Home Tags Wijkaanpak

wijkaanpak

Wijkteam
Ouderenwerk Deventer en Raster welzijnswerk samen verder

Ouderenwerk Deventer en Raster welzijnswerk samen verder

Stichting Ouderenwerk Deventer (SOD) en welzijnsgroep Raster in Deventer zijn van plan om in 2008 te fuseren. Tussen de twee organisaties is alles geregeld. Het wachten is nu op goedkeuring van de gemeente, de grootste opdrachtgever van de twee.
Wijkteam
‘Regeerakkoord brengt geloof in betere samenleving terug’

‘Regeerakkoord brengt geloof in betere samenleving terug’

Betrokkenheid, solidariteit en gemeenschapszin. Het mag weer, volgens het regeerakkoord dat vorige maand door de coalitiepartijen is opgesteld. Sociale samenhang is een van de zes pijlers van het akkoord. Zorg + Welzijn tekent de reacties op van het maatschappelijke veld, dat met de plannen aan het werk kan.
Wijkteam
Corporatie specialiseert zich in welzijn

Corporatie specialiseert zich in welzijn

Het onderhouden en verhuren van woningen is allang niet meer de ‘core business’ van de woningcorporatie. Mede onder druk van de overheid verlegt de sociale verhuurder zijn grenzen. Woningcorporatie Portaal in Leiden organiseert allerlei activiteiten om het welzijn van de bewoner en de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.
Wijkteam
Tweede kans op lijst voor aanpak probleemwijken

Tweede kans op lijst voor aanpak probleemwijken

In overleg met de Tweede Kamer heeft minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) toegezegd meer ruimte te bieden aan gemeenten om een wijk aan te dragen voor lijst van probleemwijken.
Wijkteam
Socioloog Engbersen over regeerakkoord: ‘Welzijn krijgt nu kans zich te verbeteren’

Socioloog Engbersen over regeerakkoord: ‘Welzijn krijgt nu kans zich te verbeteren’

‘De opleiding moet beter en de werksoort moet weer aantrekkelijk worden.’ De welzijnssector krijgt in het nieuwe regeerakkoord de kans om de eigen kwaliteit te verbeteren volgens Godfried Engbersen, hoogleraar sociologie aan de Erasmusuniversiteit. ‘De combinatie van wijkaanpak en de sociaaleconomische ontwikkeling is interessant.’
Wijkteam
Buurtpastor (Appeltje van Oranje): 'Het welzijnswerk organiseert niet wat deze mensen willen’

Buurtpastor (Appeltje van Oranje): ‘Het welzijnswerk organiseert niet wat deze mensen willen’

Het Trefpunt is een ontmoetingsplek in de Utrechtse Rivierenwijk waar buurtbewoners zelf activiteiten organiseren. Het buurtinitiatief kreeg deze week, samen met de Fakonahof (in Den Haag) en Het Chrysantenveld (in Geleen), een ‘Appeltje van Oranje’ van het Oranje Fonds toegekend. Buurtpastor Titus Schlatmann, van het RK Dekenaat Utrecht, is de stille kracht achter Het Trefpunt. ‘Dit initiatief is een cultuurkritiek tegen het projectdenken.’ Door Martin Zuithof.
Wijkteam

Henk Cornelissen (Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken): ‘Hoe meer professionals, hoe minder bewonersinbreng’

Het burgerinitiatief bij vernieuwingen in de wijk staat volop in de belangstelling. ‘Als referentiekader heeft de buurt grote mogelijkheden,’ stelt Henk Cornelissen, directeur van het LSA. Volgens Cornelissen heeft het welzijnswerk nauwelijks tijd om in de wijken zelf iets te doen. ‘Daarnaast hebben bewoners er genoeg van dat het altijd om de problemen gaat, en dat men er vervolgens aan voorbij gaat wat mensen zelf kunnen bijdragen.’
Wijkteam

Breda bundelt wonen, zorg en welzijn in één wijk: Fundamenten voor de levensloop

Het aanbod op het terrein van wonen en zorg is voor buurtbewoners vaak te versnipperd. Vandaar dat enkele jaren geleden de woonzorgzone in het leven werd geroepen. Verschillende voorzieningen werden hierin gebundeld. Maar in Breda werd de component welzijn node gemist. Reden voor de stad om de woonzorgwelzijnswijk te introduceren. ‘Samenwerking moet een automatisme worden.’
Wijkteam

Onderzoekers Deventer wijkaanpak pleiten voor een stevige revisie: De ongrijpbare inbreng van burgers

De veel geroemde Deventer wijkaanpak bestaat tien jaar. Sinds 1992 kunnen wijkbewoners aangeven wat zij belangrijk vinden en daartoe ook zelf een budget inzetten. Maar is het resultaat van tien jaar Deventer wijkaanpak ook reden voor feest? Op het gebied van veiligheid en leefbaarheid is er niets verbeterd. De rest is niet gemeten.
Wijkteam

De herwaardering van het opbouwwerk: Sociaal werk zonder bijbedoelingen

Na lange tijd in het defensief te hebben gezeten, heeft het opbouwwerk de wind weer mee. Het ontdekt nieuwe samenwerkingspartners, stelt meer eigen prioriteiten en opereert steeds vaker zelfstandig op de markt. 'Zonder opbouwwerk krijg je veel buurten niet meer aan de gang.'