Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties1

‘Mensen met PGB aan lot overgelaten’

De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget Per Saldo is verbolgen over de mogelijke grote bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb). ‘We vinden het afschuwelijk’, aldus een woordvoerster van Per Saldo.
'Mensen met PGB aan lot overgelaten'

‘Veertig procent van de mensen met een pgb hebben geen andere keuze. De zorg die zij nodig hebben, wordt niet geleverd door instellingen. Als deze bezuinigingen doorgaan, worden veel van hen compleet aan hun lot overgelaten’, aldus de woordvoerster.

Lees ook: PvdA wil spoeddebat over bezuinigingen PGB

Problemen
Directeur Wilna Wind van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) zei maandag dat deze ingreep heel veel mensen in enorme problemen brengt. ‘Dat mag niet gebeuren. Deze maatregel staat haaks op het beleid dat mensen meer eigen regie moeten krijgen.’

Gesloopt
Ook directeur Ad Poppelaars van de belangenorganisatie van chronisch zieken en gehandicapten, de CG-Raad, heeft geen goed woord over voor de plannen. ,,Als dit doorgaat, wordt het pgb nagenoeg gesloopt. Een groot deel van de mensen die een pgb hebben en daardoor thuis kunnen blijven wonen, zullen naar instellingen moeten. Dat kost veel meer. Dit is dus helemaal geen bezuiniging, het wordt er alleen maar duurder door.’

Meer nieuws in uw inbox? Klik hier voor de gratis Zorg + Welzijn Nieuwsbrief. Voor meer achtergronden en opinies, neem hier een abonnement op Zorg + Welzijn Magazine.

Twitter   Volg Zorg+Welzijn op Twitter

Bron: ANP/Foto: Stock.xchng

1 REACTIE

 1. IIg de eerdere, plannen, nog meer zaken, uit de awbz over te hevelen naar de wmo van de gemeente; die overigens de vrijheid houden;
  het gehele zorgbudget, willekeurig aan andere ‘gemeentelijke zaken/uitgaven “te besteden, van riool putten
  tot het kopen en stimuleren van onverantwoordt graaigedrag; te belonen; net als de banken; maak er een rommel van;
  en uw overheden, helpen, u uit de brand; en kopen na de banken het psv stadion; en de grond eronder;
  let wel beste burger ookal moeten zij bezuinigen;zonder enig risico; Tenzij natuurlijk
  psv niet terugbetaalt; in de komende 40 jaar!
  maar dat zien we dan wel weer… TOCH?
  makkelijker is; dat de voetballers die toch als eerste hen club een warm en passie vol,hart toe dragen
  ieder een miljoentje inleveren van hen explorante salarissen; over 10 jaar gemeten;zijn we er ook.
  Lang leve barcelona; de enige club die weet wat “TEAM”betekend, en Voetbal voor spel is;
  ( waar verhaeghen ,zijn cda achterban de mond snoerd met de wijsheid; het is net als bij een voetbalclub; kritiek geven we in de kleedkamers,maar niet op het veld;dan treden we eengezins naar buiten toe;als 1 fascistische beweging; waarin geen plaats nog cent ,noch levenskansen; van alles wat afwijkt van ons superieuere, evenbeeld)
  en onze Mesiie, belangenloos,zijn eigen belangen ondergeschikt aan die van het team… die ik al 6 jaar geleden als puur bonkje goud,koste wat kost mijn club binnen,
  zou kopen, mits ik die 1 had…..
  Deze eeerdere verse plannen, van narcistisch fasistisch kabinetje;en 50 procent van ons volk,idem
  Nogmaals delen uit de anwb over te hevelen naar de wmo van de gemeente die dan ook de indicatie zouden stellen;
  en welke maatregeken op exact hetzelfde neer zouen komen als deze nieuwste bezopen.
  daarbij, bij de eerdere overheveling uit de ANWBZ, naar de WMO,
  wij leren; dat, incompetente mesnen, die indiceren; verregaande de levensfeer en privacy schenden;
  niet alleen van de clienten maar hen hele omgeving vrienden en familie;
  want uiteraard moeten die, eerst allen taken overnemen, als zijn de alternatief en mantelzorg.
  de brief die de CIZ, bij die eerdere overheveling stuurde aan de gemeente, ze voor te bereiden, begon zo;
  “de groep clienten, die mogelijk, een beroep daarop doen, worden gekenmerkt; door hen omgeving als
  “raar” bestempeld worden”
  (Dit is geen grap, dat is letterlijk de eerste zin van de brief die allen gemeenten toen kregen, en sorry,
  zelfs ik wordt door mnijn omgeving; buren straat, woningvbouw, en cetera zekers niet als “raar”gezien,
  noch door mijn vrienden en kenissen, intgendeel, veelvulldig om raad en advies gevraagd.
