Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties13

‘Zorg in natura is oplossing voor pgb-fraude’

‘Zorg in natura dé oplossing voor fraude met persoonsgebonden budgetten’ Dat stelt Albertjan Tollenaar, universitair docent bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Meer controle op het sjoemelen met pgb’s is volgens hem niet de manier.
‘Zorg in natura is oplossing voor pgb-fraude’
Foto: ANP

Staatssecretaris Van Rijn laten weten de controle op het pgb flink op te voeren. Een deel van de pgb-ontvangers krijgt daarom een controleur over de vloer. Maar Tollenaar is geen voorstander van deze maatregel. ‘Een groot aantal gebruikers kan daarmee nog steeds ongecontroleerd zijn gang gaan. Bovendien resulteert extra controle in meer administratieve lasten. Zowel voor de burger als voor de overheid.’

Inkomen
Het pgb is te populair geworden, concludeert de docent in een opiniestuk op de website van de RUG. ‘Mensen vinden het een heel prettig instrument en zien het als een extra maandelijks inkomen.’ Volgens Tollenaar moeten we niet eerst een pot met geld geven om vervolgens te wachten tot het verkeerd besteed wordt en dan achteraf proberen om die fout te herstellen. ‘Dat is tamelijk zinloos, omdat het geld in veel gevallen toch niet meer terug te vorderen valt.’

Zorg in natura

Tollenaar pleit voor zorg in natura als oplossing. Het overgrote deel van de zorgvragen is eenvoudig te regelen met goede collectieve voorzieningen, meent hij. ‘Met mensen voor wie de collectieve voorzieningen niet volstaan, kun je om tafel gaan zitten en overleggen wat de beste aanpak is.’

Misbruik

‘Op de korte termijn zou de overheid slimmer kunnen handhaven. Bijvoorbeeld door bestanden te koppelen, in kaart te brengen wie de aanvrager is en of diegene een geschiedenis heeft met misbruik. Bovendien zou je veel meer kunnen doen door risicoprofielen op te stellen om zo specifieke aanvragers extra in de gaten te houden.’

Weigeren

De overheid zou ook pgb-aanvragers vooraf kunnen overtuigen dat een pgb misschien niet het juiste middel is voor de zorgbehoefte. Of, de aanvraag te weigeren omdat ‘redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat het budget goed zal wordt besteed’. Die maatregel kan nu al worden genomen, maar gemeenten maken nauwelijks gebruik van deze weigeringsgrond, zegt de docent. ‘De meeste pgb-ontvangers zijn goedwillende burgers, maar onjuist gebruik kan ook ontstaan door onwetendheid, een onhandige aanpak of een beperkt begrip bij de gebruiker.’

13 REACTIES

 1. Ik vind een PGB een uitstekend middel om mensen eigenwaarde en zelfstandigheid te geven c.q te laten behouden. Duidelijk is wel dat er een betere controle moet zijn. Dit vooral om de gebruikers te beschermen, tegen zichzelf ( oneigenlijk gebruik,bijv vakantie in plaats van poetsen) maar nog veel meer tegen de ‘roofvogels’. Daarmee bedoel ik instellingen en organisaties die superslim misbruik maken van goedheid en onbekendheid met de materie van de mensen die er gebruik van willen maken.
  Het zou ook goed zijn wanneer de papierwinkel t.a.v. PGB voor mensen die aangewezen zijn op zorg duidelijker en begrijpbaar zou worden gemaakt. Zelfstandigheid bieden middels een PGB , prima maar begeleiding hierbij is m.i.z. hierbij een noodzaak. Ook zouden uitvoerenden in gemeentes zich meer moeten verdiepen in de materie, de problemen, mogelijke versoepelingen en attent zijn op misbruiksignalen van/over zogenaamde ‘helpende’ personen en of organisaties. Ik zie hier ook een taak voor het WMO platvorm. Voor de zorg bieders via het PGB ligt hier ook een taak, deel uw ervaring met gebruikers en instanties.
  Zo, blij dat ik het kwijt ben.

 2. Lees alle reacties
 3. Voor de zorginstelling maakt het niet uit of het PGB of zorg in natura is. Wel ben ik het eens met de stelling dat er wel wat zorgvuldiger gekeken kan worden wie een PGB toegewezen krijgt. Een cliënt van ons werd door de zorgverzekeraar geadviseerd PGB aan te vragen, cliënt zelf spreekt helemaal geen nederlands, en de dochter moeizaam. Mw ging erg slecht om met haar diabetes, kon niet spuiten etc, daardoor was ze enorm ontregeld. Na weken bleek dat de papieren die ingevuld moesten worden voor de PGB aanvraag nog steeds in huis lagen, ze hadden niet begrepen dat deze opgestuurd moesten worden. Dochter dacht omdat ze een indicatie van het CIZ had dat alles geregeld was. Gelukkig heeft dochter bij het zorgkantoor aangegeven de VP maar in natura te doen, de PV blijft op PGB staan. Het was inmiddels Mei en gestart waren wij al in februari. Hoe deze familie het verantwoorden van het PGB van de verzorging voor elkaar gaat krijgen is mij een raadsel, maar dat ligt bij hen.

