Home Tags Ggz

ggz

Armoede en Schuldhulpverlening

Werkgelegenheidsprojecten Groningen en Tilburg succesvol: Aan het werk met ladder of polis

Werkgelegenheidsprojecten Groningen en Tilburg succesvol: Aan het werk met ladder of polis
Verschillende gemeenten in Nederland experimenteren sinds een aantal jaren met projecten om langdurig werklozen via intensieve begeleiding uit de bijstand aan een baan te helpen. Groningen op de ladder en het Tilburgs polismodel blijken succesvol. En succes is hard nodig, nu gemeenten voor het volle pond verantwoordelijk worden voor de bijstand. Maar de recessie dreigt steeds meer op de resultaten te drukken.
Verslaving

Nijmeegs project Chebbab zet ‘peergroups’ in bij drugspreventie: Een stimulans voor en door leeftijdsgenoten

Jongeren nemen eerder iets aan van leeftijdsgenoten (‘peergroups’) dan van anderen. Vanuit dit idee is het Nijmeegse drugspreventieproject Chebbab opgezet. Degenen die voorlichting geven, bepalen tevens zoveel mogelijk de inhoud van het programma. ‘Anders wordt het een project van de werkers en lijkt het alsof de jongeren worden gebruikt voor onze doelen.’
Dementie

Brede inzet bepleit na tien jaar ontmoetingscentra voor dementen en hun verzorgers: Een klankbord voor verscheurde gevoelens

Eind november presenteerden drie organisaties in Amsterdam de resultaten van tien jaar ontmoetingscentra voor demente ouderen en hun verzorgers. Volgens betrokkenen is het de hoogste tijd om de opzet hiervan landelijk in te voeren. ‘Het is moeilijk te accepteren dat je bepaalde dingen niet meer kunt,’ zegt meneer Van Duin, één van de bezoekers van een dergelijk centrum in De Pijp in Amsterdam.
Verslaving

Bewoners keren drugs de rug toe in ‘verslaafdendorp’: Hoopvol afkicken

‘De meeste bewoners hebben minstens vijf of zes andere behandelingen geprobeerd,’ zegt Teun Stortenbeker, directeur van De Hoop. In een speciaal dorp van de christelijke stichting voor verslavingszorg proberen cliënten van hun verslaving af te komen. Ze krijgen er therapie, en krijgen begeleiding bij wonen en werken. ‘Door de sociale controle in het dorp corrigeren bewoners elkaar.’
Armoede en Schuldhulpverlening

Verslavingsreclassering moet stoppen met zorgtaken: Wandelende tijdbommen

De verslavingsreclassering moet stoppen met haar zorgtaken, vindt minister Donner. Deze taken horen volgens hem niet thuis bij justitie, terwijl tachtig procent van de veelplegers verslaafd is en psychische problemen heeft. 'Wanneer ze zonder hulp vrij komen, staan ze binnen de kortste keren weer op de stoep.'

De cirkel van geweld systematisch doorbreken

De Vrouwenopvang Amsterdam is een van de instellingen met een sluitend zorgaanbod voor de bestrijding van relationeel geweld. De hulp is systeemgericht, outreachend en gericht op samenwerking met instellingen en sociale omgeving van het slachtoffer. ‘Zonder samenwerking met de politie zouden wij veel inventiever moeten zijn’

Steunpunten relationeel geweld Amsterdam: De cirkel van geweld systematisch doorbreken

De Vrouwenopvang Amsterdam is een van de instellingen met een sluitend zorgaanbod voor de bestrijding van relationeel geweld. De hulp is systeemgericht, outreachend en gericht op samenwerking met instellingen en sociale omgeving van het slachtoffer. ‘Zonder samenwerking met de politie zouden wij veel inventiever moeten zijn’
Verslaving

Zwarte Golfjes bij het schoolplein

Meisjes bij het schoolplein versieren, hen volledig afhankelijk maken en ze dan de prostitutie in dwingen. Dat zijn de praktijken van de loverboys. In Zwolle hebben de gemeente en alle betrokken instanties de handen ineen geslagen om deze praktijken tegen te gaan. Om te voorkomen dat meisjes in de val van de loverboys lopen. En om te voorkomen dat jonge – vaak allochtone –jongens op het idee komen even gemakkelijk veel geld te verdienen met jonge meisjes.
Verslaving

Zwolle intensiveert loverboyproject tegen jeugdprostitutie: Zwarte Golfjes bij het schoolplein

Meisjes bij het schoolplein versieren, hen volledig afhankelijk maken en ze dan de prostitutie in dwingen. Dat zijn de praktijken van de loverboys. In Zwolle hebben de gemeente en alle betrokken instanties de handen ineen geslagen om deze praktijken tegen te gaan. Om te voorkomen dat meisjes in de val van de loverboys lopen. En om te voorkomen dat jonge – vaak allochtone –jongens op het idee komen even gemakkelijk veel geld te verdienen met jonge meisjes.
Verslaving

DeltaBouman-directeur Czyzewski over de fusie tussen psychiatrie en verslavingszorg: ‘Verslavingszorg hoort thuis in de psychiatrie’

Een half jaar geleden fuseerde het psychiatrisch ziekenhuis Delta met de verslavingszorginstelling Bouman. Niet in de eerste plaats vanwege praktische redenen, maar vooral vanuit de visie dat drugs- en alcoholverslaving een psychiatrische ziekte is. Een visie die op veel kritiek van hulpverleners stuit. Daar trekt directeur Sjef Czyzewski zich weinig van aan. ‘Ik verkondig dat toch niet voor mijn lol.’