  Sterker nog de meesten weten helemaan niet eens of en wat ik al of niet mankeer.En dat ik wat mankeer.
  ( gegeneraliserde angststoornis en chronische ptss)
  Maar altijd prettig die nodeloze stigmatisatie en marganalisatie; om tye beginnen in de gehle gemeente wAr u woont;
  Heerlijk die participatie zo; zelfredzaamheid, regie,. En heerlijk, die mogelijkheden, tot het bereiken van een gelijkwaardig klwaitatief leven;
  voor de wat minder bedeelden dan ik zelf.
  gaat me ineens ook een licht op WAAROM; NEDERLAND ALS ENIGE VAN DE 99 ANDEREN LANDEN, LID VAN DE VN
  NOG STEEDS NIET, HET VERDRAG HEEFT ONDERTEKEND; DIE GEHANDICAPTEN, HET RECHT GEEFT, TOT MOGELIJKHEDEN VAN TOETREDING
  TOT PUBLIEKE GEBOUWEN, OV EN CETERA.)
  iK VIND HET VERDER prima DAT allen WAJONGERS; EN VOOR DE DUIDELIJHEID DAT IS LEVENSLANG ZODAT OOK NU MENSEN VAN 50 EN 60 PLUS;
  DEEL UITMAKEN VAN DIE GROEP “WAJONGERS”
  nU I.P.V VAN WERKZAAM, MET EEN UITKERING THUIS ZITTEN,ALEEN LEVERT HET GEEN ENE ROOOIE ROTCENT OP..
  ALLEEN UIT,EEN ANDER POTJE;EN DE KWALITEIT,VAN LEVEN EN ACTIEF DEELNAMEN AAN DE SAMENLEVING;
  NAAR MOGELIJKHEDEN EN BEPERKING VALT WEG; DAT IS ALLES…
  GOED DIE BRIEF , BIJ DE VOORMALIGE OVERHEVELINGEN VAN ANWBZ NAAR WMO GAAT DAN VERDER,
  MET EEN GEHELE OPSOMMING VAN CASUSSEN WAARBIJ DE NAMEN; EN PERSONALIA WEGGELATEN WORDEN.
  TEVENS DE HOVEELHEDEN MENSEN OM WIE HET GING PER GEMEENTE; DIE EEN PGB ANWBZ HADDEN
  (HUISHOUDELIJKE ZORG EN ONDERSTEUNING BEGELEIDING)
  eN EINDIGT MET DE WOORDEN;
  “: HET IS NIET ZEKER DAT DEZELFDE HOEVEELHEID ,BIJ U EEN HERINDICATIE GAAT VRAGEN
  SOMMIGE ZULLEN HET OPLOSSEN MET MANTELZORG, OF REGULIEREN ZORG; OF AFZIEN VAN ELKE ZORG.
  “u KUNT ALTIJD DE PERSONNLIJKE GEGEVENS EN DOSSIER INDICATIE BIJ ONS OPVRAGEN;
  ECHTER DAN ZIJN WIJ VERPLICHT EERST TOESTEMMING AAN CLIENTE TE VRAGEN””
  iN DE INDICATIES DIE, TOT DUVER IN DIT KADER DOOR DE GEMEENTES ZIJN UITGEVOERD;
  WORDT, NIET ALLEEN JE VRIENDEN,FAMILIE EN OMGEVING,HEN LEVEN UITGESPIT OF ZIJ NIET BIJ KUNNEN SPRINGEN;
  ‘MAAR RONDUIT GESTELD; DAT, INDIEN GEEN MEDEWERKING DAARAAN VERLEEND WORDT;
  MEN DUS WEIGERT; MEDEWERKING TE VERLENEN, AAN, DE INDICATIE STELLING.
  hEERLIJK, IS HET, IN JE EIGEN GEMEENTE, DOOR AL DIE MENSEN DE BALLEN VERSTAND ER OVER HEEN GAAN;
  EN ONOMKEERBAAR; JE EEN MOOIE STATUS GEVEN; BINNEN DE GEMEENTE WAAR JE WOONT;
  MET INVLOED OP ELK ASPECT VAN JE LEVEN.eN HET PARTICIPEREN DAARIN.
