Home Tags Pgb

pgb

Centrale Raad wijst pgb af vanwege mantelzorg

De gemeente mag een pgb-aanvraag voor individuele begeleiding weigeren als de inwonende partner mantelzorg verleent. Dat is een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van het sociaal bestuursrecht.
Wet- en regelgeving

‘Maak cliënt geen budgethouder pgb, dat voorkomt fraude’

Mensen voor wie de zorg is bedoeld, moeten niet langer budgethouder van een persoonsgebonden budget zijn. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het pgb-geld terug te vorderen als er sprake is van fraude.
geld-2-Fotolia.jpg

Zorgvuldigheid gaat boven snelheid bij verbetering pgb-systeem

Nadat demissionair staatssecretaris Martin van Rijn eerder al liet weten dat het nieuwe systeem voor het Persoonsgebonden budget (pgb) later wordt ingevoerd dan gepland, blijkt nu dat ook de gebruiksvriendelijke website vertraging oploopt.
Martin-van-Rijn-2-ANP.jpg

Invoering nieuw pgb-systeem vertraagd

Het was de bedoeling dat er per 2018 een nieuw systeem ingevoerd zou worden voor het persoonsgebonden budget (pgb). Dit gaat echter niet door.
Informele zorg
mantelzorger

‘Mantelzorger beoordeeld als halve professional’

‘Wat kunt u als mantelzorger doen?’ Met die vraag krijgen mantelzorgers vaak zorgtaken toebedeeld die ze ‘er wel bij kunnen doen’. Maar dat is niet terecht, zegt Liesbeth Hoogendijk van Mezzo.
EPI-Maritza-Gerritsen.jpg

Blog: Dwarsdenkers gezocht

Dit blog is een ode aan de dwarsdenkers. Zij die het mogelijk maken om samen zijn en samen doen normaal te vinden. Zij die het verschil kunnen maken in een maatschappij die kampt met extremen.
Armoede
1-zelfredzaamheid-PicScout.jpg

Zelfredzaamheid eisen is soms onbehoorlijk

‘Wanneer de overheid vasthoudt aan zelfredzaamheid als norm, worden drempels opgeworpen waardoor mensen worden uitgesloten van voorzieningen', dat zegt de Nationale ombudsman in zijn jaarverslag.

Vier deskundigen over: ‘Het sociaal domein staat niet op de politieke agenda’

Op 15 maart zijn de landelijke verkiezingen. Waar moet u op letten als het om het sociaal domein gaat? Vier hoofdrolspelers in zorg en welzijn geven advies.
Wmo
1-geld-Fotolia.jpg

Compensatie voor pgb-houders en -zorgverleners

Houders van een persoonsgebonden budget en pgb-zorgverleners die extra kosten hebben gemaakt door te late betaling door de SVB, kunnen daar nu een compensatie voor ontvangen.
Wet- en regelgeving
1-pgb-iStock.jpg

Delft en Woerden experimenteren met pgb

Pilotgemeenten Delft en Woerden experimenteren met een integraal pakket aan zorg vanuit de Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb).