Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties14

Zorgkantoren: ‘Pgb te fraudegevoelig’

Zorgkantoren stoppen zo snel mogelijk met het onterecht uitkeren van persoonsgebonden budgetten (pgb's). Dat maakte de koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vrijdag bekend. Het Openbaar Ministerie (OM) meldde deze week dat op grote schaal is gefraudeerd met onder meer deze budgetten.
Zorgkantoren: 'Pgb te fraudegevoelig'

De politie hield dinsdag vier mannen aan, onder wie twee psychiaters, die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij de grootschalige fraudezaak. De psychiaters zouden onder meer hun medewerking hebben verleend aan bepaalde medische beoordelingen waardoor mensen ten onrechte uitkeringen of een persoonsgebonden budget ontvingen. De schade van het gesjoemel met uitkeringen kan volgens het OM in de miljoenen lopen.

Wortels aangetast
Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) is bezorgd over deze fraude met uitkeringen en het persoonsgebonden budget (pgb), waarmee mensen zelf hun zorg kunnen regelen. In een reactie laat ze weten dat dit soort fraude ‘de wortels aantast van het pgb-beleid’. Veldhuijzen van Zanten liet de Kamer eerder al weten dat ze dit voorjaar komt met maatregelen om fraude met de pgb’s tegen te gaan.

Fraudegevoelig
Het pgb is een regeling waarmee de patiënten een bedrag van de zorgverzekeraars krijgen waarmee ze dan zelf de inkoop van zorg kunnen regisseren. ZN maakt zich grote zorgen over het toenemend misbruik van het pgb. ‘We hebben eerder al aangegeven dat de huidige pgb-regeling fraudegevoelig is’, aldus ZN in een reactie. ‘De aanhoudingen van dinsdag lijken te bevestigen dat de huidige regeling uitnodigt tot systematische en grootschalige fraude.’

Kenniscentrum
ZN is bezig met de voorbereidingen voor een zogenoemd Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg. Dit centrum moet onder meer fraudegevallen en vermoedens van fraude verzamelen en ’trendanalyses’ verrichten. Daarbij bundelt ZN de krachten met onder meer de overheid, de Nederlandse Zorgautoriteit, patiënten- en consumentenorganisaties, brancheorganisaties van zorgaanbieders en het OM.

Meer nieuws in uw inbox? Klik hier voor de gratis Zorg + Welzijn  Nieuwsbrief. Voor meer achtergronden en opinies, neem hier een abonnement op Zorg + Welzijn Magazine.

Volg Zorg + Welzijn op Twitter>>

Bron: ANP/foto: Stock.xchng

14 REACTIES

 1. Pgb is vragen om er misbruik van te maken. Zie het hier een straat verderop. Haalde snel hun kind tertug naar huis omdat ze voor juli alles rond moesten hebben. Moeder vangt een riant salaris elke maand, meer dan mijn man per maand verdient. Er is een heel stuk aan het huis gebouwt voor hun dochter, alles in het zwart want ze kregen er het geld gewoon voor. Nu konden ze heel de tuin opnieuw inrichten tot yaccouzzi toe van het geld wat over was. Kind is autistisch dus hoort regelmaat te hebbn maar ligt tot half de dag in bed, want moeder wil uitslapen. Kind loopt zeer onverzorgt met haar hondje alleen door de wijk en moeder ligt langsuit in de bank tv te kijken en daar word ze dan dik voor betaald. Te belachelijk voor woorden maar niemand die er ook maar iets aan doet of controleerd. De. Dagopvang van het kind gaat ze vaak niet heen want tja dan moeten ze er vroeg uit. Geef mensen niet hert geld want dan gaat het vaak zo. Geef mensen gewoon de zorg die ze nodig hebben. En controler alles beter, erger mezelf groen en geel eraan, want kind is sinds ze thuis is echt een heel stuk. Achteruit gegaan en dat kan noit de bedoeling zijn.

