Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties12

‘Harde acties’ en ‘averechts effect’ door AWBZ-ingrepen kabinet

Beperking van het persoongebonden budget en overheveling van de functie begeleiding van de AWBZ naar de Wmo. Dat zijn de belangrijkste hindernissen in de maatregelen van het kabinet om de ‘zorg betaalbaar te houden.’ Belangenorganisaties Per Saldo en CG-Raad fulmineren: ‘Schokkend, razend, onbegrijpelijk.’ En: ‘De bezuiniging op het pgb zal averechts uitpakken, elders in de langdurige zorg gaan de kosten oplopen.’
‘Harde acties’ en ‘averechts effect’ door AWBZ-ingrepen kabinet

‘De zorg in natura kan niet bieden wat nu met het persoongebonden budget geregeld wordt.’ Dat stellen de belangen organisaties CG-Raad en Per Saldo voor mensen met een beperking en pgb-houders. Mensen met een beperking raken de eigen regie en de zorg op maat kwijt. Per Saldo schat dat de kosten voor de ingreep in het pgb ‘op z’n minst 650 miljoen euro zal bedragen. WIj zijn een grote demonstratie aan het voorbereiden.’

Kwaliteitsimpuls
Vorige week presenteerde staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS ‘de kwaliteitsimpuls voor langdurige zorg’. Met deze brief aan de Tweede Kamer kondigde zij de AWBZ-veranderingen aan die ‘goede zorg voor de meest kwetsbare groep mensen nu en in de toekomst garanderen.’ De achterliggende gedachte van het kabinet is dat hervormingen nodig zijn om de zorg betaalbaar en houdbaar te houden. ‘Zonder maatregelen zal de AWBZ-premie per burger van maximaal 330 euro per maand verdubbelen.’

Fraude
De staatssecretaris kondigde een aantal maatregelen aan. Allereerst de beperking van het pgb tot cliënten met een verblijfsindicatie, die dus zorg thuis ontvangen in plaats van verblijf in de instelling. Gemiddeld stijgen de uitgaven voor het pgb, aldus de staatssecretaris, met 23 procent per jaar. De zorg in natura met vier procent. Veldhuijzen van Zanten wil dan ook dat de huidige pgb cliënten zonder indicatie zorg in natura – vanuit de instelling – ontvangen. Bovendien wil de bewindsvrouw de fraude met het pgb tegen gaan, bijvoorbeeld door het geld op een aparte rekening te storten.

Goedkoper
De belangenorganisaties voor cliënten met een meer of minder complexe zorgvraag zijn woedend. Van de 130.000 cliënten met een chronische ziekte of handicap zullen no 13.000 overblijven. Die gaan naar andere voorzieningen, stelt de CG-Raad, die meer geld kosten. ‘Het pgb is volgend de CG-Raad 25 tot 40 procent goedkoper dan zorg in natura. Bovendien is het de vraag of gemeenten genoeg expertise hebben om deze mensen van goede AWBZ-zorg te voorzien.’

Een deel van de langdurige zorg, zoals de begeleiding, wordt overgeheveld van de volksverzekering AWBZ naar de gemeenten die de Wet maatschappelijke ondersteuning uitvoeren. Veel betrokken partijen twijfelen eraan of de gemeenten dat organisatorisch en financieel kunnen trekken.

IQ-maatregel
Het kabinet stelt de zogenoemde iq-maatregel uit – het gaat om verlaging van het recht op zorg voor licht verstandelijk gehandicapten van 85 naar 70 IQ. Er wordt meer onderzoek naar gedaan. Verder worden zogkantoren opgeheven en is de zorgverzekeraar direct aanspreekpunt voor de cliënt. Het kabinet wil ook fusies tussen instellingen scherper toetsen om te voorkomen dat instelling te groot worden. Ze wil ook bekijken of het mogelijk is grote instellingen te splitsen.

Opleidingen
Verder komen er extra middelen – structureel 852 miljoen euro – om de kwaliteit van de langdurige zorg te verbeteren. Dat geld gaat vooral naar opleiding en scholing van personeel. Brancheorganisatie ActiZ (verpleging en verzorging) is verheugd, maar wijst erop dat ook de opleidingen van medewerkers in de thuiszorg geïnvesteerd moet worden. 

Meer nieuws in uw inbox? Klik hier voor de gratis Zorg + Welzijn Nieuwsbrief. Voor meer achtergronden en opinies, neem hier een abonnement op Zorg + Welzijn Magazine.

