Home Tags Social media

social media

E-health
Hans Versteegh is blogger bij Zorg+Welzijn

Blog: Bereid je vast voor op de digitale toekomst

Social media, iedereen gebruikt ze tegenwoordig. Ze zijn gemakkelijk, leuk en interessant. Toch is nog lang niet iedere sociaal werker, hulpverlener of zorgmedewerker als professional digitaal actief. Wat zo langzamerhand begint op te vallen, juist omdat heel Nederland op social media actief is geworden.
Wijkteam
Fawzi Salih is blogger bij Zorg+Welzijn

Blog: Pinterest voor wijkteams

Pinterest is groeiend in Nederland. Net als Instagram is het een visueel medium, maar wat moet je er als beroepskracht in een wijkteam mee?
Wijkteam
Fawzi Salih is blogger bij Zorg+Welzijn

Blog: 10 sociale media doelen voor het wijkteam

Wat zijn de sociale media doelen van jullie wijkteam? In de praktijk zie ik veel wijkteams die geen sociale media doelen voor hun team hebben geformuleerd, waardoor ze niet effectief communiceren met hun doelgroep. Daarom doe ik je in dit blog 10 sociale media doelen cadeau.
Wijkteam
Fawzi Salih is blogger bij Zorg+Welzijn

Blog: Waarom zijn sociale media belangrijk voor het wijkteam?

De komende maanden neem ik je mee op ontdekkingsreis door de wondere wereld van sociale media. In dit blog antwoord op de vraag wat sociale media zijn en waarom ze belangrijk zijn voor het wijkteam.

Tweedeling in de samenleving wordt opgeblazen door media

Het wij-zij-gevoel wordt versterkt doordat iedereen zich in zijn eigen veilige bubbel terugtrekt. Die stelling stond centraal in het Movisie en KIS Kerstdebat op vrijdag 22 december. De kloof tussen autochtone Nederlanders en mensen met een migratieachtergrond is niet zo groot.
E-health

Hoe kunnen social media bijdragen aan communicatie met burgers?

‘Kijk ook eens hoe een collega-organisatie het gebruik van social media aanpakt en wat dat oplevert. Social media zijn relatief nieuw, maar niet zo nieuw dat nog niemand eerder bedacht heeft wat jij wilt.’
E-health

Digitalia: Minderen met social media is gezond

Nieuwe digitale ontwikkelingen, handige apps en gadgets voor het sociaal domein. Heb je tips? Mail dan: zorgenwelzijn@bsl.nl
Wijkteam
social-media

‘We zien elkaar minder, dus is er meer contact nodig’

Met de bus langs projecten om sociale technologie in werking te zien. Movisie organiseerde zo’n trip. ‘Kijken naar hoe nieuwe technologie wordt gebruikt, maakt je bewust van de vernieuwingen.’
Wijkteam
EPI-Hans-Versteegh-door-Ebru-Aydin.png

Blog: Wijkteams helpen Wilders aan overwinning

Er zijn voorbeelden genoeg van wijkbewoners die geen huishoudelijke hulp vergoed krijgen via het sociaal wijkteam. Of om andere redenen ontevreden zijn over de werking van ons zorgstelsel.
Wijkteam

Blog: Twittertips voor jouw wijkteam

Gebruik van Twitter is één van de manieren om de online zichtbaarheid van jullie wijkteam te vergroten. In dit blog leer ik wijkteams hoe ze gebruik kunnen maken van Twitter.