 2. Lees alle reacties
 3. Er wordt door de zorgkantoren slecht samengewerkt, de systemen zijn niet of onvoldoende op elkaar afgestemd. Zo kan het gebeuren dat een gehandicapte cliënt voor logeren bij een instelling bij het ene zorgkantoor een Zorg in Natura indicatie krijgt, en bij het andere een PGB wordt aangevraagd. Dit weten de Zorgkantoren van elkaar niet en zo kan het gebeuren dat naast het logeren op Zorg in Natura ook het verblijf in PGB nog eens wordt uitgekeerd. Als men er achter komt, en dat is vaak jaren later, kan het uitbetaalde PGB geld niet verder dan 6 weken terug worden opgeeist. De rest, soms meer dan 100.000 euro moet worden kwijtgescholden. De Zorgkantoren zouden hier hand in eigen boezem moeten steken, want die systemen moesten jaren geleden al op elkaar aangepast worden en dat is blijkbaar nog steeds niet gebeurt. En zo wordt fraude in de hand gewerkt. Het terugbetalen van de hier (onterecht) ontvangen PGB zou dan te allen tijde moeten kunnen worden teruggevorderd. Ieder ander moet immers ook zijn/haar teveel ontvangen uitkering terugbetalen? Of het nu zorgtoeslag, huurtoeslag, uitkering etc. betreft.

 4. Er zijn ook echt wel eerlijke mensen die het goed doen zoals het hoort! Dus scheer aub niet alles door 1 kam. Voorkom dat je zelf geen slachtoffer wordt. Sinds die Turkse psychiaters zijn nu alle Turkse organisaties stiekem onder toezicht, geloof me alle grote hypocriete boeven zijn de Hollandse bekende grote of kleine instellingen zelf! Hopelijk worden deze alternatieven op stop gezet in de zorg!

 5. Ik heb begrepen dat de 4 gepakte heren mijn landgenoten zijn. Ik kom zelf uit Turkije trouwens.
  Dat er op grote schaal gefraudeerd wordt is een feit. Ik ken zelf een aantal thuiszorg aanbieders in regio Twente die samen enkele honderden mensen gedupeerd hebben. Alleen al in regio Twente zijn er inmiddels rond 50 allochtone thuiszorg aanbieders die allemaal via pgb werken. Kwaliteit is vaak ver te zoeken. Noch administratie noch boekhouding zijn in orde.
  Zonder enige vorm van certificering of diplomas, mag iedereen zich een thuiszorgaanbieder noemen. Het is een zeer winstgevend bussines geworden dat een aannzuigend effect heeft op vele criminelen.
  Het gaat inmiddels niet meer om zorgverlening maar om intimidatie, bedreiging, oplichting en afpersing. Er lopen inmiddels vele rechtszaken tussen zorgvragers, zorgaanbieders en zorgkantoren. Dit problematiek heeft zodanige vormen aangenomen dat het niet meer te bagataliseren is.
  Het wachten is op het vallen van eerste PGB slachtoffers. Hopelijk komt het niet zover en zal de NZA en de Zorgkantoren gezamenlijk hier iets tegen doen. De bovengenomede maatregelen zijn maar kleine stapjes in de goede richting.
  Wil men voorkomen dat bepaalde doelgroepen via PGB fraude plegen, moet de zorgkantoor ervoor zorgen dat voor specifieke doelgroepen in voldoende mate Zorg in Natura aanwezig is in hun regio. Alleen dan kun je voorkomen dat de problematiek groter wordt en de verworven rechten mbt PGB in gevaar komt.
  Graag kom ik in contact met mensen die zich met deze problematiek bezig houden.
  zorgmap@gmail.com

 6. @GJ
  Als laatste reactie wil ik u meegeven dat ik, ook als zorggebruiker, mijn hoge(re) nominale premies voor de diverse ziektekostenverzekeringen, alsmede de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, betaal.
  Ik betaal net als iedereen, ook mee aan de AOW, de pensioenen en de kinderbijslag.
  Dit noemen we solidariteit.
  Om mee te (kunnen) bepalen: word lid van een politieke partij.
  Ik wens u het allerbeste en hoop voor u, dat u nooit zorg, in welke leveringsvorm dan ook, nodig zult hebben.

