Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties11

Verzorgenden voeren steeds complexere taken uit

In de thuiszorg verschuiven steeds meer taken van de verpleging naar de persoonlijke verzorging. Een zorgelijke tendens, vindt de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN. ‘Als je kijkt naar het overzicht van handelingen die verzorgenden mogen uitvoeren en die voorheen door deskundigen werden gedaan, dan schrik je daar toch van.’
Verzorgenden voeren steeds complexere taken uit

Alexandra Sweers – Natuurlijk is het verwisselen van een stoma heel eenvoudig. Zeker als er niets aan de hand is. Maar niet ieder stoma is hetzelfde, en wat moet je doen als de huid geïrriteerd is of als de cliënt psychische problemen krijgt door de stoma? De beroepsvereniging V&VN vindt dat de verzorgende tot een bepaalde grens kan gaan met haar taken. Terwijl steeds meer ingewikkelde handelingen wel op haar bordje terechtkomen, die eigenlijk bij de verpleegkundige horen. Die is juist opgeleid om verbanden te zien tussen zorghandelingen en de totale situatie van de patiënt, aldus de beroepsvereniging.

Risicovolle situaties
Deze ontwikkeling kwam vrijdag ter sprake tijdens de hoorzitting over Meavita. De kamercommissie voor VWS hoorde gemeenten, zorgaanbieders en -kantoren en patiëntenverenigingen over wat er misging bij Meavita en hoe het in de toekomst anders of beter moet in de zorg. Hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Jenneke van Veen spreekt zelfs van risicovolle situaties die ontstaan wanneer patiënten thuis geen verpleegkundige meer zien.

Begroting
Dat verzorgenden meer ingewikkelde handelingen moeten uitvoeren is onder meer een pragmatische oplossing, zegt Francis Bolle, woordvoerder van V&VN. ‘Verzorgenden kunnen in principe wel sondevoeding geven of een katheter plaatsen. En voor een verzorgende ligt het tarief nu eenmaal lager. Als thuiszorginstellingen hiervoor een verpleegkundige willen inschakelen, dan komen ze niet rond met de begroting.’ De aankomende bezuinigingen in de thuiszorg maken het er dan ook niet beter op, vindt de woordvoerder.

Heel bizar
Het geven van sondevoeding is een heel technische handeling, legt Bolle uit. ‘Dat kun je bij wijze van spreken zelfs je buurvrouw leren. Maar wat als de patiënt slikklachten krijgt, of een insult? Een verzorgende weet dan niet hoe te handelen en kan in paniek raken.’ Hoeveel mensen er zo ‘gevaar’ lopen is nog niet in beeld, geeft Bolle aan. ‘Wel zie je dat er 30 procent minder verpleegkundigen worden geïndiceerd, terwijl de statistieken aantonen dat de zorgvraag groeit en steeds complexer wordt. Hoe dat dan kan, vind ik heel bizar.’

Schoenen
Zijn er verzorgenden die handelingen weigeren? Francis Bolle: ‘Je moet wel heel stevig in je schoenen staan om te zeggen: “Sorry, maar dit doe ik niet”. Je werkt in een team, je collega’s doen het ook en heel praktisch: er is soms niemand die het dan wel doet. Daarbij vinden sommige verzorgenden het juist heel interessant om meer technische taken uit te voeren.’

Meer weten? Lees dan ook de gratis Zorg + Welzijn Nieuwsbrief. Daarvoor kunt u zich hier aanmelden.

Bron: Foto: ANP/Koen Suyk

11 REACTIES

 1. Wat een onzin artikel. Ik als Verzorgende IG heb al deze verpleegtechnische handelingen geleerd op school. Ik kan en mag deze handelingen gewoon doen en moet net zo goed zorgen dat ik hierin ‘up to date’ blijf. Er zit echt niet zo heel veel verschil tussen een V-IG’er en een VPK niveau 4, paar verschillen daar gelaten. Ik ben ook bevoegd en bekwaam en moet zorgen dat ik dat blijf. Als je het niet herkent wanneer een cliënt bijvoorbeeld onwel wordt, of je weet niet wat te doen dan is dat vooral gebrek aan ervaring. Daar kan een beginnend VPK ook last van hebben.

  • PS: Ik raak nooit in paniek en bij twijfel bel ik een collega, arts of de achterwacht. Ik kan heel goed bepalen of ik een katheter goed heb geplaatst of wanneer er iemand ‘anders dan anders’ is. Jullie praten wel heel erg minderwaardig over de goed opgeleide VERZORGENDEN.