  iK ZIE ME AL BIJ DE HUIDIGE, WONINGBOUWPROJECTEN IK EEN ZEER ACTIEVE ROL,BIJ INNEEM;
  UITERAARD GEMEENTE EN WONING BOUW EN ANDERE NODELOZE KOPLLINGEN
  MIJN BIJDRAGE, INNEENS IN EEN HEEL; ANDER LICHT BEZIEN;
  ALLES BEHALVE VOLWAARDIGE DEELNAME EN PARTICIPATIE BEVORDERTD; INTEGENDEEL,
  ELKE KANS DAAROP BIJ VOORBAAT UITSLUIT; NIET VANWEGE HET GEEN WAT EN HOE JE ZINVOL BIJDRAAGT.
  NEEN VANWEGE NODELOZE EN VOORAL DOMME STIGMATISATIES;EN DE WAARDEN WE DAARAAN HECHTEN.
  TEL DAAR BIJ OP; DAT REEDS NU AL ;OP GROND VAN MIJN STELLING OVER HET GROTE MISBRUIK;
  ER DOOR INSTELLINGEN BEMIDDELINGSBUROOTJES THUISZORG BUROOTJES COACES; EN ANDER STRAAT TUIG!
  DER ; ALS PADDEN STOELEN UIT DE GROND GESPRONGEN ZORG MAKRT MAFFIA;
  BIJ DE CIZ ALLEMAAL EEN UZZIE PAS HEBBEN; WAARBIOJ ZE VOOR HEN ( POTENTIELE )
  CLIENTEN EN DOELGROEPEN; RECHTSTREEKS BIJ DE CIZ EEN INDICATIE KUNNEN AANVRAGEN;GEHEEL BUITEN DE CLIENT OM;
  GEGEVENS IN HEN DOSSIER EN INDICATIE INZIEN WIJZIGEN EN AANVULLEN (UITERAARD NA, DE VRAAG AANGEKLIKT TE HEBBEN;
  “JA IK HEB TOESTEMMING VAN BETREFFENDE CLIENT”
  eN DE MAFFIA DUBBIEUZE ,KAPERS OP DE KUST DER VERNIEUWDE ZORGSECTOR DIE DIT IN DE HAND WERKT;
  HEN WEG DAAR ONGEBREIDELD IN GEVONDEN HEBBEN.
  nOG NAAST DE ZORGVERZEKERAARS ZITTEN OP DE FINANCIELE BUIT; ZOALS WE DE UITWASSEN DAARVAN ALLANG KENNE
  NA 60 JAAR ZORGVERZERAARS MAFFIA ALAH MODEL UIT DE V.S.
  aLS ONS ‘GROTE VOORBEELD” VAN HOE HET NIET MOET.
  TEL DAARBIJ OP DAT ELKE PGB INDICATIE VAN ELKE NEDERLANDSE JONGEREN TOT 18 JAAR,
  UITSLUITEND VIA JEUGDZORG GEDAAN KAN WORDEN; DIE HEN CLIENTJES EN HEBN OUDERS ,
  DAN OOK NOG WIJSMAKEN DAT ZE DIT PGB INDIEN TOEGEKEND UITSLUITEND BIJ JEUGDZORG MOGEN BESTEDEN.
  WAT EEN LEUGEN IS.
  VERDER BEN IK NOG STEEDS BIJ DE ANWBZ, MET PGB, DOOR MIJ END 2005 AANGEVRAAGD;
  NIET ALLEEN DOOR HET FEIT; ER REGULIER HELEMAAL GEEN ZORG VOOR HANDEN BLEEK;
  WAS DAT MAAR WAAR! DAT ZOU NOG OVERKOOMBAAR EN DRAAGBAAR ZIJN.