 7. @Helga Dulfer
  “Ik vraag me af of alle vaak zwaar belaste mantelzorgers, ook zo om de beleidsregels en de indicatiestelling door een ‘onder tijdsdruk staande, niet medisch deskundige medewerker van het CIZ’, moeten lachen. Ik ben bang van niet.”
  Het was ook niet bedoeld om te lachen….
  daarvoor is het een te ‘zorgelijke’ materie
  “Wie betaalt, bepaalt”
  Laat ik al die tijd in de veronderstelling zijn dat ík nu juist betaal aan de ‘zorg’ voor anderen… en zo erg weinig mag bepalen waar ik míjn geld aan uit geef
  Overigens denk ik dat we het wel eens kunnen zijn over het gegeven dat misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeenschapsgeld ten alle tijde aangepakt moet worden, of dat nu zorggeld, uitkeringen, voorzieningen of wat dan ook betreft.
  Het verschil zit ‘m er slechts in dat wat de een als noodzakelijk aanmerkt bij mij de nodige vraagtekens oproept.

 8. @Joop
  Totale AWBZ uitgaven: 25 miljard. Het grootste gedeelte van dat geld wordt besteed aan verpleeg- en verzorging (50%) en gehandicaptenzorg (25%).
  Ik heb hier mee aan willen geven dat zorg verleend op PGB basis een klein percentage vormt van de totale zorguitgaven.
  Dat uitgaven voor ZIN ook vragen oproepen is een interessante, andere discussie.
  @GJ
  Ik vraag me af of alle vaak zwaar belaste mantelzorgers, ook zo om de beleidsregels en de indicatiestelling door een ‘onder tijdsdruk staande, niet medisch deskundige medewerker van het CIZ’, moeten lachen. Ik ben bang van niet.
  Op last van de officier van justitie zijn vorige week vier mannen, onder wie twee psychiaters, aangehouden die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij fraude met uitkeringen. De verdachten, in leeftijd variërend van 37 tot 57 jaar, werden aangehouden tijdens een grootschalige actie op diverse plaatsen in het land.
  De twee artsen zouden medewerking hebben verleend aan bepaalde medische beoordelingen waardoor mensen onterecht uitkeringen (WAO of WIA) hebben gekregen. Naar aanleiding van dit onderzoek kwam ook naar boven dat hierdoor een aantal mensen onterecht een PGB heeft gekregen.
  Deze psychiaters moeten worden aangepakt, uiteraard. Wat in de pers boven komt drijven is fraude met het PGB. Hiermee worden alle budgethouders in een kwaad daglicht geplaatst, terwijl het vooral om fraude met uitkeringen gaat.
  Dankzij het PGB kan ik zelf de regie over mijn leven behouden.
  Wie betaalt, bepaalt, dus ik kan zelf kiezen wie er hoe laat bij mij zorg komt leveren. In tegenstelling tot cliënten bij de reguliere thuiszorg.
  In geen enkele wijk waar ik gewoond heb, ben ik zorgverleners op zoek naar cliënten tegengekomen. Wel herinner ik mij uit de tijd dat ik nog ‘thuiszorg’ ontving, de diverse telefoontjes waarin ik de instelling moest melden dat het aantal gefactureerde uren, niet met het daadwerkelijk geleverde aantal klopte.
  Ongenuanceerde berichtgeving, draagt niet bij aan een solide, fraudebestendig PGB.

