Home Tags Huwelijksdwang

huwelijksdwang

Huiselijk geweld
Mellouki Brieuc-Yves Cadat-Lampe Cadat-Lampe is senior adviseur cliëntenparticipatie en democratische vernieuwing Movisie

Blog: Zingen over huwelijksdwang

Ik ben in buurthuis BMVier in Rotterdam West. Jamila Talla zingt vol overgave een lied tegen huwelijksdwang, samen met een groep Afghaans-Nederlandse vrouwen. De vrouwen hebben eerst met elkaar gesproken over huwelijksdwang: hoe ervaren Afghaans-Nederlandse vrouwen deze dwang? Vervolgens schreven ze het lied.
Huiselijk geweld

Meldcode verplicht de professional tot actie bij huwelijksdwang

Sociale professionals en leerkrachten zijn cruciaal in het oppikken van signalen onder jongeren die in een gedwongen huwelijk terecht lijken te komen. ‘Huwelijksdwang valt onder de meldcode Huiselijk geweld’, zegt Hilde Bakker van het Kennisplatform Integratie & Samenleving. ‘Dat schept de verplichting voor de professional wel iets te doen.’
Huiselijk geweld

‘Er gaat nog veel fout in de hulpverlening aan meisjes en vrouwen’

Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Voor Hilde Bakker een mooie gelegenheid om de Alliantie Verandering van Binnenuit onder de aandacht te brengen. 'Ik ben bang dat er nog veel fout gaat in hulpverlening aan meisjes en vrouwen.’
Wijkteam
1-Huwelijk-Fotolia.jpg

Zo help je slachtoffers van gedwongen huwelijken

Kindhuwelijke en religieuze huwelijken kunnen samengaan met dwang, intimidatie, isolatie en geweld. Hoe kun je slachtoffers van deze huwelijken helpen? Het Ministerie van SZW schreef een handleiding.
Wijkteam
huwelijksdwang-ANP.jpg

Wees alert op signalen van huwelijksdwang

Ieder jaar blijven er na de zomervakantie plaatsen leeg in klaslokalen. Honderden jongeren zijn dan het slachtoffer geworden van huwelijksdwang of achterlating.

Per jaar trouwen zo’n 250 kinderen in Nederland

In Nederland komen naar schatting jaarlijks 250 huwelijken met een minderjarige voor.
Wet- en regelgeving
huwelijksdwang onder vluchtelingen

Wet tegen huwelijksdwang snel afgehandeld

Buitenlandse huwelijken met minderjarige meisjes in Nederland niet meer erkent.
aandacht blijft nodig voor huwelijksdwang

Aandacht voor huwelijksdwang blijft nodig

Sociale professionals zijn nog niet alert genoeg op huwelijksdwang. Zij missen vaak de signalen.
gedwongen huwelijk

Signalen die kunnen wijzen op huwelijksdwang

De zomer is een risicoperiode waarin sommige jongens en meiden worden gedwongen te trouwen.
3 Miljoen voor aanpak homofobie en huwelijksdwang

3 Miljoen voor aanpak homofobie en huwelijksdwang

Het kabinet trekt 3 miljoen uit voor een steviger aanpak van huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en homofobie.