Home 2018

Dagbesteding

Per januari 2019 is Dagbesteding opgegaan in Zorg+Welzijn. In deze allerlaatste editie van Dagbesteding vertelt Bère Miesen, de bedenker van het Alzheimer Café, hoe hij een leven lang kon pionieren. Verder aandacht voor onder meer de teloorgang van de sociale werkvoorziening.

Dagbesteding nr. 11, 2018

Marjolein Wolf, hoofdredacteur van Dagbesteding, ziet telkens weer hoeveel gepassioneerde en creatieve mensen er werken in de dagbesteding. In het novembernummer blijkt dit wederom. Bijvoorbeeld in het interview met Anke Purmer en Cara Stolp van Kiem Kunst, die theater maken met mensen met een verstandelijke beperking.

Dagbesteding nr. 10, 2018

Jongeren met een beperking die ouderen helpen, nieuwe technologie die Olga Commandeur op de muur projecteert en dans-entertainer dBianca Basjes die het als haar uitdaging ziet om ouderen op de dansvloer te krijgen. Dit, en meer, lees je in het oktobernummer van Dagbesteding.

Dagbesteding nr. 8 + 9, 2018

Zelfredzaamheid en eigen regie, het zijn de uitgangspunten van de participatiesamenleving. Maar hoe werkt deze koers momenteel in de praktijk? Je leest het in het augustus/september nummer van Dagbesteding. Verder staat dit nummer vooral in het teken van verschillende vormen van communicatie met cliënten.
Hoe voorkom je dat je cliënt met dementie vergeet te eten? Op die vraag geeft Jeroen Wapenaar antwoord in het juni/juli nummer van Dagbesteding. Verder staat in dit nummer de beleving van cliënten centraal, dat is immers waar het in de dagbesteding om zou moeten draaien.
Nu het voorjaar is aangebroken, komt ook weer de tijd om naar buiten te gaan. Maar wat kun je buiten doen? In het meinummer van Dagbesteding doen we suggesties. Bijvoorbeeld met de Pasklaar kaart Pindamannetje voor vogels. Of door de goede voorbeelden van De Goede Morgen en Prospects@Work te volgen.

Dagbesteding nr. 4, 2018

Hoe benut je de ruimte van een zelforganiserend team? Is het uniform in de sector zorg en welzijn terug van weggeweest? En waarom is het van belang om theater een plek te geven in de dagbesteding? Op deze, en andere, vragen krijg je antwoord in het aprilnummer van Dagbesteding.
In Dagbesteding van maart wordt de ggz-interventie WRAP in beeld gebracht. Een interventie die helpt te werken aan het welbevinden van cliënten. Verder in dit nummer onder meer aandacht voor regelarme zorg en antwoord op de vraag hoe je je cliënt kunt coachen in het gebruik van e-health.

Dagbesteding nr. 2, 2018

'Op de zorgboerderij voelen mensen zich nuttig en gewaardeerd.' Dat zegt Femke Borst, die op 29-jarige leeftijd al eigenaar is van een zorgboerderij. In dit nummer verder aandacht voor onder meer de Doodle-methode, de opkomst van zorgrobots en antwoord op de vraag: hoe voorkom je een burn-out?

Dagbesteding nr. 1, 2018

Een nieuw jaar, een nieuwe naam! AS heet vanaf nu Dagbesteding. Hier is voor gekozen omdat de doelgroep van het blad veel breder is dan activiteitenbegeleiders. In dit eerste nummer van Dagbesteding laten we al iets zien van die verbreding. Want naast alle vertrouwde rubrieken maken we ook een uitstapje...