 9. @Helga Dulfer
  Een Persoonsgebonden Budget om zorg in te kunnen kopen die volgens de beleidsregels gebruikelijk is?
  Laat mij u uit de droom helpen. Gebruikelijk zorg is geen indiceerbare zorg.
  Beste Helga,
  Met dank voor uw reactie en poging mij nog wijzer te maken dan ik al meende te zijn.
  Echter, u hoeft mij niet uit een nare droom te wekken aangezien de nachtmerrie van een lachwekkende definitie van Gebruikelijke zorg in de beleidsregels/indicatiewijzer mij (on) genoegzaam bekend is.
  Volgens mij heb ik ook nergens beweerd dat ‘gebruikelijke’ zorg indiceerbaar zou zijn, maar heb ik slechts aangegeven dat wat mij betreft het begrip van Gebruikelijke zorg ruimer getrokken zou kunnen worden dan nu het geval is.
  Verder ben ik me er zonder meer van bewust dat het oneigenlijk gebruik van gemeenschapsgeld via het PGB systeem percentueel veel lager uitvalt, afgezet tegen de totale uitgave van dat zelfde gemeenschapsgeld aan de algemene zorgpot.
  En tevens ben ik er bekend mee dat ook binnen de zgn. ZIN-zorgverlening er op grote schaal oneigenlijk gebruik wordt gemaakt , of zelfs misbruik wordt gemaakt, van de nationale zorgpot. En ook hierbij staat het voor mij als een paal boven water dat er zorg wordt verleend waarbij we ons in alle rede af kunnen vragen of en in welke mate dat ook nodig zou zijn.
  Echter, al deze wetenschap laat onverlet dat het huidige PGB systeem vanuit mijn optiek niet deugdelijk is en juist misbruik van gemeenschapsgeld bevorderd. En dus pleit ik er nogmaals voor om niet alleen de zorgbehoefte en het principe van eigen verantwoordelijkheid ter discussie te stellen, maar nog meer om het PGB systeem te herijken om misbruik en oneigenlijk gebruik volledig uit te sluiten.

 10. Uhh helga bedoel je met deze regel
  Totale AWBZ uitgaven: 25 miljard. Het grootste gedeelte van dat geld wordt besteed aan verpleeg- en verzorging (50%) en gehandicaptenzorg (25%).
  je bedoeld zeker al die nieuwbouw ,,, om mensen met een awbz staus te huisvesten , want daar gaan al die miljarden aan op en de de velennnnnnnnnnnnnnnn regeltjes met mensen die eraan verdienen .. want dat is de waarheid ,

 11. Geachte GJ
  Een Persoonsgebonden Budget om zorg in te kunnen kopen die volgens de beleidsregels gebruikelijk is?
  Laat mij u uit de droom helpen. Gebruikelijk zorg is geen indiceerbare zorg.
  De indicaties AWBZ worden gesteld aan de hand van ministeriële beleidsregels. Op basis van deze regels stelt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vast of een verzekerde recht heeft op bepaalde vormen van zorg.
  De beleidsregels voor 2011 zijn in december 2010 door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgesteld. Deze bestaan uit een regeling met 9 bijlagen.
  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-wet-bijzondere-ziektekosten-awbz/veranderingen-in-de-awbz/beleidsregels-indicatiestelling-2011
  Enkele getallen:
  640.000 mensen maken gebruik van AWBZ-zorg. Het grootste gedeelte middels ZIN (Zorg in Natura, 500.000). Ruim 150.000 mensen extra zouden recht hebben op AWBZ zorg maar maken er geen gebruik van. Ergens al vastgelopen in het proces om het te regelen.
  Totale AWBZ uitgaven: 25 miljard. Het grootste gedeelte van dat geld wordt besteed aan verpleeg- en verzorging (50%) en gehandicaptenzorg (25%).
  140.000 PGB (persoons gebonden budget) houders mogen in 2011 voor 2,7 miljard euro zelf zorg inkopen. Gemiddeld is dat ruim 19.000 euro PP.
  De financiering komt voor het grootste gedeelte uit de werknemerspremies. (22 miljard). De overheid legt daar nog 2 miljard bij, en een gedeelte (10%) vloeit weer terug uit de eigen bijdragen van AWBZ gebruikers.
  M.a.w. zorg geleverd op PGB basis is een klein percentage van de totale AWBZ-uitgaven.
  En ja, helaas ook bij ZIN vinden malversaties plaats; deze worden in de pers alleen minder breed uitgemeten.
  De NZa heeft diverse signalen ontvangen dat instellingen bewoners van
  AWBZ-instellingen laten betalen voor diensten die in het verzekerde
  pakket zijn opgenomen. Ook heeft NZa meldingen ontvangen dat voor
  aanvullende diensten hoge bedragen in rekening worden gebracht.
  http://www.nza.nl/104107/138040/Algemeen_rapport_uitvoering_AWBZ_2009.pdf
  Voor wat betreft het scheiden van zorgbehoefte en wonen:
  De vraag is niet meer óf wonen en zorg in de langdurige zorg financieel
  gescheiden gaan worden, maar via welke stappen en in welk tempo.
  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2009/06/29/standpunt-scheiden-van-wonen-en-zorg.html