  MAAR; HET GESOL EN INCOMPETENTE; PRUTS EN PATCHWORK EN OPENSTAPELINGEN AAN ONVERANTWOORDDE PUINHOPEN,
  ONEIGENLIJKEN EN BOVENWETTELIJKE , WERKWIJZEN; buITEN MIJ OM;
  RECHTSTEERKS VERANTWOORDELIJK ZIJN, EN OORZAAK; VAN ENORME SCHADE AAN MIJN GEZONDHEID;
  ZOWEL VAN BLIJVEN AARDT OOK FYSSIEK; ALS TIJDENS DE 6 JAAR, VERLIES VAN LEVEN EN GEZONDHEID;
  ANDERMANS ONWETTELIJK GEKLUNGEL; ME WEER VAN TE ONTDOEN.
  lIET ME PGB AANVRAGEN; NA EINDELOZE, WACHTLIJSTEN, BEPERKINGEN VGZ VERGOEDINGEN,
  EN HET EFFE, OP ONEIGENLIJKE ONZICHTBARE VALSE AANMES,TEGEN ELKE REALITEIT;
  EN ,EERLIJKE INFORMATIE EN MEDEWERKING MIJNERZIJDS IN;
  OVERNEMEN VAN , CONTROLE EN REGIE OMTRENT MIJN EIGEN LEVEN EN GERICHTE HULPVRAAG.
  tot HET BEZOPENEN AF. HET IS MAAR GOED; DAT, ZE DERMATE DE PLANIK MISSLOEGEN;
  IN HET ANDERE GEVAL; BETREFFENDE ONKUNDE, EN ONGEWENSTE AVERECHTSE ‘BEMOEIZORG”
  MET EEN RPOP IN HEN STROT NETJES TERUG BEZORGD, ZOUDEN WORDEN;
  AAN DE MISFITS; DIE NIET WETEN WAT ZE DOEN EN LATEN NOCH WAT DE GEVOLGEN ZIJN.
  EN RONDUIT TOT LEVENSGEVAARLUIJKE SITUATIES KUNNEN LEIDEN;
  OOK BIJ EERWRAAK EN ADNEREN VERKACHTINGSZAKEN!
  eN ECHT HET ZOU ZE SIEREN ALS ZE EENS GAAN WANDELLEN MET, DEMENTE BEJAARDEN;
  FYSSIEK, TOTAAL GEHANDICAPTEN; OF ZICH BEKOMMEREEN OM DAKLOZEN.
  I.P.V , DAT IEMAND TE MAKEN!
  eN NOG LIEVER DAN DERGELIJKE MISHANDLING OF “ZORG “ZO U WILT;
  EET IK MIJN EIGEN STRONT OP; LEEF IN EEN DOOSSJE;OF IN EEN BOOM IN HET BOS,
  VREET UIT VUILNISBAKKEN; EN BEN DAN NOG GELUKKIGER ,EN VRIJER,MET MEER LEVENSKWALITEIT EN REGIE DAAROVER;
  DAN IN HANDEN VAN DIT SOORT SCHADELIJKE MISFITS EN WAT ZE AANRICHTEN EN .
  DAN HEEL HARD WEGLOPEN VOOR HEN EIGEN VERANTWOORDING DAARIN.
  LATEN WE NIET VERGETEN DAN VER VOOR DE LAATSTE BEZUINIGINGEN DE ANWBZ AL OVER ZICH HEEN KREEG,
  EN DE OVERHEVELING VAN GROTE DELEN NAAR DE GEMEENTES.
  DE BEJAARDEN AL DE KLOS WAREBN;INNEENS WAS HET pgb NIET BEDOELD VOOR
  DE BEJAARDEN; DIE GEEN STRAALTJE ZON OF MENS MEER ZIEN;
  MET HEN EEN BOODSCHAP TE DOEN EEN WNDELING TE MAKEN;WAT MENSELIJK CONTACT EN BEGELEIDING;
  NEEN NIETS DAARVAN
  EN IK SCHAAMDE ME TOEN AL dood,DAT JUIST VOOR DEZE GROEP MENSEN ,
  HET HARDST NODIG ;ELKE EMSELIJHEID EN MOGELIJKHEID DAARTOE WEGVIEL
  WAAR IK HET PGB ANWBZ NOG STEEDS HAD;
  NET ALS NU NOG; ZELFS NA DE LAATSTE BEZUINIGINGS OVERHEVELINGS, OPERATIE;VAN ANWBZ NAAR WMO.
  ALLEEN OMDAT IK SLIMMER BEN;EN AL JAREN; PRECIES VOLG, WAT ER GAANDE IS
  EN DAAR PREVENTIEF OP ANTICIPEER.
