Home Tags Schulden

schulden

Armoede en Schuldhulpverlening
‘Schuldenaren samen in een workshop doorbreekt taboe’

‘Schuldenaren samen in een workshop doorbreekt taboe’

De Utrechtse methode om mensen met grote schulden te helpen, werkt. Het geheim? Een korter traject en een speciale workshop.
Armoede en Schuldhulpverlening
'Aan de buitenkant zie je soms niet dat mensen meer instructie nodig hebben.'

Verschil tussen niet begrijpen en niet willen

Soms wordt een cliënt aangemeld door het steunpunt huiselijk geweld, dat onder de hoed van onze organisatie valt. Hierdoor zijn de lijntjes kort en komen cliënten gemakkelijk bij maatschappelijk werkers terecht voor verdere hulp. Meestal is er sprake geweest van een politiemelding of aangifte. Iets wat (vooral) veel vrouwen toch erg moeilijk vinden, omdat ze toch ook wel van hun partner houden of uit angst voor de gevolgen. Soms leidt dit tot een huis- of straatverbod voor de dader, waaroor het slachtoffer even tot rust kan komen.
Armoede en Schuldhulpverlening
Schulddienstverlening of schuldhulpverlening?

Schulddienstverlening of schuldhulpverlening?

Er bestaat al jaren een discussie over de kwaliteit van schuldhulpverlening. In de jaarverslagen van de brancheorganisatie (NVVK) is te lezen dat rond de 15 tot 25 procent van de mensen die zich bij schuldhulpverlening aanmeldt, succesvol wordt geholpen. Hierover zijn de meningen echter verdeeld. Een deel van de mensen vindt dat deze percentages een vertekend beeld geven en dat er meer oplossingen worden geboekt. Het andere deel is het eens met deze bewering en vindt dat dit percentage omhoog moet. Een belangrijk aspect bij deze twee verschillende standpunten is het verschil van inzicht over wat schuldhulpverlening of –dienstverlening nu eigenlijk inhoudt.
Armoede en Schuldhulpverlening
‘Ik benoem wat goed gaat in een probleemgezin’

‘Ik benoem wat goed gaat in een probleemgezin’

Hoe complex de situatie in multiprobleemgezinnen ook is, er gaan altijd ook dingen goed. Weet je die te benoemen en benutten, dan is volgens Erwin van Diemen de eerste stap uit de negatieve spiraal gezet.
Armoede en Schuldhulpverlening
‘Overheid is een belangrijke veroorzaker van schulden’

‘Overheid is een belangrijke veroorzaker van schulden’

Sinds het uitbreken van de crisis draait de schuldhulpverlening overuren. Volgens deskundige Joke de Kock moeten mensen niet alleen leren om hun gedrag te veranderen, ook de overheid is een belangrijke veroorzaker van schulden.
Armoede en Schuldhulpverlening
SP: mensen met schulden niet kaalplukken

SP: mensen met schulden niet kaalplukken

De overheid moet mensen die in de schuldhulpverlening zitten niet nog dieper in problemen brengen en zorgen dat ze voldoende geld overhouden om van te leven. Tweede Kamerlid Sadet Karabulut van de SP zal daar woensdag op aandringen tijdens een overleg met staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) over het armoedebeleid.
Armoede en Schuldhulpverlening
Nibud: cliënt moet schulden zelf leren oplossen

Nibud: cliënt moet schulden zelf leren oplossen

Mensen met geldproblemen moeten zelf aan de slag om hun betalingsachterstanden op te lossen. Schuldhulpverleners, maatschappelijk werkers en woningbouwcorporaties moeten hun cliënten motiveren hun financiële gedrag te veranderen. Het Nibud publiceert hierover een boek.