 12. Het PGB: een beloning voor gebruikelijke zorg
  Het Persoonsgebonden Budget werd ooit in het leven geroepen om die mensen die zorg nodig hadden, maar waar de erkende zorgleveranciers geen personeel meer voor hadden, van zorg te kunnen voorzien.
  Met een persoonsgebonden budget kon men vervolgens zelf zorg in gaan kopen.
  De tweede bijkomende overweging voor het invoeren van een PGB was het scheppen van vrijheid voor de zorgbehoevende burger bij de keuze van de vorm van zorg en bijpassende zorgaanbieder.
  Meer eigen verantwoordelijkheid was daarbij tevens het motto.
  Ontwikkelingen
  Met de invoering van het PGB nieuwe stijl, groeiden vervolgens de claims op AWBZ zorg met ongekende snelheid. Een nieuwe inkomstenbron was gevonden.
  Tegelijkertijd met de invoering van het PGB schoten allerlei belangen- en bemiddelclubjes en niet-toegelaten (door de zorgverzekeraars erkende) zorgaanbiederorganisaties als paddenstoelen uit de grond.
  Een nieuwe markt lag open.
  Die nieuwe ‘zorgverleners’ trokken massaal de wijken in om mensen vooral toch te bewegen zorg aan te vragen, ook al waren deze ‘zorgbehoeftigen’ heel goed in staat om voor zichzelf te zorgen.
  De indicatieorganen (RIO’s en vervolgens het CIZ) hadden te kampen met dermate grote achterstanden dat zorgclaims zonder noemenswaardig onderzoek werden toegekend.
  Verder is het natuurlijk lastig aantonen voor een niet-medisch onderlegde indicatiesteller dat iemand met een hartkwaal best in staat geacht mag worden enige huishoudelijke werkzaamheden te verrichten.
  Ouders waren in ene van mening dat de zorg voor hun eigen kroost hen eigenlijk teveel was, maar dat dit met een geldbedrag wel te verhapstukken viel.
  Hetzelfde ging vervolgens op voor al die partners die de zorg voor hun geliefden liever niet uit willen besteden, maar voor een flinke vergoeding best zelf uit kunnen voeren.
  Sociale Diensten deden er nog eens een schepje boven op door zorgbehoeftigen te bewegen een PGB aan te gaan vragen om hun zorgverlenende huisgenoten uit te kunnen betalen, opdat de Soos dat weer in mindering kon brengen op de uitkering en er voldaan werd aan de arbeidsverplichting.
  Zorgkantoren die belast zijn met de controle op een adequate besteding van de verstrekte PGB’s laten zich vervolgens met allerlei vage declaraties en verklaringen van zorgaanbieders om de tuin leiden.
  Als er überhaupt al enige controle plaatsvindt.
  Onder het motto van keuzevrijheid en meer eigen verantwoordelijkheid stegen de kosten voor AWBZ-zorg tot dermate grote hoogte dat er op andere gebieden binnen de AWBZ tekorten begonnen te ontstaan.
  Verzorging- en verpleeghuizen kregen te maken met budgetten die niet meer toereikend waren om de bewoners zelfs maar van de meest basale zorg te kunnen voorzien.
  En de premiebetaler zag de afdracht aan de AWBZ almaar stijgen en begrijpt er helemaal niets van.
  Nu is het natuurlijk niet zo dat het totale AWBZ-budget voor de PGB’s over balk gesmeten is, maar zeker in veel voorkomende situaties een uitweg heeft kunnen bieden waar de reguliere toegelaten zorgaanbieders tekort zouden zijn geschoten.
  De conclusie die echter over het algemeen gesteld mag worden is dat het PGB een beerput is van oneigenlijk, overmatig en onnodig gebruik waarbij de niet-gebruikende premiebetaler voor sinterklaas heeft mogen spelen voor degenen die het begrip keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid op een geheel eigen wijze hebben uitgelegd.
  Conclusies en aanbevelingen
