Home Tags Lvb

lvb

LVB

Nieuwe toolkit om je beter in mensen met een lvb te verdiepen

Het Landelijk Kenniscentrum LVB lanceerde onlangs de Toolkit ‘Blik op LVB’. Het kenniscentrum werkt hiermee aan een inclusieve samenleving. Deze nieuwe Toolkit bevat een veelheid aan praktisch toepasbare werk- en kennistools en video’s voor sociaal werkers en andere professionals.
LVB

Begeleiding LVB na detentie: ‘Wij vieren de kleine successen’

Tot 35% van de gedetineerden heeft een licht verstandelijke beperking. Recidive voorkomen vereist begeleiding met stabiliteit creëren en een lange adem. ‘Maar problematischer is dat de LVB bij een deel van de gedetineerden niet wordt herkend.’
LVB

Maak de kennistoets LVB en verdien 1 accreditatiepunt

De nieuwste kennistoets van Zorg+Welzijn gaat over mensen met een licht verstandelijke beperking. Xavier Moonen, orthopedagoog-generalist en gz-psycholoog, bespreekt de belangrijkste aandachtspunten rondom LVB voor sociaal werkers. Met de toets bij het artikel verdien je 1 accreditatiepunt.
LVB

Kennistoets: (H)erkennen van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)

Er wordt vaak bericht over mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Er is bijna geen maatschappelijk onderwerp waarbij LVB niet aan de orde komt. Het lijkt daarnaast alsof het aantal mensen met een LVB toeneemt door de complexer wordende samenleving waarin zij steeds moeizamer kunnen functioneren.
LVB

Betere gezondheidszorg voor mensen met een lvb: dit zijn 3 belangrijke actiepunten

Mensen met een lvb missen op allerlei manieren aansluiting met de rest van de samenleving. Zo ook op het gebied van gezondheidszorg. En dat leidt tot problemen, zoals verkeerde doorverwijzingen en medicatie of onnodig zware zorg. Een verbetersignalement, opgesteld door onder andere het Zorginstituut Nederland en BPSW, wijst op drie actiepunten om de situatie te verbeteren.
Jeugdhulp
Chronisch beperkte jongeren

Gelijke kansen voor jongeren met chronische aandoening: wat is daarvoor nodig?

Jongeren met een chronische aandoening hebben vaak een achterstand op hun leeftijdsgenoten als het gaat om onderwijs, werk en financiële zelfredzaamheid. Hoe zorgen we voor meer gelijkwaardigheid? Volgens Femke van Zoggel, operationeel manager van stichting JongPIT, ligt daar (ook) een belangrijke taak voor sociaal professionals. ‘Onze doelgroep mist vaak ondersteuning. Sociaal professionals kunnen dat bij uitstek bieden.’
LVB
Medezeggenschap lvb

Meer medezeggenschap voor mensen met een lvb: wat moet er gebeuren?

Participatie en medezeggenschap zijn belangrijk in een samenleving. Het zorgt er namelijk voor dat inwoners zich mede-eigenaar voelen van die samenleving en dat beleid beter aansluit bij hun behoeften. Helaas blijven sommige groepen nog ver achter op dit gebied, zoals mensen met een lvb. Wat moet er gebeuren om hen beter te betrekken?
LVB
lvb cursus cinancieel redzaam

Nieuwe cursus maakt mensen met een lvb financieel redzaam

Belastingen, verzekeringen, pensioen, vaste lasten… Financiële zaken kunnen behoorlijk ingewikkeld zijn. Zeker in een samenleving die steeds verder digitaliseert. Voor mensen met een lvb kan dat voor problemen zorgen, merkt het Nibud. Het kennisinstituut ontwikkelde daarom samen met Hogeschool Utrecht een nieuwe budgetcursus, speciaal voor die doelgroep.
Dagbesteding
Saar Verstreeg bouwvakkers

Column: SOJA-training

Na alle vakantieweken, lockdowns en ziekmeldingen merken we dat het tijd is om de oude structuur weer op te pakken. Daarnaast is het koud en regenachtig en laten de jongeren met hun gezucht en gesteun subtiel horen dat ze liever in de middag binnen blijven dan buiten werken in de kou. Daarom pakken we vandaag onze dinsdag-SOVA-training weer op en duik ik snel de kast in om een gepast spelletje uit te zoeken.
LVB
suicide lvb

We weten te weinig over suïcide bij mensen met lvb

In 2020 maakten 1.825 Nederlanders een einde aan hun leven. Maar niemand weet hoeveel van hen een (licht) verstandelijke beperking hadden. Dat is gek, zegt klinisch psycholoog en psychotherapeut Teunis van den Hazel. Het heeft er namelijk alle schijn van dat suïcide vaker voorkomt bij mensen met een lvb. ‘Alle risicofactoren die we kennen, zijn bij hen in verhoogde mate aanwezig.’