 4. ps. weet meneer dat zorgorganisaties niet blij zijn met PGB omdat dit geen enkele zekerheid biedt voor de zorgorganisatie? Dan moeten ze wel goed werk leveren…… als dat geen stok achter de deur is!
  Mensen met zorg in natura zitten vaak zo vast aan zorgorganisaties tot en met de gehuurde woning aan toe… daar gaat de vrijheid…..

 5. Hallo, ik vraag me af of meneer Tollenaar niets weet van de schulden die vele grote zorgorganisaties hebben gemaakt? Bijvoorbeeld 24 miljoen schuld door Philadelphia Zorg, die de grootste hotels aanschafte?
  Heeft meneer gehoord van het kasteel van Abrona?
  Weet meneer van de onder toezichtstelling van zorgorganisaties?
  PGB fraude is een persoonlijk aangelegen kwestie; daar moet niet iedereen de dupe van zijn. Dat is ook de keuzevrijheid beperken; en waarom?

 6. Het is wellicht te simpel om het een voor het ander in te ruilen. Echter dat het PGB-veld een mix is geworden van persoonlijke vrijheden en louche bureaus (laten we wel zijn: enige reden voor aanwezigheid is winstbejag, kan echt niets anders bedenken….). Ziet men regelgeving en eisen bij ZIN versus PGB, is al snel helder dat men met het PGB de plank volledig heeft misgeslagen en het uit de bocht vliegen heeft gevoed. Oplossing ligt meer in het in handen geven van een soort combi PGB/ZIN-constructie bij zich reeds bewezen hebbende organisaties (veelal toch weer de organisaties die nu alleen ZIN doen, ’t is niet anders….). Die zijn niet op winst gericht, hebben kwaliteit en betrouwbaarheid bewezen (ook alleen die organisaties opnemen waarover geen enkele misverstand bestaat) en kunnen continuiteit, fatsoenlijke administratieve verantwoording en net zo goed flexibiliteit, maatwerk en ander zo geroemde (en daarbij wat overtrokken) voordelen waarmaken. Kortom: opschonen dat veld, zorg voor een overzichtelijke wereld waarin je ook makkelijker kunt constateren dat het geld goed uitgegeven wordt. Soms is een te hoog democratisch gehalte en daarop volgend lappendeken aan ‘aanbieders’ niet helend en beter (makend) !

 7. De heer Tollenaar is jammer genoeg geen ervaringsdeskundige! Ik zou nooit iemand een handicap/beperking toewensen maar in dit geval maak ik een uitzondering. Alleen dan kan je aan den lijve ervaren wat het betekent om afhankelijk te zijn voor zorg in natura. Afhankelijk van de werktijden van de zorginstelling, afhankelijk van de aanpak en insteek van de desbetreffende zorgmedewerker, afhankelijk van anderen dus. Hoe anders is dat met een PGB. Op maat gesneden, zorg zoals jij dat wilt op de tijden wanneer je het nodig hebt
  En gegeven door de mensen die je zelf met zorg hebt uitgezocht. Ik adviseer de heer Tollenaar dan ook om eens een paar weken zorg in nature te ondergaan! En daarna met een PGB zorg inkopen: een wereld van verschil en vergeet niet dat de PGB hulp over het ontvangen bedrag premies af moet dragen zoals iedereen.

 8. Zorg in natura is helemaal geen oplossing voor de PGB-fraude. Zorg in natura is veel duurder dan iemand voor zijn/haar naaste zorgt. Iemand die dat met liefde en veelal 24 uur per dag doet. Geen enkele zorg in natura kan daar aan tippen, want dat wordt niet betaald. Met een PGB-budget kan heel veel zorg op maat geboden worden. Met een PGB-budget kan iemand zijn eigen zorg op eigen tijd kiezen en is niet afhankelijk van allerlei beroepsstructuren, -afspraken en andere onzinnige regels, waaraan de zorg in natura gebonden is.
  De indruk die dhr. Tollenaar achter laat is dat hij geen ervaringsdeskundige is.

 9. De heer Tollenaar ziet de fraude zeer eenzijdig. Mijn ervaring is dat vele budgethouders hun PGB gebruiken om de regie in handen te houden. Zij zijn mijns inziens niet de grote fraudeurs in deze. Zie de Brandpunt reportage van zondag 12 mei. Instellingen die zorgverlening vragen een hogere zzp-indicatie aan. Het meerdere dat zij hiervoor ontvangen zetten zij niet in voor zorg ten behoeve van de betrokken cliënt. Een ander fenomeen om middels frauduleus handelen geld te verdien aan PGB’s is het inzetten van minder gekwalificeerde medewerkenden tegen een hoger uurtarief.
  Een verzorgende a €30, per uur en een verpleegkundige van € 60,00 per uur declareren. Dit gaat op de duizenden uren die ingezet worden al gauw om miljoenen. De budgethouder heeft hier veelal geen weet van! Vertrouwen en integer handelen is meer te vinden bij de mensen die echt een pgb nodig hebben, dan bij menige zorginstelling.

