Home Tags Ouderenzorg

ouderenzorg

Wmo

Een klik met je cliënt is niet perse de maat’

Wat maakt de relatie in de langdurige zorg tussen zorgprofessional en cliënt goed of slecht? Onderzoeksinstituut Nivel deed onderzoek en vond 27 factoren die de zorgrelatie beïnvloeden. Met als doel een instrument dat de zorgrelatie meet. ‘Professionals moeten blijven reflecteren op wat er gebeurt in een zorgrelatie met hun cliënt.’
Wijkteam

VVD’er Eric van der Burg beoogd voorzitter Sociaal Werk Nederland

Sociaal Werk Nederland draagt op 14 maart 2019 Eric van der Burg voor als nieuwe voorzitter. Als de leden instemmen met deze voordracht, zal Eric van der Burg vanaf dat moment het voorzitterschap overnemen van Eric Lemstra.
Transformatie

Blog: Er is wel/geen transformatie

Piet-Hein Peeters
Afgelopen week berichtte het CPB dat het aantal doorverwijzingen naar (duurdere) professionele zorg in de periode 2015-2017 is toegenomen, met name in de gemeente die werken met wijkteams. De reflex van transformatie-adepten is inmiddels voorspelbaar. ’Het is te vroeg voor conclusies’. Wellicht is het realistischer de huidige praktijk als gegeven te beschouwen.
Dementie

Gastblog: Eenzaam verdwijnen in je eigen hoofd

Lisanne Puijk is Adviseur bij Arteria Consulting
Pas nu, nadat we al een flinke tijd hebben gepraat, merk ik het op. Dementie is, evenals eenzaamheid, niet aan de buitenkant te zien. Maar de signalen zijn er wel degelijk. Signalering is nodig en begint al in de directe omgeving van de cliënt.
Wijkteam

Hoogleraar Halleh Ghorashi: ‘Exclusie is natuurlijker dan inclusie’

Hoogleraar Halleh Ghorashi: 'Exclusie is natuurlijker dan inclusie'
Sociaal professionals moeten zich richten op de ‘tussenruimte’. Dat zegt hoogleraar Halleh Ghorashi. ‘Als het verschil tussen mensen zo vast zit, gaat het om het vinden van een bron van gemeenschappelijkheid. Dat doe je door je oordeel tijdelijk op te schorten. Je creëert een lege ruimte, zodat je kunt luisteren, zodat je de spanning van degene die vertelt, kunt voelen.’
Eenzaamheid

Zeeuwse wethouder over eenzaamheid: ‘Niet nóg een koffiemoment’

Terneuzen krijgt 150.000 euro van het ministerie voor 'creatieve oplossingen' tegen eenzaamheid. Eén op de vier inwoners van Zeeuws Vlaanderen is eenzaam. Wethouder Jurgen Vervaet: 'Professionals en ouderbonden denken al veel te doen tegen eenzaamheid, maar echt creatieve oplossingen ontbreken.'
Zelfredzaamheid

Ouderen worden te veel gelabeld als eenzaam of kwetsbaar

‘Er is onder ouderen een grote behoefte aan zingeving’, zegt Alet Klarenbeek. Zij heeft anderhalf jaar geleden UP! opgezet; een beweging die ouderen een podium geeft om te praten over wat hen persoonlijk bezig houdt. Actuele thema’s: afscheid, kinderen, euthanasie en spijt. ‘Wij versterken ouderen zodat ze zelf hun wensen oppakken en hun leven inrichten.’
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Melding bij Veilig Thuis: een professionele norm

Sinds 1 januari 2019 zijn de aanpassingen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Er is een website en app waar je individuele casussen en situaties kunt toetsen op wel of niet melden.
Wijkteam

Het nieuwe solliciteren

De personeelstekorten in de zorg hebben ook haar weerslag op het sociaal domein. Veel wijkteams hebben moeite om geschikt personeel te vinden en te behouden. Zorginstelling Pluryn heeft haar sollicitatieprocedure daarom drastisch aangepast.
LHBT

Blog: Compassie als medicijn?

Hanneke Felten is adviseur en onderzoeker bij Movisie.
Hoe komen de 250 ondertekenaars van de Nashville verklaring toch tot hun standpunt? Wat bezielt hen om zich achter een Amerikaans manifest te scharen dat homoseksualiteit en transgender personen zo openlijk ontkent? En belangrijker nog: hoe gaan we hier mee om?