Home Tags Migranten

migranten

Zelfredzaamheid

‘Ze zou nooit zelf een praktijk bezocht hebben’

De 82-jarige Theo heeft dementie en is zo boos dat hij af en toe zijn vrouw een klap geeft. De 76-jarige Ria belt elke week de politie omdat er een dief in haar huis zit. Ouderen-psychologen kunnen dan essentiële hulp verlenen: ‘Na de zomer zag ik haar weer, ze deed de deur stralend open.’
Participatie

Integrale aanpak sociaal professionals helpt statushouders bij werk

Om statushouders naar werk te begeleiden is het belangrijk de stappen die ze zetten goed te monitoren. Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft een dossier gemaakt: Wat werkt om statushouders naar werk te begeleiden? Belangrijk is de samenwerking met professionals en vrijwilligers in het sociaal domein.
Dementie

‘Mijn vader is dement en heet geen Kees, maar Mehmet’

Onwetendheid, schaamte en een hoop leed achter de voordeur. Dementie komt bij oudere migranten relatief veel vaker voor dan bij autochtone ouderen. Met alle gevolgen van dien. ‘Als je niet weet dat het een ziekte is, vraag je ook niet om hulp.’
Wmo

‘Cultuursensitieve zorg is niet de hele huiskamer Turks inrichten’

‘Samen aan de slag’ heet het project waarin Turk-Nederlandse mantelzorgers samenwerken met zorg- en welzijnsinstellingen en hogeschool Windesheim. Het doel: cultuursensitieve zorg voor migrantenouderen in de praktijk brengen. ‘Een kwestie van heel consequent persoonsgerichte zorg bieden’, aldus Carolien Smits, lector Innoveren met Ouderen.

#HERMAN: Ons deel

Alweer een aantal jaren geleden bleek dat de Engelse merknaam Lonsdale was geadopteerd door extreemrechtse jongeren. Die droegen graag sweaters met die naam. In Duindorp, een wijk van Den Haag gelieerd aan Scheveningen, liep men in die tijd met zwarte jacks waarop een eigen versie op de rug prijkte: Ons Deel.
Eenzaamheid

‘Ik heb zeven jaar gehuild, dag en nacht’

De eenzaamheid onder niet-westerse migranten is opvallend hoog. Turkse ouderen springen daar weer bovenuit. Voor reguliere zorginstellingen blijft het lastig om deze groepen te bereiken. ‘Je moet als professional bereid zijn concessies te doen.’
Armoede

Ondanks groeiende arbeidsmarkt toch meer mensen in bijstand

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering neemt nog steeds toe. Tussen september 2016 en september 2017 is het aantal personen tot de AOW-leeftijd met een bijstandsuitkering met 6.000 gegroeid. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. ‘Maar’, stelt de onderzoeker, ‘het tempo van de jaar-op-jaargroei neemt al vier kwartalen achtereen af’.

‘Veel van onze cliënten zijn getraumatiseerd’

De overgang van de wij-cultuur naar de Nederlandse ik-cultuur kan een groot probleem zijn voor vluchtelingen en migranten, die vaak ook getraumatiseerd zijn. Soheila Yousefi richtte Kommak op, een sociaal-maatschappelijke instelling die dagbesteding en begeleiding aan deze groep biedt.
Wijkteam

Schilderswijk Moeders zijn brug naar geïsoleerde vrouwen

Luisteren, signaleren en de weg vinden naar de juiste professional. Op die manier vormen de Schilderswijk Moeders in de Haagse Schilderswijk de brug tussen vrouwen met een migratieachtergrond en professionals in het sociaal domein.
Jeugdhulp

Niet wachten tot de politie voor de deur staat

Jongeren met een migrantenachtergrond zijn ondervertegenwoordigd in de vrijwillige jeugdzorg, maar oververtegenwoordigd in de gedwongen zware zorg en gevangenis. Wat gaat er mis?