  ZXOALS IN HET LAATSTE GEVAL; IK MIJN INDICATIE LIET WIJZIGEN IN,
  DE BEGELEIDING DIE NOG WEL, ONDER DE ANWBZ ZOU VALLEN;
  WAT SLWECHTS EEN KWESTIE IS; VAN WOORDSPELLETJES.
  eN HET TRIESTE FEIT; DAT WE MERENDEELS OVER EEN GROEP SPREKEN;
  DIE HIER NIET VOOR IN STAAT IS;EN AL HELEMAAL NIET OPGEWASSEN
  TEGEN, DE MISSELIJKMAKENDE; PER DAG VERANDERENDE EISSEN EN VOORWAARDEN
  EEN DAG TAAK OP ZICH IS.
  iK BEN IIG BLIJ, DAT, HET EERDERE PLAN WAARBIJ;
  ALLES AL NAAR DE GEMEENTE OVERGEHEVELD ZOU WORDEN;MET DEZELFDE RESLUTATEN ALS NU;MET DIT ACHTERLIJKE PLAN WAT
  SIMPELWEG; AFSCAFFEN VAN ZORG EN HULP EN ANWBZ IS;EN MEER NIET.
  DIT GEMEENTE VRAAGSTUK, DAARMEE OPGELOST IS
  WANT HAD ALLANG BESLOTEN; NO FOKKING WAY;
  IK OOIT ZOU AANKLOPPEN BIJ DE GEMEENTE; EN;DE VERNEDERENDE DENIGRERENDE;
  EINDELOSE ONDERMIJNENDE PROCEDURES ZOU DOORLOPEN;LAAT STAAN ;
  BIJ EINDELOZE WISSELENDE MENSEN ZONDER ENIG KNOW HOW; MET MIJN DOSSIER
  LOOP TE LEUREN; WAAR ZE NIET EENS, ENIGE KENNIS HEBBEN
  VAN DE WETTEN, PERSOONGEGEVENS; EN WAT DE GEVOLGEN ZIJN ALS MEN HET ZO NAUW NIET NEEMT;
  MET FOUTEN MAKEN ONZIN VERSPREIDEN; FAKE ,PROFILERINGS EN PROMOTIE DIAGNOSES; NOOIT
  GSTELD NOCH TOT SDTAND GEKOMEN EN ANDEREN ONGEIN.
  WAAROP DE REST VAN DE AVERECHTSE MISHANDELINGEN GSTAPELD WORDEN ,ZONDER OP ENIG MOMENT;
  1 IEMAND ZICH AFVRAAGT; WAAR WE MEE BEZIG ZIJN; EN DE GEDUPEERDE STEEDS VERDER VERSTRIKT RAAKT IN EEN WIR WAR
  VAN ONEIGENLIJHKHEDEN; NIET ERG BEVORDELIJK VOOR DE GEZONDHEID;
  LAAT STAAN “ZELFREDZAAMHEID EN REGIE,OVER JE EIGEN LEVEN”
  EN KOM DAAR MAAR EENS ZONDER KLEERSCHEUREN UIT;
  IK RAAD HET DAN OOK GEEN EMNS AAN;NET ZO MIN ALS BIJ MEDISCHE MISSERS;
  JE WORDT ALLEEN NOG VERDER VERMINKT; DIT WEER TE HERSTELLEN.
  ZELFS AL HAMHT JE LEVEN ER VAN AF;
  WEET IK WAT IK VOLGENDE KEER KIES ZONDER MEER;EN ZONDER DAG VERSPILLING!
  ER IS GEEN HAAR OP MIJN HOOFD DIE DAAR AAN DENKT;
  OM PRECIES DEZELFDE REDEN, IK GEEN ONTHEFFING VRAAG VOOR DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN IK ZONDER MEER RECHT OP HEB;
  NOCH OP DE JAARLIJKSE EXTRA UITKERING VAN 350 EURO, NA 5 JAAR EN LANGER, LEVEN VAN HET MINIMUM.
  nOCH, OP DE WET BIJZONDERE ZIEKTEKOSTEN; VOOR NU EFFE IJN EXTREME UITGAVEN OOIT WEER,EEN PROTHESE IN MIJN
  BAKKES TE HEBBEN DIE FUNCTIONEERD…
  ER IS GEEN HAAR OP MIJN HOOFD DIE DAARAAN DENKT NOG LIEVER KNWAU IK MIJN EIGEN TANDVLEES KAPOT.
  TOCH, LEEF IK INTENS MEE; MET AL DIE MESNEN NU ZWAAR DE DUPE ZIJN/WORDEN.