 10. Zorg in Natura is niet zo zeer een antwoord op PGB-fraude. Op zichzelf vinden wij de intensivering van de controle op het PGB een goede zaak. Hiermee kan het misbruik vanuit eerder toegekende PGB’s boven tafel komen. Op dit moment gelden al strengere eisen bij het aanvragen van een PGB. Bovendien kan PGB-fraude in de toekomst voorkomen worden door een aangescherpte manier van verantwoorden. Verantwoorden is nu relatief eenvoudig.
  De vraag is eigenlijk waarom PGB-houders kiezen en kozen voor een PGB? Ze zijn vaak op zoek naar eigen regie waardoor zij in staat zijn hun eigen leven te leiden en te organiseren. Vaak betreft het kritische (positief bedoeld) mensen met een chronische ziekte die volop willen participeren in de maatschappij. Ook al is men niet altijd in staat om het PGB te beheren, uit nood geboren lijkt het een manier om het leven met een zorgbehoefte zo passend mogelijk in te vullen. In feite zou de financieringsvorm er voor dit type mensen niet toe moeten doen. Zij zouden makkelijk toegang moeten kunnen krijgen tot de zorg die zij nodig hebben. Vanuit eigen regie en met of zonder PGB.
  Eigen regie en zelfredzaamheid staan centraal in de algemeen maatschappelijke visie op de ontwikkeling in de langdurige zorg.
  Onze organisatie levert zowel thuiszorg in natura als thuiszorg aan PGB-houders. De klant voert de regie over de zorgverlening en is zoveel mogelijk zelfredzaam. De financieringsvorm maakt GEEN verschil voor de manier waarop wij de zorg organiseren.

 11. ‘Mensen vinden het een heel prettig instrument en zien het als een extra maandelijks inkomen’
  Wat een denigrerende opmerking. Hopelijk leest dhr Tollenaar de reactie van Mariet. Misschien dat hij dan snapt hoe belangrijk een PGB kan zijn.

 12. Zoals onlangs bleek, en wat velen al wisten (brandpunt) zit de fraude bij instellingen en daaraan gerelateerde profesionals en voor een heel klein gedeelte bij de pgb houder zelf. Hieruit blijkt dat marktwerking in de zorg zijn kwetsbaarheden kent en uitlokt. Dit over de hoofden van niets wetende mensen die dit persoonlijk aangaat heen. Beschamend stuk vd HrAlbertjan Tollenaar,het zal je docent maar zijn!

 13. beste heer Tollenaar, helaas is zorg in natura alleen goed functioneel voor iemand die niet actief deelneemt aan het maatschappelijke verkeer ondanks en met zijn handicap. ik heb dit zelf en nog steeds aan den lijfe ondervonden. de thuiszorgoroganisaties hebben niet genoeg personeel, die hierop in kunnen spelen. ik ben chronisch ziek en gehandicapt en na 37 jaar werken in wsw-verband nu volledig afgekeurd. ik heb huishoudelijke hulp 2x per week. omdat ik mijn medische bezigheden en andere privezaken moet verdelen over de gehele week en dag heb ik geen ruimte om te moeten wachten wanneer en wie er komt. dan als men vakantie heeft is er geen vervanging. toen ik ook andere hulp nodig had vanwege een val, kon men niet inspelen op het gegeven, dat ik mijn hulpmiddelen voor een bepaald tijdstip aan moest hebben. ook toen ik werkte kon men niet de huishoudelijke hulp leveren op dagen en tijdstippen dat ik thuis was. ik heb pgb en gebruik geen externe bureau voor de afwikkeling. voor mijn pgb heb ik een afzonderelijke rekening en daar wordt het geld op gestort en door SVB afgehaald iedere maand. dus waar zit hier dan de mogelijkheid van fraude?De fraude zit duidelijk in die organisaties en bureaux, daar zou men eens moeten controleren. mijn ervaringen met een wmo-kantoor geeft dit gevoel ook nog eens weer, want daar weten ze ook niet altijd hou de vork in de steel zit en daar wordt enorme bureaucratie geleverd.

 14. Een dergelijk standpunt is Albertjan Tollenaar, universitair docent bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, onwaardig.
  Zijn betoog snijdt pas hout als verstrekkingen in zorg in natura, én de reguliere zorgaanbieders brandschoon, zijn. Nu loop ik lang genoeg mee in zorg&welzijn om te weten dat zorgaanbieders ook graag ‘met een vork schrijven’. Met instemming van het Zorgkantoor voor deze wijze van schrijven.
  Wat Tollenaar stelt lijkt me objectief gezien onjuist. Het is vooral een politieke stellingname, die verraadt dat hij tot een bepaald kamp behoort. Fijn voor de lezer om dat er in het vervolg bij te vermelden.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.