Home Tags Indicatiestelling

indicatiestelling

Wmo
Meldpunt (her)indicatie geopend

Meldpunt (her)indicatie geopend

Diverse cliëntenorganisaties hebben een landelijk meldpunt geopend. Hier kunnen cliënten van de deelnemende organisaties, die onlangs opnieuw zijn geïndiceerd of worden geïndiceerd, een melding doen over hun herindicatiestelling.
Wmo
AWBZ-zorg goed toegankelijk

AWBZ-zorg goed toegankelijk

Veruit de meeste mensen met een indicatie voor zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis of de gehandicaptenzorg, krijgen binnen aanvaardbare tijd de juiste zorg. Dit blijkt uit een rapport van het College voor Zorgverzekeringen.
Wmo
Pilots indicatiestelling AWBZ van start

Pilots indicatiestelling AWBZ van start

Staatssecretaris Jet Bussemaker van VWS geeft vandaag het startschot voor de pilots indicatiestelling. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), dat de AWBZ-zorg voor cliënten vaststelt, begint met zeven pilotprojecten.
Jeugdhulp
Indicatiestelling zorg onder vuur

Indicatiestelling zorg onder vuur

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), die bepaalt welke hulp de ouders van een gehandicapt of chronisch ziek kind krijgen, motiveert haar beslissingen onvoldoende. Te veel zaken worden telefonisch afgehandeld. Bovendien negeert het CIZ rechterlijke uitspraken.
Wmo
Ouders spannen rechtszaak aan tegen CIZ

Ouders spannen rechtszaak aan tegen CIZ

De ouders van twee verstandelijk gehandicapten in Zeist hebben vorige zomer een rechtszaak aangespannen tegen het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hun kinderen hadden een lage zorgindicatie gekregen en het was de ouders niet duidelijk waarom. De rechtbank stelde de ouders in het gelijk, maar driekwart jaar later is de strijd nog steeds niet gestreden.
Wmo
Na honderd dagen WMO leidt indicatie nog tot verhitte discussie

Na honderd dagen WMO leidt indicatie nog tot verhitte discussie

Op 10 april bestaat de WMO honderd dagen. Hoewel cliënten weinig mopperen over de zorg, oogst de zorgindicatie harde kritiek. Door een frequent lage indicatie wordt er volgens ABVAKABO FNV veel vaker alfahulp toegekend, ten koste van de hoger gekwalificeerde mensen. ‘Onzin’, zegt woordvoerder Eric Spee van het CIZ. ‘We indiceren precies hetzelfde als voor het WMO-tijdperk.’
Kabinet: 'Grotere rol gemeenten in jeugdbeleid'

Kabinet: ‘Grotere rol gemeenten in jeugdbeleid’

Jongeren met lichte problemen kunnen in de toekomst zonder indicatiestelling terecht bij de gemeentelijke Centra voor Jeugd en Gezin. Dat heeft het kabinet besloten naar aanleiding van het Sturingsadvies van de Operatie-Jong.
Meer werk voor gehandicapten via sociale werkplaats

Meer werk voor gehandicapten via sociale werkplaats

Sociale werkplaatsen hebben in 2004 bijna zeshonderd mensen meer aan het werk geholpen dan de ruim 89.000 waarop was gerekend. Ook gingen meer gehandicapten die dat jaar een indicatie kregen voor de Wet sociale werkvoorziening (WSW) aan de slag in een 'normale' baan met egeleiding. Bijna een op de tien nieuwe WSW'ers ging aan de slag op de reguliere arbeidsmarkt, tegen 6,7 procent in 2003.
Wmo

Centrum Indicatiestelling Zorg komt eerste half jaar goed door: Een nieuw begin na de RIO’s

Hoe verhoudt het landelijke Centrum Indicatiestelling Zorg zich tot zijn voorgangers, de Regionale Indicatie Organen? Hoewel zorgaanbieders, het College van Zorgverzekeringen en belangenorganisatie Per Saldo blij zijn met de landelijke aansturing, worden er vraagtekens gezet bij de onafhankelijkheid. ‘Nu de markt commerciëler wordt, moet je oppassen dat aanbieders niet hun belangen boven die van de cliënt stellen.’