  HET IS DAN OOK EERLIJKER DAT WE DE REALITEIT, ONDER OGEN ZIEN;
  VAN HET FASCISTISCHE NARCISTISCHE LAND WAARIN WE LEVEN.
  eN WIJ DE KWALITEITEN EN ERVARINGEN VAN ONZE OUDEREN, ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN,
  MET HET BADWATER WEGGOOIEN; ALS “LASTIGE KOSTENPOST”
  WAT HILARISCH IS; INDIEN MEN ZIET; HOE ONOEMELIJK VEEL MENSEN HIER HEN SALARIS, BONUSSEN, EN WERK AAN ONTLENEN.
  EN VETTE WINSTEN OP MAKEN; VAN ZORG MANAGERS TOT ADVIES BUROOTJES, TOT INDICATIE STELLERS,
  TOT ONROERENDE GOEDEREN; EN ALLES WAT TEGENWOORDIG, MET DEZE MAFFIA PRAKTIJKEN OVER L.IJKEN
  GERELATEERD IS.
  DE MENS ALS PRODUCT IEDER OP EN AAN VERDIEND.
  MEER NIET.
  ALS DE KOSTEN HET PROBLEEM ZIJN EN WE WILLEN EN KUNNEN MENSEN GEEN KWALITATIEF, BESTAAN
  MEER BIEDEN WAARBIJ BASISBEHOEFTE IEDER MENS KENT ; GEGARANDEERD WORDT.
  nOCH DE TOEGANG DAARTOE, DAT ZELF TE KUNNE BEREIKEN.
  IS HET BETER DAN VAN ELKE SECONDE VAN HEN LEVEN; 1 MARTELGANG EN NODELOOPS ,LIJDEN,
  VERWAARLOZING, MISHANDELING ,FYSSIEKE EN GEESTELIJKE FIXATIE EN MARTELING,
  EN ANDEREN VERNEDERINGEN TE BESPAREN.
  GEWOON EERLIJK ZIJN!
  VERGAS, DAN ALLEN OUDE3REN EN GEHANDICAPTEN.
  oF GEEF ZE ALS, ENIGE REGIE , NOG GEGUNT OP HEN LEVEN,
  DE EUTHANASIE PIL; HEBBEN ZE IIG NOG 1 KEUZE, EN ZEGGEN SCHAP OVER HEN LEVEN,EN ,LOT.
  TE KIEZEN, DAT IN HANDEN TE LEGGEN VAN EEN MARTELEND MENS ONWAARDIG INTENSIEVE MENSENHOUDERIJ
  ONDERHOUDS TEELT.
  oF EEN END TE MAKEN; AAN, HET LEVEN WAR NIET BEDOELD IS UITZICHTLOOS TE LIJDEN ZONDER PERSPECTIEF.
  DAN BEZUINIG JE ECHT EN BEN JE TEVENS DUIDELIJK, IN JE VISIE; WAAR JE M.B.T
  DEZE DOELGROPEN, VOOR STAAT EN WELKE OPLOSSINGEN JE, VOOR “DAT PROBLEEM”
  HAD BEDACHT. DAT IS VELEN MALEN MENSELIJKER BOVENDIEN.
  HET IS NET ALS, EEN KIJKJE NEMEN IN ONZE SLACHTHUIZEN; WAAR NA
  EEN, MARTELEND LEVEN IN EEN VOLSTREKT TEGENNATUURLIJKE MARTELENDE OMGEVING; MET ALLEN STERSS VAN DIEN;
  DE DIEREN AL ACHTER DE RUG HEBBEN.
  DE SLACHTHUIS MEDWERKERS EN VERVOERDERS’OM HEN, BAAN EN WERK WAT OP TE LEUKEN;
  ZICH UITLEVEN MET, SADISTISCH GENOEGEN; OP DE BEESTEN;
  DE LAATSE DAGEN VOOR HEN SLACHT… TE WALGELIJK OM TE ZIEN;
  ZO LEERDE IK; DAGELIJKS RIJDEND LANGS HET SLACHT HUIS TE HEEZE.
  EN KOM DAN NOG EENS AANZETTEN; MET DE, NON SXENSE;
  DE MEEST DIERVRIENDELIJKE MANIER TOT SLACHTEN;DIE VAN RITUEEL SLACHTEN IS;
  DOOR ZOWEL JODEN ALS MOSLIMS; HELEMAAL MOOI EN DIERVRIENDELIJK;ALS ZE VOOR HET ZOVER IS; IN HEN EIGEN NATUURLIJKEOMGEVING;
  VAN MALS WEITJE; TOT KIPPENBOEDERIJTJE, EEN FIJN LEVEN HEBBEN GEHAD.