  Alvorens het bepaald niet fraude- of oneigenlijk gebruik- ongevoelige, PGB in de wet te verankeren en daarmee het vermeende wachtlijst probleem op te lossen zou men er echter eerst goed aan doen eens een diepgaand onderzoek in te stellen naar het fenomeen dat het aantal PGB-houders sedert 2003 met 70.000 is gestegen van 50.000 tot 120.000. Stel daarbij dan tevens de vraag of de zorgbehoefte nu is toegenomen of eerder de zorgclaims ? En dit alles ondanks de functie gerichte indicering en de pakketmaatregelen.
  Tweede punt waar eerst wel eens aandacht aan zou mogen worden geschonken is die van het alleszins rationele uitgangspunt dat door de gemeenschap betaalde zorg aan minimale kwaliteitseisen zou moeten voldoen. Denk daarbij aan zaken als een verplichte EVC-procedure, BIG registratie e.d. voor PGB-hulpverleners.
  En derde dubieuze factor binnen het PGB verhaal is het zelfstandig en verantwoord beheer van het verstrekte PGB en de controle op een adequate besteding daar van.
  Vastgesteld kan worden dat het PGB te gevoelig is voor oneigenlijk gebruik en fraude.
  Het betreft geld van de gemeenschap en die gemeenschap heeft er recht op dat haar geld doelmatig wordt gebruikt middels de inzet van efficiënt en kwalitatief erkende zorg voor die situaties waar het daadwerkelijk nodig is en te verantwoorden.
  Voor het bieden van keuzevrijheid en meer eigen verantwoordelijkheid heb je geen PGB nodig.
  Wie zorg nodig heeft op kosten van de gemeenschap moet dat kunnen verkrijgen via erkende, toegelaten of geregistreerde zorgorganisaties.
  Dat kunnen vervolgens ook ZZP’ers zijn.
  Een toelating om zorg te verlenen zou je uitsluitend via een specifieke Zorgautoriteit moeten kunnen verkrijgen. Uitbetaling van de verleende zorg vindt alleen plaats als je over een erkenning beschikt.
  En dan de toegang tot de zorg nog even:
  Ouders hebben een zorgplicht voor hun kinderen en dat begrip mag ruimer worden getrokken dan nu het geval is.
  Als men fysiek en mentaal in staat is voor het kind te zorgen waar men tenslotte zelf voor gekozen heeft, dan hoeft de gemeenschap daar niet aan bij te dragen. En als de beperkingen bij de ouder al voor de conceptie bekend waren, dan had men feitelijk al nimmer aan kinderen moeten beginnen. Over verantwoordelijkheid en solidariteit gesproken.
  Huisgenoten/partners/ouders (al dan niet in de bijstand) die er voor kiezen voor hun zieke huisgenoot/kind te zorgen, waarbij er geen of minder gebruik gemaakt wordt van zorg op kosten van de gemeenschap, verleen je desnoods vrijstelling van de arbeidsverplichting en een overeenkomstige uitkering voor de uren dat men door de zorgplicht niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt.
  De hoogte van de uitkering kan vervolgens maximaal 70 % van het minimumloon bedragen.
  Het PGB kan dus feitelijk worden afgeschaft, want gebruikelijke zorg hoef je niet te belonen.
  De discussie welke hier dus echter aan vooraf zou moeten gaan is die of en in welke mate een vermeende en/of geclaimde zorgbehoefte ook altijd middels gemeenschapsgeld moet worden opgelost. Het lijkt me zinvol om de toegang tot de zorg in algemene zin aan een nader onderzoek te onderwerpen. Daarbij dienen m.i. aspecten als verruiming van de gebruikelijke zorgprincipes, eigen verantwoordelijkheden bij het ontstaan van ‘zorgbehoeften’ en nadere specificatie van zorgbepalende beperkingen mee te worden genomen.
  En ga dan direct de discussie maar aan of we de AWBZ wel in stand moeten willen houden.
  Geen enkele zorgvraag is ten principale onverzekerbaar. Waarom zouden we de cure-zorg (inclusief diagnostiek) niet overhevelen naar de zorgverzekeringswet. De care kan heel goed naar de Wmo zodat integraliteit in optima forma vorm kan worden gegeven.
  En voor wonen (zonder behandeling) moeten we allemaal betalen, dus waarom zou dit nog een onderdeel moeten blijven van de zorgfinanciering.
  Maar goed….dat is weer een andere discussie…..

