadden geen idee wat nou het beste voor hem zou zijn’

Piet is een veertiger met een forse hersenbeschadiging door een ongeval. Zijn werkzame leven is afgelopen, hij is zijn huis kwijtgeraakt en klopt aan bij het Catherijnehuis in Utrecht. Anja Haquebord, vertelt over de zoektocht naar wat zij en haar team voor Piet kunnen betekenen.
Wmo

‘Cliënt in langdurige zorg kan niet terug naar Wmo’

Een zware indicatie voor zorg betekent ook een hogere eigen bijdrage.
Wijkteam

Werkdruk wijkteams stijgt door problemen jeugdhulp

Kinderombudsman waarschuwt dat de werkdruk van de wijkteams zal door herindicaties voor jeugdhulp toenemen.
Wijkteam

‘Wijkverpleegkundigen moeten hun kracht gebruiken’

Martin van Rijn pleit voor meer ruimte voor wijkverpleegkundigen om de zorg te geven die nodig is.
Wijkteam
'Met de nieuwe Wmo worden bestaanszekerheden overhoop gehaald'

Rol wijkteam niet duidelijk voor cliënt

Uit onderzoek onder 200 zorgvragers blijkt dat het grootste deel van hen weet niet wat de decentralisatie voor hen concreet inhoudt. Ook het keukentafelgesprek en de rol van de wijkteams kunnen beter.
Participatie
Het Odensehuis biedt een plek en een stem aan mensen met dementie en hun naasten

Odensehuis: dement maar geen cliënt

Het Odensehuis in Amsterdam is de winnaar van de Movisie Participatieprijs. Het is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun naasten en vrijwilligers. ‘We vinden elkaar in onze eigen kracht.'
Wmo
Buurtzorg biedt zorg van goede kwaliteit en tegen een lagere prijs

Buurtzorg: goede zorg voor minder geld

Ondanks het hoge tarief, zijn de zorgkosten van Buurtzorg goedkoper dan die van andere thuiszorginstellingen. Cliënten krijgen ook minder uren zorg per persoon, maar vinden de geboden zorg wel van een hoge kwaliteit. Dit schrijft minister van Volksgezondheid Martin van een Rijn in een brief aan de Tweede Kamer.