Home Tags Vroegsignaleren

vroegsignaleren

Armoede en Schuldhulpverlening

Hoe de Sociale Verzekeringsbank schulden aanpakt

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) wil een bijdrage leveren aan de aanpak van schulden. De SVB zoekt actief contact met partners in de keten om klanten beter van dienst te kunnen zijn. Bijvoorbeeld met de gemeente Groningen, in de pilot vroegsignalering van problematische schulden bij klanten.
Armoede en Schuldhulpverlening
De deurwaarder als kennispartner voor het sociaal domein

De deurwaarder als kennispartner voor het sociaal domein

De incassosector komt regelmatig negatief in de publiciteit. Dit eenzijdige beeld gaat echter voorbij aan innovatieve ontwikkelingen in de sector. Hoe zien die trends en ontwikkelingen eruit? En hoe kunnen gemeenten sociale organisaties effectiever samenwerken met incassopartners?

Het maatschappelijk belang van risicogericht adresonderzoek

Onmacht, echte fraude of combinaties daarvan: het zijn situaties waarin mensen vaak met hun woonadres rommelen. Adrescontrole biedt kansen voor het vroeg signaleren van maatschappelijke problemen. Om zorg te bieden, fraude aan te pakken of allebei. Dit artikel behandelt de nieuwe samenwerking tussen het sociaal domein en de afdeling burgerzaken van gemeenten.
Armoede en Schuldhulpverlening

Hulp voor de onbekende schuldenaar dankzij signalen van ketenpartners

De meeste mensen met schulden kloppen niet aan voor hulp. Ze zijn bij gemeenten en wijkteams onbekend. Met vroegsignalering krijgen gemeenten wel zicht op deze onbekende schuldenaars. Steeds meer gemeenten zoeken naar een effectieve aanpak. Tijdens het eerste landelijk overleg vroegsignalering in december deelden ze ervaringen.
Wijkteam
schuldhulpverlening

Vroegsignaleren van schulden is lastig, maar mogelijk

Het vroegsignaleren van schulden is belangrijk om huishoudens uit de problematische schulden te houden. Het project ‘Landelijke uitrol vroegsignalering schulden’ ondersteunt gemeenten bij een effectieve aanpak. Eén van de eerste problemen bij vroegsignalering zijn de privacyvoorschriften.
LVB

Hoe signaleer je een lvb of zwakbegaafdheid?

Een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid kun je meestal niet aan iemands uiterlijk herkennen. Hoe kun je als professional dan signaleren? De Handreiking vroegsignalering van lvb en zwakbegaafdheid biedt hulp.
Wijkteam
1-Vroegsignaleren-PicScout.jpg

Aandacht voor Jong en AUT tijdens Autismeweek

‘In onze maatschappij is er veel te weinig kennis over autisme en er heerst onbegrip.’ Dat zegt Joli Luijckx, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).
Wijkteam
1-samenwerking-Fotolia-2.jpg

Leed en kosten besparen door samen te werken

Een betere verbinding tussen het sociale en het veiligheidsdomein om criminaliteit en overlast te bestrijden. Dat is het doel van de City Deal ‘Zorg voor Veiligheid in de Stad’.
Wijkteam
1-geld-PicScout.jpg

Gemeenten moeten beter vroegsignaleren bij schulden

Inspectie SZW: ‘Vrijwel alle gemeenten geven op enige wijze invulling aan vroegsignalering, maar bij veel gemeenten staat dit nog in de kinderschoenen.’
Wet- en regelgeving
1-Probleemjeugd-Fotolia.jpg

‘Labels plakken kan kinderen problematiseren’

Wie op zijn tiende levensjaar psychische problemen ervaart, heeft deze hoogstwaarschijnlijk ook nog op 22-jarige leeftijd. Dat concludeert Karin Veldman in haar promotieonderzoek.