Twitter   Volg Zorg+Welzijn op Twitter

Bron: Foto: ANP/Valerie Kuypers

12 REACTIES

 1. Voordat ik op het artikel zelf reageer moet mij echt iets van het hart.
  Het stoort mij bijzonder dat in de media het woord fraude zo vaak gebruikt wordt in combinatie met het woord PGB. Kortgeleden hebben 2 psychiaters indicaties gesteld waardoor mensen recht kregen op diverse uitkeringen en ook op zorg.
  In de pers werd breed uitgemeten de fraude met het PGB. Schijnbaar voorbijgaand aan het feit dat dit kon gebeuren doordat deze artsen valse verklaringen hadden opgesteld.
  En ja, ook bij ZiN vinden malversaties plaats. De bedragen die hier omgaan zijn veel hoger en met regelmaat doen directie en/of management van (thuis)zorginstellingen een gulle greep in de kas. Schrikt u niet, dit gaat met tonnen tegelijk. Ook de ‘ontslagvergoedingen’ die de dames en heren ontvangen zijn niet mis; let wel, ontslagen wegens niet goed functioneren!
  Waarom weet ik niet, maar deze worden in de pers minder uitgemeten.
  http://www.zorgvisie.nl/Financien/Zeven-ton-ontslagvergoedingen-WWZMarienstaeteValent.htm Onnodig te vermelden dat alle fraude keihard aangepakt moet worden.
  Wat cijfertjes over de AWBZ:
  640.000 mensen maken gebruik van AWBZ-zorg. Het grootste gedeelte, 500.000 middels
  ZiN (Zorg in Natura). Ruim 150.000 mensen extra zouden recht hebben op AWBZ zorg maar maken er geen gebruik van. Ergens al vastgelopen in het proces om het te regelen.
  Totale AWBZ uitgaven: 25 miljard. Het grootste gedeelte van dat geld wordt besteed aan verpleeg- en verzorging (50%) en gehandicaptenzorg (25%).
  140.000 PGB houders mogen in 2011 voor 2,7 miljard euro zelf zorg inkopen. Gemiddeld is dat ruim 19.000 euro PP.
  M.a.w. zorg geleverd op PGB basis is een klein percentage van de totale AWBZ-uitgaven. Budgethouders ontvangen het PGB als subsidie, d.w.z. 25% minder, dan wat de (thuis)zorginstellingen voor het leveren van zorg vragen én krijgen.
  De financiering komt voor het grootste gedeelte uit de werknemerspremies. (22 miljard). De overheid legt daar nog 2 miljard bij, en een gedeelte (10%) vloeit weer terug uit de eigen bijdragen van AWBZ gebruikers.
  Alleen de mensen met een verblijfsindicatie houden recht op een PGB, d.w.z. dat binnen 2 jaar de thuiszorginstellingen er zo’n 126.000 cliënten bij krijgen. Ik mis in deze discussie de inbreng van de instellingen. Denken zij deze cliëntenstroom aan te kunnen en kan er dan daadwerkelijk zorg op maat geleverd worden? D.w.z. op het tijdstip dat het voor de cliënt nodig is. Hebben zij tegen die tijd dan voldoende en bekwaam personeel dat, dat niet alleen op afspraak, maar ook ‘op afroep ’ wil en kan werken. Om het financiële plaatje niet te vergeten, kan dit dan ook voor zo’n 25% minder dan nu?

 2. Lees alle reacties
 3. Maria ,, dat is een goede vraag : ( De uitgaven voor de AWBZ moeten in de “klauwen”worden gehouden: helemaal mee eens. Maar hoe pak je dit aan? )
  Zeer Simpel . al die bestuurslagen en externe advies bureau,s die overheid en gemeente,s zelf inschakeld eruit schoppen … hoef je namelijk niets aan de bonussen te doen …
  Dan houden we geld over ….