 2. Lees alle reacties
 3. Ter aanvulling vanwege het ongenuaceerde beeld wat door deze ‘vakorganisatie’ geschetst word t.a.v. verzorgenden en verzorgenden-IG.
  Besluit van 5 oktober 1999, houdende regels
  inzake de opleiding tot en de deskundigheid van
  de verzorgende individuele gezondheidszorg
  (Besluit verzorgende in de individuele
  gezondheidszorg)
  Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
  Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
  Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
  Sport van 29 december 1997, CSZ/BO-9720920;
  Gelet op artikel 34 van de Wet op de beroepen in de individuele
  gezondheidszorg;
  Gezien de adviezen van de Raad voor de beroepen in de individuele
  gezondheidszorg (adviezen van juni 1994 en februari 1996);
  De Raad van State gehoord (advies van 16 maart 1998,
  No. WI3.98.0003);
  Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid,
  Welzijn en Sport van 29 september 1999, CSZ/BO-9911341;
  Hebben goedgevonden en verstaan:
  § 1. Titel en opleiding
  Artikel 1
  Het recht tot het voeren van de titel van verzorgende individuele
  gezondheidszorg is voorbehouden aan degene aan wie het diploma is
  uitgereikt waaruit blijkt dat betrokkene met goed gevolg het afsluitende
  examen heeft afgelegd van de opleiding tot verzorgende die is
  opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen, bedoeld in
  artikel 6.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, waarvan de
  deelkwalificatie verplegende elementen onderdeel heeft uitgemaakt.
  § 2. Deskundigheid
  Artikel 2
  Tot het gebied van de deskundigheid van de verzorgende individuele
  gezondheidszorg wordt gerekend:
  a. het verrichten van handelingen op het gebied van verzorging,
  verpleging, observatie en begeleiding in verzorgings- en niet complexe
  behandelings- en verpleegsituaties;
  b. het ingevolge opdracht van een beroepsbeoefenaar op het gebied
  Staatsblad
  van het Koninkrijk der Nederlanden
  Jaargang 1999
  Staatsblad 1999 463 1
  van de individuele gezondheidszorg verrichten van handelingen in
  aansluiting op diens diagnostische en therapeutische werkzaamheden.
  § 3. Slotbepalingen
  Artikel 3
  Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
  tijdstip.
  Artikel 4
  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verzorgende in de individuele
  gezondheidszorg.
  Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van
  toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
  ’s-Gravenhage, 5 oktober 1999
  Beatrix
  De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
  E. Borst-Eilers
  Uitgegeven de negende november 1999
  De Minister van Justitie,
  A. H. Korthals
  STB5251
  ISSN 0920 – 2064
  Sdu Uitgevers
  ’s-Gravenhage 1999
  Het advies van de Raad van State is openbaar
  gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie
  van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
  Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage
  gelegde stukken worden opgenomen in het
  bijvoegsel bij de Staatscourant van 14 december
  1999, nr. 241.
  Staatsblad 1999

 4. Als je als VIGer nieteens je handelingen mag doen zoals blaasspoelen, CAD zetten, sondevoeding geven e.d. waarom zou je dan nog VIGers inzetten ? Werk dan met (bejaarden)verzorgenden(-A.G.) en helpenden en laat dat soort taken dan aan een vpk over, maar haal niet de krenten uit de pap voor een VIGer onder de mom dat deze ondeskundig zouden zijn want dat is niet zo!!

 5. Wat een ondoordacht artikel van de V&VN! Als VIG krijg je dit soort voorbehouden handelingen uitgebreid aangeboden in de opleiding. Ook moet je ieder jaar verplicht bijgeschoold worden, praktijk èn theorie, om bevoegd en bekwaam te blijven. Ook wij krijgen uitgebreid les in het omgaan met de psychische aspecten van het hebben van wat voor beperking dan ook.
  Ik weet wel dat ik zelf liever een gemotiveerde verzorgende aan mijn bed wil zien dan een verpleegkundige die alleen even haar ‘ding’ komt doen.

 6. Ik vind dat verpleegkundigen teveel langs hun schoenen lopen.
  De opleidingseisen die momenteel gelden voor een verzorgende -ig liggen erg hoog.
  Er word hier een scenario geschreven dat goed opgeleide mensen onwetend zouden zijn en niet kunnen handelen.
  Ik vind het respectloos om een verzorgende -ig af te schilderen als ondeskundig.

 7. Het is gewoon verschrikkelijk momenteel!! Voor heel veel technische handeling krijg je ook maar verzorging geïndiceerd, terwijl het toch technische handelingen zijn. Verpleegkundigen krijg je hieruit niet eens gefinancierd. Ons vak wordt helemaal uitgekleed. Zo wordt voor blaasspoelen ook maar verzorging geïndiceerd, maar iemand moet niet zomaar blaasgespoeld worden. Hetzelfde geld idd voor het toedienen van sondevoeding, verzorging van insteekopeningen, terminale zorg, stomazorg, en de rest. Er wordt niet gekeken naar kwaliteit, maar naar de goedkoopste weg. Wat als een niveau 2 signalen niet goed opvangt (wat je ze ook absoluut niet kwalijk kan nemen!!), waardoor iemand bijvoorbeeld opgenomen moet worden in het ziekenhuis? De kosten zijn zo vele malen hoger, maar omdat dat weer betaald wordt uit een ander potje……… nou, vul de rest maar zelf in……….
  Onze thuiszorginstelling wilt graag nog goede kwaliteit leveren en er wordt dan, naast niveau 2 + 3, ook veel gebruik gemaakt van niveau 4 + 5, maar dit is financieël nu al bijna niet vol te houden, hoe moet dat volgend jaar wanneer er nog meer verpleegkundige zorg richting de huisartsen moet, jawel, uit weer een ander potje….
  wijkverpleegkundige

 8. Dan werk je zeker via een bemiddelingsbureau die de pgb ook beheert of anders in ieder geval de rekening stuurt naar de client. Vaak weet de client niet dat jij minder betaald krijgt dan wat hij/zij betaald. Waardeloos is dat toch. Weg bij die zorginstelling/bemiddelingsbureau en zelf rechtstreeks bij de client gaan werken.
  Jij verdient meer en de client is voordeliger uit en kan z`n pgb tenminste gebruiken voor meer uren zorg ipv. voor het betalen van bemiddelingskosten en foute nota`s

 9. Dan werk je zeker via een bemiddelingsbureau die de pgb ook beheert of anders in ieder geval de rekening stuurt naar de client. Vaak weet de client niet dat jij minder betaald krijgt dan wat hij/zij betaald. Waardeloos is dat toch. Weg bij die zorginstelling/bemiddelingsbureau en zelf rechtstreeks bij de client gaan werken.
  Jij verdient meer en de client is voordeliger uit en kan z`n pgb tenminste gebruiken voor meer uren zorg ipv. voor het betalen van bemiddelingskosten en foute nota`s

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.