 13. Ik ben zelf een PGB gebruiker! Roos heeft gelijk,als je als particulier gebruiker van de PGB misbruik maak ben het niet waard om deze voorziening te mogen gebruiken,ik weet echter van een onderzoek gedaan door de FIOD
  Rijnmond dat het onder particulier bijna niet voorkomt! en die gevallen die bekeken zijn is het steeds weer zo dat die mensen in de knoei waren gekomen met de administatie en verantwoording,gebrek aan voorlichting dus, ik zelf heb een al 2 jaar lopend conflict met het zorgkantoor(het woord zorg kunnen zij volgens mijn beter laten schieten) over de slecht klantvriendelijkheid v an deze kantoren,overigens vindt de NZA dit ook in de rapportage van voorjaar 2010.
  Misbruik van PGB voor het leven schorsen!!

 14. Het artikel beschrijft dat er 2 psychiaters diagnose(s) gesteld hebben en dat er op basis van deze diagnose(s) aan cliënten zorg is toegekend.
  De poortwachter voor AWBZ gerelateerde zorg is het CIZ of bureau Jeugdzorg. Cliënten kunnen vervolgens kiezen voor Zorg in Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden Budget. Het staat uiteraard buiten kijf dat een PGB ingezet dient te worden conform de regels van het Zorgkantoor en dat hier controle op uitgeoefend dient te worden.
  Echter, de toonzetting van dit artikel is naar mijn mening, tendentieus. Er wordt in één zinsnede gesproken over fraude met ‘uitkeringen’ en PGB’s. De fraudegevoeligheid van het PGB wordt benadrukt en vormt de kop van het artikel. Er lijkt voorbij gegaan te worden aan het feit dat misbruik heeft kunnen plaatsvinden doordat deze artsen zich hebben laten corrumperen.
  Ook worden malversaties bij organisaties die ZIN leveren niet genoemd.
  Spijtig voor alle budgethouders én hun zorgverleners die het PGB inzetten zoals bedoeld: zorg geleverd door mensen die op de tijdstippen komen die jij wilt, die je verzorgen op de wijze die jij prettig vindt en dit bovendien doen tegen een lager tarief dan de instellingen!

 15. Ik lees “op grote schaal fraude onder meer PGB budgetten”
  Er zijn 4 mensen opgepakt. 4!!!
  Geen 400, maar 4.
  En al de budgethouders die het wel goed doen?
  Ik haal het nieuws namelijk nooit.
  Mijn kinderen ook niet.
  GPB in samenhang met FRAUDE hant mij echt de keel uit.
  Zo breed uitgemeten in de kranten, nieuws.
  Bah, breng een nuance aan, kijk naar de mooie en goede van het PGB en stop deze vervolging!!!

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.