 4. Dat er bezuinigd moet worden zal duidelijk zijn. Maar ik begrijp niet dat er bezuinigd wordt door de mogelijkheid van PGB te beperken naar alleen die mensen met een ZZP indicatie. Voor de overigen mensen zal de zorg dan in natura gegeven moeten worden. We weten ook dat die zorg ook duurder is en dat men ook niet altijd de uren krijgt waarvoor een indicatie is afgegeven maar wel de uren moet betalen aan de zorgverlenende instantie! Het zou voor gemeenten veel goedkoper zijn als ze uitsluitend PGB verstrekken aan mensen die een HH verzorging hebben in het kader van de WMO. Scheelt per uur heel wat euro’s maar het aantal uren maal het aantal gebruikers. Als de mensen de PGB ’s niet goed beheren moeten ze geen nieuwe verstrekken en uitsluitend zorg in natura als optie krijgen. Kunnen de mensen die altijd correct het budget hanteren en zelf de regie kunnen voeren tenminste een PGB behouden maar helaas zij moeten het ontgelden……

 5. Ook ik maak me veel zorgen over de ondersteuning die straks geboden moet gaan worden door de wmo. de afgelopen jaren is in de thuiszorg duidelijk geworden wat voor problemen dit kan gaan geven!!
  Natuurlijk is het goed om fraude te constateren en aan te pakken…maar moet dan iedereen hier zulke harde consequenties van ondervinden. Begin is te kijken of de zorggelden binnen de grote organisaties met vastgoed ( hoe komen zij daar eigenlijk aan???) en eigen kapitaal ook zo zuinig wordt omgegaan met het geld van hun zorgvragers?? moeten zij ook elk dubbeltje verantwoorden?? en leveren zij dezelfde kwaliteit op de tijden dat de zorgvrager hiervoor kiest??
  Kijk ook eens naar het geld dat verdient kan worden door alle spook bijstandtrekkers in het land ( tonnen per maand enkel in amsterdam) hun geld gaan inleveren.

 6. Wie kan via de sociale media een actie ontketenen en coördineren (‘sms- of mail- borbardementen’), waardoor kamerleden die dit kabinetsbeleid steunen, zullen merken dat er veel woede heerst onder de nederlandse bevolking. De meest kwetsbare mensen worden hiervan de dupe; van jong tot oud, man, vrouw en daarnaast ook nog eens hun mantelzorgers.
  Dit kunnen we toch niet laten gebeuren.
  De Arabische wereld kan als voorbeeld dienen.

 7. De uitgaven voor de AWBZ moeten in de “klauwen”worden gehouden: helemaal mee eens. Maar hoe pak je dit aan?
  Zeker niet middels de maatregel die nu voorgesteld wordt door het recht op AWBZ zorg nog alleen in ZIN te verstrekken tenzij er ook een indicatie voor verblijf is.
  Ik vraag me af of wel goed is onderzocht wat zorg in natura kost, wat berekend wordt door instellingen en vooral wat doorberekend wordt aan overhead, reserveringen enz.
  Als de rechten onverminderd blijven van een “zorgvrager”wordt het er zeker niet goedkoper op terwijl de betrokkene wel een belangrijk sturingsinstrument wordt onthouden om zelf de regie te houden over de te leveren zorg.
  Overigens vind ik het prima om de controle op de besteding van het PGB te intensiveren.
  Misbruik en fraude dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen. Het is gemeenschapsgeld waarvoor iedereen betaalt. En niemand hoeft dit te vrezen als er gewoon eerlijk verantwoord kan worden wat er aan zorg is geleverd.
  en natuurlijk geldt dit ook voor de controle op instellingen/organisaties!!

 8. Afschaffen PGB gaat Nederland heel veel geld kosten. Voor de PGB zorg betaal ik nu 35,00 per uur en bij ZIN word dat 85,00 – 90,00 per uur. Wanneer gaan de ogen open van dit kabinet of zijn zij degene die over 5 jaar weer hard hollen om het pgb weer in voeren. Als de schade onbetaalbaar is.
  Laat het kabinet de ZIN nota’s maar eens bekijken. Ik hebben bewijzen dat hier tonnen in gefraudeerd worden. Maar hier mag niemand over praten.

