Home Tags Huwelijksdwang

huwelijksdwang

‘Hulpverlener weet weinig over huwelijksdwang’

‘Hulpverlener weet weinig over huwelijksdwang’

Hulpverleners in Nederland hebben nog te weinig expertise als het gaat om huwelijksdwang en achterlating. Dat stelt het ministerie van SZW. De overheid wil dat meer professionals geschoold worden om dit fenomeen eerder te signaleren en aan te pakken.
‘Wees alert op huwelijksdwang en besnijdenis in zomer’

‘Wees alert op huwelijksdwang en besnijdenis in zomer’

De zomerperiode is voor sommige jongeren een risicovolle tijd. Zij krijgen te maken met huwelijksdwang, achterlating in land van herkomst of worden besneden. Tosca Hummeling van GGD Nederland roept professionals die met jongeren werken op alert te zijn op signalen en de moed op te brengen om deze te melden.
Sezai Aydogan stond voor emancipatie in Turkse gemeenschap

Sezai Aydogan stond voor emancipatie in Turkse gemeenschap

Kritisch naar de hulpverlener, maar ook naar de Turkse gemeenschap in Nederland. Sezai Aydogan speelde een belangrijke rol in het op de kaart zetten van de aanpak van eergerelateerd geweld in Nederland en het bespreekbaar maken van huiselijk geweld in allochtone kring. Vrijdag 13 juli overleed Sezai op 43-jarige leeftijd in Turkije aan de gevolgen van kanker.
Arib: ‘Achterlating gezinsleden moet strafbaar worden’

Arib: ‘Achterlating gezinsleden moet strafbaar worden’

Het achterlaten van vrouw en/of kinderen moet strafbaar worden gesteld. Het komt nog te vaak voor dat mannen die met een gezin in Nederland leven, leden van dat gezin achterlaten na een bezoek aan het land waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Dat zegt Tweede Kamerlid Khadija Arib van de PvdA.
‘Vroegpreventie cruciaal bij aanpak huwelijksdwang’

‘Vroegpreventie cruciaal bij aanpak huwelijksdwang’

Veel jongeren kunnen zelf kiezen met wie ze een relatie aangaan, maar er zijn ook jongeren die hier weinig of niets over te zeggen hebben. Met de campagne Your Right 2Choose! wil MOVISIE niet alleen risicogroepen, maar ook hun leeftijdsgenoten bewust maken van het recht op vrije partnerkeuze en wat te doen bij huwelijksdwang.
‘Jongeren betrokken bij campagne tegen huwelijksdwang’

‘Jongeren betrokken bij campagne tegen huwelijksdwang’

Niet alleen onder allochtone jongeren, maar ook onder streng christelijke jongeren komt huwelijksdwang voor. Die laatste groep is moeilijker te bereiken, zo blijkt. Wel leeft het onderwerp onder jongeren en zijn veel van hen erg betrokken bij de campagne.
‘Niks mis met huwelijk tussen neef en nicht’

‘Niks mis met huwelijk tussen neef en nicht’

De gevaren van een huwelijk tussen neef en nicht worden in de westerse wereld overdreven. In het verleden waren dit soort verbintenissen wellicht zelfs effectief tegen ziektes als malaria en lepra. Dat schrijft sociaal psycholoog Ashley Hoben. Zij promoveert donderdag op dit onderwerp aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
Hardere aanpak huwelijksdwang

Hardere aanpak huwelijksdwang

Huwelijksdwang wordt harder aangepakt. Nu is de verjaringstermijn zes jaar vanaf het moment dat het misdrijf is gepleegd, maar straks geldt die tot zes jaar nadat het slachtoffer achttien is geworden.
Huwelijksdwang harder bestraft

Huwelijksdwang harder bestraft

Het kabinet wil mensen die zich schuldig maken aan huwelijksdwang harder gaan bestraffen. Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) wil de maximumstraf optrekken van negen maanden naar twee jaar.
Huiselijk geweld
Amsterdam ontfermt zich over verborgen vrouw

Amsterdam ontfermt zich over verborgen vrouw

De gemeenteraad van Amsterdam heeft woensdag unaniem een motie aangenomen om de zogeheten verborgen vrouwen meer bescherming te bieden. Dit zijn vrouwen uit traditionele niet-westerse culturen die gedwongen door hun familie in isolatie in de stad leven en vaak het slachtoffer zijn van bijvoorbeeld mishandeling, intimidatie en dwangarbeid.