Home Tags Ggz

ggz

Armoede en Schuldhulpverlening

Experimenteel afkicken in de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden: Drang of dwang, een laatste redding

Met de dwangvariant van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden heeft Justitie sinds 2001 een maatregel in handen om verslaafde draaideurcriminelen verplicht te laten afkicken. De kritiek op het experiment is groot. Het zou te duur zijn en weinig resultaat boeken. De drangvariant van de SOV die als voorloper in 1996 startte wordt echter alom geprezen. Drang versus dwang.
Wmo

Andrée van Es over versnippering in de geestelijke gezondheidszorg: ‘Recht op ondersteuning dreigt weg te vallen’

GGZ Nederland vindt het zorgelijk dat de geestelijke gezondheidszorg onder de AWBZ, ziektekostenverzekering en gemeente gaat vallen. Ook leidt de Wet Maatschappelijk Ondersteuning volgens voorzitter Andrée van Es tot kapitaalvernietiging. ‘Cliënten moeten met steeds minder zorg genoegen nemen. We zien wat de decentralisatie met het welzijnswerk heeft gedaan.’

Oplossingen voor de spoedopvang van psychiatrisch patiënten: De kloof tussen politie en ggz

Conflicten tussen politie en geestelijke gezondheidszorg beheersten lange tijd de spoedopvang van psychiatrisch patiënten. De eerste EHBO-post voor spoedeisende psychiatrie in Nederland, die eind 2003 in Amsterdam werd geopend, was hier een antwoord op. Toch is niet iedereen enthousiast. ‘Psychiatrische patiënten horen niet in politiecellen thuis.’
Verslaving

Toename huiselijk geweld zet politiek en hulpverlening aan tot actie: ‘Begeleiding jeugdzorg en ggz moet verbeteren’

Was geweld tegen vrouwen vroeger vooral een thema van hardcore-feministes met paarse tuinbroeken, nu staat het hoog op de prioriteitenlijst van het kabinet. Ook de hulpverlening roert zich. Zowel Justitie als politie grijpt in zonder dat vrouwen aangifte doen. Daarnaast bezinnen gemeenten zich op een centrale aanpak. Toch zijn de problemen nog steeds schrijnend.
Armoede en Schuldhulpverlening

Kort geding tegen Hoogervorst over aantal behandelingen van psychotherapie: ‘De gevolgen van minder sessies zijn op straat zichtbaar’

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie stapt naar de rechter om het aantal behandelingen voor mensen met psychiatrische stoornissen veilig te stellen. Met een kort geding tegen minister Hoogervorst protesteren de psychiaters tegen zijn plannen om het aantal vergoede sessies psychotherapie te verminderen. Psychiater Suzy Bollen noemt de maatregel van de minister ‘onverantwoord.’
Armoede en Schuldhulpverlening
Werkgelegenheidsprojecten Groningen en Tilburg succesvol: Aan het werk met ladder of polis

Werkgelegenheidsprojecten Groningen en Tilburg succesvol: Aan het werk met ladder of polis

Verschillende gemeenten in Nederland experimenteren sinds een aantal jaren met projecten om langdurig werklozen via intensieve begeleiding uit de bijstand aan een baan te helpen. Groningen op de ladder en het Tilburgs polismodel blijken succesvol. En succes is hard nodig, nu gemeenten voor het volle pond verantwoordelijk worden voor de bijstand. Maar de recessie dreigt steeds meer op de resultaten te drukken.
Verslaving

Nijmeegs project Chebbab zet ‘peergroups’ in bij drugspreventie: Een stimulans voor en door leeftijdsgenoten

Jongeren nemen eerder iets aan van leeftijdsgenoten (‘peergroups’) dan van anderen. Vanuit dit idee is het Nijmeegse drugspreventieproject Chebbab opgezet. Degenen die voorlichting geven, bepalen tevens zoveel mogelijk de inhoud van het programma. ‘Anders wordt het een project van de werkers en lijkt het alsof de jongeren worden gebruikt voor onze doelen.’
Dementie

Brede inzet bepleit na tien jaar ontmoetingscentra voor dementen en hun verzorgers: Een klankbord voor verscheurde gevoelens

Eind november presenteerden drie organisaties in Amsterdam de resultaten van tien jaar ontmoetingscentra voor demente ouderen en hun verzorgers. Volgens betrokkenen is het de hoogste tijd om de opzet hiervan landelijk in te voeren. ‘Het is moeilijk te accepteren dat je bepaalde dingen niet meer kunt,’ zegt meneer Van Duin, één van de bezoekers van een dergelijk centrum in De Pijp in Amsterdam.
Verslaving

Bewoners keren drugs de rug toe in ‘verslaafdendorp’: Hoopvol afkicken

‘De meeste bewoners hebben minstens vijf of zes andere behandelingen geprobeerd,’ zegt Teun Stortenbeker, directeur van De Hoop. In een speciaal dorp van de christelijke stichting voor verslavingszorg proberen cliënten van hun verslaving af te komen. Ze krijgen er therapie, en krijgen begeleiding bij wonen en werken. ‘Door de sociale controle in het dorp corrigeren bewoners elkaar.’
Armoede en Schuldhulpverlening

Verslavingsreclassering moet stoppen met zorgtaken: Wandelende tijdbommen

De verslavingsreclassering moet stoppen met haar zorgtaken, vindt minister Donner. Deze taken horen volgens hem niet thuis bij justitie, terwijl tachtig procent van de veelplegers verslaafd is en psychische problemen heeft. 'Wanneer ze zonder hulp vrij komen, staan ze binnen de kortste keren weer op de stoep.'