 9. Actie-agenda
  Donderdag 9 juni, start acties!
  Donderdag 9 juni start Per Saldo de acties tegen de afschaffing van het pgb tijdens het spoeddebat om 19.30 uur in de Tweede Kamer. Die avond debatteert de Tweede Kamer over de opeenstapeling van maatregelen voor mensen met een handicap (speciaal onderwijs, Wsw, Wajong, pgb).
  De publieke tribune in de plenaire zaal is helaas ontzettend klein. Toch is het belangrijk dat we er zijn en onze stem laten horen, ook al zullen we met veel mensen buiten staan.
  Deze agenda wordt spoedig aangevuld.
  Acties die u vanuit huis kunt doen
  •Schrijf een brief naar uw gemeente. Lees meer hierover in het bericht Vraag vandaag nog uw gemeente om opheldering
  •Heeft u andere ideeën voor acties, vertel het ons. Hoe? Lees het bericht Ideeën voor acties.
  •Mail uw verhaal naar de staatssecretaris! Lees hier hoe u dat kunt doen.
  •Voorkom afschaffen pgb voor 117.000 én nieuwe budgethouders en teken de petitie op petitie.nl.
  http://www.pgb.nl/persaldo/actiedossier-voorkom-afschaffen-pgb/?waxtrapp=clfqtoDsHcwOhcPjBCE#tmgqtoDsHcwOhcPjBCEJE

 10. Actie-agenda
  Donderdag 9 juni, start acties!
  Donderdag 9 juni start Per Saldo de acties tegen de afschaffing van het pgb tijdens het spoeddebat om 19.30 uur in de Tweede Kamer. Die avond debatteert de Tweede Kamer over de opeenstapeling van maatregelen voor mensen met een handicap (speciaal onderwijs, Wsw, Wajong, pgb).
  De publieke tribune in de plenaire zaal is helaas ontzettend klein. Toch is het belangrijk dat we er zijn en onze stem laten horen, ook al zullen we met veel mensen buiten staan.
  Deze agenda wordt spoedig aangevuld.
  Acties die u vanuit huis kunt doen
  •Schrijf een brief naar uw gemeente. Lees meer hierover in het bericht Vraag vandaag nog uw gemeente om opheldering
  •Heeft u andere ideeën voor acties, vertel het ons. Hoe? Lees het bericht Ideeën voor acties.
  •Mail uw verhaal naar de staatssecretaris! Lees hier hoe u dat kunt doen.
  •Voorkom afschaffen pgb voor 117.000 én nieuwe budgethouders en teken de petitie op petitie.nl.
  http://www.pgb.nl/persaldo/actiedossier-voorkom-afschaffen-pgb/?waxtrapp=clfqtoDsHcwOhcPjBCE#tmgqtoDsHcwOhcPjBCEJE

 11. Dat is altijd nog zo geweest
  “Bezuinigen kost geld”.
  Voor onze chronisch zieke dochter hebben wij het hele huis aangepast,deels op eigen kosten. Ik heb mijn goede baan opgezegd om voor haar te zorgen. Zie je zo een jong meisje al in een verzorgingshuis wonen. Waar niets geen privecy meer is? Zij heeft haar hele leven al zoveel ingeleverd en wij hebben zoveel voor haar gedaan. Maar als de overheid niet meewerkt dan zal het toch meer gaan kosten. Wij kunnen alles goed verantwoorden en dat moet ook.
  Straf diegenen die er misbruik van hebben gemaakt. Niet die er eerlijk voor zorgen.
  Als dit niet meer gaat dan moet ik buitenshuis gaan werken, wat ik overigens niet erg vind.
  Maar dat onze dochter in een verpleeghuis zou komen vinden wij wel heel erg.
  Een jong meisje 27 jaar bij dementerende en urinerende en nieuwsgierige mensen.
  Want zo werkt het in het ziekenhuis al als zij opgenomen wordt.

 12. Dat is altijd nog zo geweest
  “Bezuinigen kost geld”.
  Voor onze chronisch zieke dochter hebben wij het hele huis aangepast,deels op eigen kosten. Ik heb mijn goede baan opgezegd om voor haar te zorgen. Zie je zo een jong meisje al in een verzorgingshuis wonen. Waar niets geen privecy meer is? Zij heeft haar hele leven al zoveel ingeleverd en wij hebben zoveel voor haar gedaan. Maar als de overheid niet meewerkt dan zal het toch meer gaan kosten. Wij kunnen alles goed verantwoorden en dat moet ook.
  Straf diegenen die er misbruik van hebben gemaakt. Niet die er eerlijk voor zorgen.
  Als dit niet meer gaat dan moet ik buitenshuis gaan werken, wat ik overigens niet erg vind.
  Maar dat onze dochter in een verpleeghuis zou komen vinden wij wel heel erg.
  Een jong meisje 27 jaar bij dementerende en urinerende en nieuwsgierige mensen.
  Want zo werkt het in het ziekenhuis al als zij opgenomen wordt.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.