Home Tags Wlz

Wlz

Handreiking moet toegang tot zorg en ondersteuning verbeteren

Het blijft bij iedere evaluatie van het nieuwe zorgstelsel naar voren komen: burgers weten niet goed waar ze terechtkunnen met hun hulpvraag. Het samenwerkingsverband Samen Sterk voor Kwaliteit heeft daarom een brochure gemaakt die in begrijpbare taal en voorzien van voorbeelden en plaatjes helpt om de weg naar zorg en ondersteuning begrijpelijk uit te leggen.
Wmo

Cliëntondersteuning essentieel bij overgang van Wmo naar Wlz

Een hulpvraag van een burger kan gemakkelijk verkeerd worden doorgezet. Door het aanbod van cliëntondersteuning in Nieuwegein wordt de zorg beter afgestemd op de situatie van de cliënt. Huisbezoek speelt hierbij een belangrijke rol.
Wet- en regelgeving
1-wachttijd-Fotolia.jpg

NZa: ‘Samenwerken helpt wachtlijsten tegengaan’

In de ggz en de langdurige zorg zijn de wachttijden al langere tijd te hoog en voor bepaalde vormen van zorg stijgen de wachttijden ten opzichte van voorgaande jaren. De Nederlandse Zorgautoriteit vindt dit niet acceptabel en komt met een actieplan.
Wet- en regelgeving
1-Wanhoop-Fotolia.jpg

Cliënt met beperking niet geholpen met zorgwetten

‘De veronderstelling dat iedereen die dat nodig heeft een beroep kan doen op enige vorm van zorg of ondersteuning, klopt niet altijd.’ Dat stelt MEE NL in haar Trend- en Signaleringsrapportage 2017.
Wet- en regelgeving
doolhof-Fotolia.jpg

Cliënten verdwalen in langdurige zorg

Wie langdurige zorg nodig heeft, loopt regelmatig tegen allerlei problemen aan. Dat blijkt uit onderzoek. Zo hebben mensen moeite de juiste weg en toegang te vinden voor hun zorgvraag en vinden ze niet altijd alle informatie.
Wet- en regelgeving
1-pgb-iStock.jpg

Delft en Woerden experimenteren met pgb

Pilotgemeenten Delft en Woerden experimenteren met een integraal pakket aan zorg vanuit de Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb).
Wet- en regelgeving
ThinkstockPhotos-87131311.jpg

‘Vergeten groep’ valt toch deels buiten Wlz

Een deel van de ‘vergeten groep’ van 14.000 mensen krijgt vanaf 2017 geen toegang meer tot de Wet langdurige zorg (Wlz).
Wmo

‘Cliënt in langdurige zorg kan niet terug naar Wmo’

Een zware indicatie voor zorg betekent ook een hogere eigen bijdrage.
Wet- en regelgeving
Fotolia_49533620_Subscription_Yearly_XXL.jpg

‘Bezuinigingen kosten gehandicaptenzorg 3500 banen’

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) wil dat de geplande bezuinigingen op langdurige zorg geschrapt worden.
Wet- en regelgeving
hoofdlijnen begroting VWS en SZ

Hoofdpunten begroting ministerie VWS en SZW

Het kabinet trekt komend jaar 140 miljoen euro extra uit voor de zorg in de verpleeghuizen.