Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Activiteitensector

Maandblad voor de Activiteitensector AS is het vakblad voor alle activiteitenbegeleiders, of ze nu werkzaam zijn in de ouderenzorg, de psychiatrie of de zorg voor (verstandelijk) gehandicapten. Ook aanpalende werkvelden van de sociaal-pedagogische hulpverlening krijgen aandacht. Hier kunt u een selectie van artikelen lezen die zijn verschenen in AS.

In AS van januari 2017: 

cover AS juni-juli

- Carmen Rohrer: 'Ik begrijp mijn clienten goed omdat ik zelf een handicap heb'

- Bijzonder beleefpark brengt jong en oud samen

- 'Allemaal Anders' vraagt aandacht voor diversiteit in de zorg


 

Beweeg- en beleefpark stimuleert ontmoeting
Vorig jaar opende woonzorgcentrum ’t Wedervoort in het Overijsselse dorp Wierden een beweeg- en beleefpark. Bewoners kunnen er wandelen en genieten van alles wat groeit en bloeit. Er staan toestellen die mensen verleiden om in beweging te komen. Ook andere doelgroepen weten de plek te vinden. ‘Gelukkig maar, want we willen onderlinge contacten bevorderen’, zeggen de  initiatiefnemers.

10 vragen aan Carmen Rohrer:
‘In de natuur komen andere dingen los’
Zij heeft twee passies: de natuur en mensen. In haar werk met cliënten van de Prinsenstichting komen beide passies samen wanneer zij in de grote tuin op het terrein werkt. Activiteitenbegeleidster Carmen Rohrer: ‘Ik houd ervan om mensen in de natuur te observeren en te zien waar zij zich goed bij voelen.’

Bonbonnetjes maken
Op zoek naar leuke, passende activiteiten voor je cliënten? De activiteitenkaarten van Pasklaar kunnen je hierbij helpen en inspireren. Pasklaar biedt online keuze uit meer dan 600 creatieve, recreatieve of educatieve activiteitenkaarten. De activiteiten zijn onderverdeeld in tien rubrieken. De kaarten zijn geschreven door collega-activiteitenbegeleiders. Deze week: uit de rubriek ADL, bonbonnetjes maken.

Spullen laten taxeren in ‘Tussen Kunst en Kitsch’
Zijn het prullaria of is het kunst? Dat is altijd de vraag in het populaire tv-programma ‘Tussen Kunst en Kitsch’. De bewoners van Frankeland wilden ook wel eens weten wat die antieke broche van grootmoeder of dat afzichtelijke schilderij van zolder waard is. Activiteitenbegeleidsters Marion Agterberg en Sandra Verbrugge richtten daarom op eigen wijze een middag Tussen Kunst en Kitsch in.

Oog voor het welbevinden van cliënten en dieren
Dieren worden regelmatig in de zorg ingezet vanwege het positieve effect dat zij op mensen zouden hebben. Denk maar aan aaikonijnen voor ouderen, paardencoaching voor mensen met een autismespectrumstoornis, hulphonden voor mensen met een fysieke beperking. Studenten van een agrarische hogeschool leren om dergelijke interventies kritisch te bekijken.

‘Verschillen tussen mensen geven het leven kleur’
Al bijna dertig jaar is hij een graag geziene gast in zorgcentra voor ouderen door het hele land. Zanger en muzikant Harald Veenstra brengt vertier met zijn vrolijke, gezellige liedjes. Maar hij zet zijn publiek ook aan het denken, met name over diversiteit. Zijn voorstelling ‘Vrolijk Roze’ vraagt aandacht voor homoseksualiteit. Zijn nieuwe programma ‘Allemaal Anders’ gaat over eigenheid van mensen op allerlei gebieden.

Welke invloed heeft jouw persoonlijke bagage op je werk?
Als activiteitenbegeleider moet je samenwerken met collega’s. Dat loopt niet altijd van een leien dakje. Bovendien kun je cliënten hebben die gedrag vertonen waar jij moeilijk mee kunt omgaan. Wil je weten waarom je bepaalde situaties moeilijk vindt en hoe het anders kan? Supervisie kan helpen om inzicht te krijgen in je eigen functioneren.

Yoga, muziektherapie en het Parkinsoncafé
Het komt helaas voor dat mensen tegen hun wil in een zorginstelling moeten worden opgenomen. Deze cliënten zijn vaak boos en ontredderd. Als activiteitenbegeleider kun je eraan bijdragen dat zij zich geleidelijk op hun gemak gaan voelen en de situatie langzamerhand accepteren.