Home Tags Lvb

lvb

Multiproblematiek

‘Sociaal werker, doe jezelf niet tekort, ook niet bij probleemgedrag’

Aan onbegrepen gedrag ligt altijd een tekort ten grondslag, volgens Gerben Bergsma. 'Als je op zoek gaat naar dat tekort en het aanpakt, zal het gedrag langzaam verdwijnen. Dat is een hoopvol perspectief. Tegelijkertijd betekent het dat je als hulpverlener verplicht bent om te handelen als je met ontregeling wordt geconfronteerd.'
LVB

Agressieve cliënten in de gehandicaptenzorg: ‘Dit voelde persoonlijk’

Wéér is het aantal agressiegevallen in de gehandicaptenzorg toegenomen. Als hulpverlener word je er misschien moedeloos van. Maar de statistieken vertellen niet het hele verhaal, ziet sociaal werker Jerry Stoker.
LVB

Achter onbegrepen gedrag van mensen met een lvb zit vaak veel meer dan je denkt

Niet gemotiveerd zijn, agressief gedrag, twee voorbeelden van onbegrepen gedrag dat voorkomt bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Het gedrag verkeerd interpreteren is slecht voor de vaak al lage eigenwaarde van mensen met een lvb, benadrukt coach en trainer Claudia Kaagman. Een gelijkwaardige houding aannemen is heel belangrijk, hoe doe je dat?
Dagbesteding

WIJ SAMEN ‘Kroonjuwelen’ leren studenten buiten de lijntjes te kleuren

Bij dagbesteding Kroon assisteren mensen met een verstandelijke beperking bij de lessen op het Koning Willem I College in Den Bosch. Begeleidster Shannen Palmen werkt er samen met praktijkinstructeur Lonneke van Huijgevoort om alles in goede banen te leiden.
Integraal werken

De cliëntondersteuner vroeg inschakelen kan veel chaos voorkomen

In januari luidden cliëntondersteuners de noodklok: hun werk zou door oplopende wachtlijsten en een toename aan meervoudige problematiek onder druk staan. Welke gevolgen heeft dat in de dagelijkse praktijk? En wat kan een cliëntondersteuner eigenlijk betekenen voor sociaal werkers?
LVB

Lifecoach kan groot effect hebben voor mensen met een lvb

Stel je voor dat je een licht verstandelijke beperking hebt en dat er op de achtergrond altijd een coach beschikbaar is. Iemand die met je meedenkt op alle levensdomeinen. In Zwijndrecht eindigde onlangs een tweejarige pilot met drie lifecoaches. Movisie monitorde de voortgang. ‘Ze besteden negentig procent van hun tijd aan de cliënten.’
Wet- en regelgeving

Dossier Wet zorg en dwang: worstelen en hopelijk bovenkomen

Als de aanbevelingen van de evaluatiecommissie Wet zorg en dwang worden overgenomen, zijn de rechten van mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking in gevaar. Daarvoor waarschuwen cliëntenorganisaties. Lees in het nieuwe dossier Wet zorg en dwang hoe sociaal werkers deze wet kunnen toepassen en blijf op de hoogte van actuele discussies.
LVB

Column: Een verhaal over validisme en bullying

Toen journalist Harko onderzoek moest doen naar validisme bij mensen met een handicap, wist hij niet dat hij daarmee een nationale discussie zou ontketenen over inclusiviteit. Lees in deze nieuwste column van Marcel Kolder hoe Harko's levensmissie daardoor veranderde. 
LVB

Discriminatie vanwege beperking: ‘Treurig dat er zo weinig positieve verhalen zijn’

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak te maken met discriminatie, vooroordelen, stereotypering en stigmatisering. Hiervoor geldt de verzamelterm validisme en Movisie deed een internationale literatuurstudie om te achterhalen wat ertegen werkt. ‘Als de werkcultuur niet ontvankelijk is voor iemand met een label, dan gaat het heel snel mis.’
Armoede

Ex-gedetineerden blijven financieel vastlopen: ‘Geef ze meer perspectief’

Vrijwel iedereen die uit detentie komt heeft financiële problemen. Tegelijkertijd zijn schulden een voorspeller voor toekomstig crimineel gedrag. Hoe doorbreek je deze vicieuze cirkel? Gercoline van Beek promoveert vandaag op de complexiteit van financiële problematiek onder reclasseringscliënten. Zij pleit voor anders kijken naar daderschap.