  EN ZO SIMPEL IS, HET OOK MET MENSEN.
  EN GEEF ONS DAN IIG DE KEUZE; OF WIJ DECENNIA,MACHTELOOS WILLEN LIJDEN ONDER UW WREDE HABNDEN EN SYSTEEM;
  OF IIG DAN DE MOGELIJKHEID VAN DIT LIJDEN VERLOST TE WORDEN.
  WANT DAT IS GEEN LEVEN; EN ELK LEVEN ONWAARDIG.
  MET VRIENDELIJKE GROET,
  UW REGERING;EN, DIENS ONVERSCHILLIGE, BESCHAAFDE VOLKJE.
  DE CONCENTRATIEKAMPEN ZIJN WEER HELEMAAL IN;
  DE INSTELLING EN VERPLEEGTEHUIS; OM UW EIGEN HOEK;
  AL OF NIET, AFGESCERMD VAN DE OPGEJAAGDE, PRODUCTIEVE KUNSTMATIGE, FICTIEVE ECONMIE;
  DOOR HoGE BOMEN/HEKKEN OF PRIKKELDRAAD.
  maar mensen er is hoop; want 1 van de zoveelste, peperdure non-sense maatregellen;
  die geen enkle oplossing biedt, alleen nog grotere problemen.
  de grandioze wietpas; waarbij elke koffieshop; dan een vereniging wordt met maximaal 15oo leden per shop.
  Die toegang hebben middels hen pas.
  uiteraard worden dit de beste klanten.
  Die zo wat centjes bij kunnen verdienen; middels allen anderen, zonder pas;
  te bevoorraden; op de straten bij U om de hoek.
  Nu ook voor, reumatici en anderen, pijnlijders;dit verkiezen,boven;
  anderen schadelijke pijnstillers; uit het beste van de kwaden.
  hoe dan ook na 60 jaar opbouw van de verzorgingstaat wieg graf;en onze overvloedige welvaart;
  verwenzenlijkt door de generatie; plus immigranten;die daar als enige niets meer van kunnen zien/genieten./al heben juist zij
  er voor gevohcten voor gewerkt, en gestreden;en al 6 maal zelf betaald;
  zij genieten er niet van mee.
  En wij hebben anderen prioriteiten voor hen; bv een nieuw i pad. ( de zoveelste)
  Zou bhet ons volk en diens “beschaving” sieren; als we eens ophouden;
  de incompetente overheden en hen uitwassen van beleid; de verantwoording voor onze samenleving;
  voor een habbekrats en i pos te verkwansselen;
  en weer zelf verantwoording te nemen voor de kwaliteit van die samenleving;en levende wezens daarin;
  fatsoen,respect,en een menswaardige omgang en bestaan.
  En de , execessen in instellingen en verpleeghuizen en assieldetentiecentra instituten en creches; zijn niet van gisteren.
  daar zijn we pas decennia getuigen van.
  En zolang we dat normaal vinden, toelaten en niets tegen doen;
  zijn wij medeplichtig, en zelf verantwoordelijk hiervoor.
  En bedenk dan GOED, dat de regering het niet voor ons gaat ,wil of kan doen.
  We zelf, de plicht hebben; hiert tegen in verzet te komen en passief en actief echt iets aan gaan DOEN.
  U zult vast beseffen; dattegen die tijd het u zelf treft; het dan een beetje te laat is te gaan klagen.
  En precies over, deze groepen hebben wij het ghier;en dat weet u regering
  en de graaiers; de heilige 3 eenheid;
  maffioze bedrijven,banken, multinationals, graaiers, politici, zorgverkzeraars; maar al te goed.
  Dat over mensen gaat NIET in de positie voor zochzelf op te komen;
  dat zullen wij voor ze,en onszelf, moeten doen.
  ter dienste van een menswaardige fatsoenlijke beschaving;
  die men afmeet;
  aan juist ja; hoe WE, met, de minderbedeelde, aan onze zorg,instituten en instellingen toevrtouwde;
  weerlozen groepen omgaan.
  net als vroeger in de rk misbruik instituten.
  van detentie centra; tot zorgintsellingen;
  het bewaken vamn de menselijkheid.
  En zolang we dat niet belangrijk genoeg vinden; ga dan vooral niet klagen als het UW
  beurt is, voor dergelijke; “behandelingen””
  en vegetatie martelgang projecten;want dat is geen leven;
  niet voor een beest, dier plant en OOK niet voor de MEDE mens.
  al met al ben ik voorstander van ;
  -een huurverhoging van de “sociale woning bouw”
  met 120 euro per maand.
  – een prijsstijging van de verplichte ziektekosten verzkering; voor de winsten van de zorgverzekeraars maffia en hen aandelen gespeculeer; met in 10 jaar tijd; 20000 procent (inclussief eigen risico s en eigen bijdragen)
  – EEn algehele btw verhoging; naar minimaal 20 procent op allen eerste levensbehoefte producten.
  – natuurlijk de “kredietcrisis’ misbruikende, maatregellen door dezelfde maffia ,die hem veroorzaakt heeft; gekoppeld aan de verhoging in energie kosten; gewoon;omdat die “window of opportunity” dat mogelijk maakt.
  – opleidinggen in de zorg voortaan maar door student zelf betaald moet worden (was ook een serieus voorstel van dit rampenkabinet.
  En meer van dit soort averechtste peperdure mensonterende oplossingen uitsluitend ten dienste van die enklen, hen zakken blijven vullen; als bodemloze putten , onverzadigbaar;ten koste van de mensen die het echt nodig hebben;voor bedoeld is,maar nooit terrecht komt.
  Het liefst al deze en anderen gepasseerde wetten en voorstellen; allemaal tegelijk.
  en dan 3 maal raden wie het hardst getroffen worden. en je geen econoom hoeft te zijn; bij de verplichtte toenemende vaste lasten; en de bekende vaste inkomen;
  stelselmatig op – 700 euro uit te komen;heb je nog steeds niets gegeten of iets geks gedaan.
  ben dan eerlijk en geef al deze mensen gewoon een opklapbaar spaaldoosje en een euthanasie pil;of past dat niet in ons mooie superieure , productieve , idelae straatbeeld dan?
  Mensen,boledend , in de goot, doet afbreuk, aan ons , genieten van de breedbeeld televisie; of het eten van kaviaar.
  dan maar, gestapeld in onze, intensiefe mensen onderhoudsteelt;platgespoten en uit het zicht zo goedkoop mogelijk.
  ik ben helemaal voor.
  howel ze in egypte,tunesie, spanje,griekenland demonstreerde , eensgezindt; noch links nog rechts noch door religieuze voorkeuren gehinderd; vanwege de privatisering van basis behoefte; en het, niet meer kunnen berieken daarvan!
  Of dat nu om voedsel onderdak energie, of vrijheid gaat; Niets anders dan ; als bij ons;
  en de diactatuur en brainwash van; de religie van kapitaal en economische productie van nodeloze overvloed; het vernietigen daarvan ;en dumpen als afval;kost het meest;
  en mensen; ik vind dat wij allang de straat op hadden gemoeten;en ik doe niet meer mee; boycot deze economie en koop uiitsluitend nog uit azie africa, en zuid amerika.het stimuleren, van deze destructieve economie; voor de belangen van de graaiende enkeling. is over de TOP, en nergens voor nodig.
  En daar werken we allemaal aan mee.
  Onze keuze en onze verantwoording,waar alleen WIJ met zijn allen iets aan kunnen en moleten doen.
  En anders niet klagen;maar produceren en consumeren.
  naar dit ongewenst model.
  Met hermetische muren om ons heen gebouwt; te blijven staren naar ons navel;als middelpunt van de wereld om ons heen….
  Er zijn momenteel maar weinig landen die het zo bont maken en zo achterlijk zijn als ons holland….OOk in zijn mensenrechtenschendingen;we al veelvuldig door de Vn en hnet eropesen hof terrecht officieel voor, veroordeeld zijn;maar eigeren naar te handellen.
  Kiezen of delen krijgt zo een nieuwe dimmensie; zoals elke wetmatigheid…
  oook voor holland zal gaan gelden; en we simpelweg TE laat….achter de feiten aan lopen als het kalf verdonken wordt omdat dit goedkoper is. Goedkoop is duurkoop.
  En mocht u het vergeten zijn;er bestaand anderen waarden ;als economie en geld;
  onze samenleving op gebouwd kan worden.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.