Home Tags Gehandicaptenzorg

gehandicaptenzorg

LVB

Kennistoets: (H)erkennen van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)

Er wordt vaak bericht over mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Er is bijna geen maatschappelijk onderwerp waarbij LVB niet aan de orde komt. Het lijkt daarnaast alsof het aantal mensen met een LVB toeneemt door de complexer wordende samenleving waarin zij steeds moeizamer kunnen functioneren.
Informele zorg
Vrouw voor kantoor

RVS: ‘Fundamentele omslag nodig in hoe we zorgen, kwaliteit zorg in gevaar’

De relatie tussen formele zorg en informele zorg moet fundamenteel herzien worden. Dat vindt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Lees welke stappen volgens de raad nu al gezet moeten worden, met een toelichting van raadslid Ageeth Ouwehand, ook over de rol van sociaal werkers.
Integraal werken

Hoe moeders van kinderen met een beperking experts worden in de zorg

Moedernetwerk, een informele zorgorganisatie in Amsterdam, kan een belangrijke rol spelen in gezinnen waarin sprake is van een kind met een beperking. In dat gezin worden de ouders, vaak met een hoofdrol voor de moeder de experts in de zorg. In een magazine van kenniswerkplaats het Ben Sajet Centrum over hoe de zorg beter kan aansluiten bij het dagelijks leven werd een reportage erover gepubliceerd.
Wet- en regelgeving

Wet zorg en dwang in de gehandicaptenzorg: dit zijn de knelpunten en oplossingen

De Wet zorg en dwang is inmiddels al bijna 2,5 jaar van kracht. Maar veel professionals lopen nog steeds tegen knelpunten en dilemma’s aan bij de uitvoering ervan. Wat speelt er? En wat zijn de mogelijke oplossingen?
Participatie
Marcel Kolder is blogger bij Zorg+Welzijn

Column: Floriade is een goed voorbeeld voor een inclusieve, toegankelijke stad

Met bruggen, hellingen en drempels kan een bezoek aan de stad of expositie voor een rolstoeler of slechtziende uitlopen op een ware obstacle run. Hoe maak je een stad toegankelijker en inclusief? Marcel en zijn dochter Mayim, die in een rolstoel zit, zien in Almere het goede voorbeeld.
Professionalisering
Jan Willem Bruins

75 Jaar BPSW: ‘Sociaal werkers zijn van toegevoegde waarde’

Wat is er bereikt in het 75-jarige bestaan van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)? En waar gaat de aandacht de komende tijd naartoe? Directeur Jan Willem Bruins vertelt. ‘Ons mooie vak staat onder druk. Met meer professionele autonomie kunnen sociaal werkers hun werk beter uitvoeren.’
LVB

‘Mensen met een lvb willen gewoon meedoen, ook met vrijetijdsbesteding’

Vrije tijd is nog te vaak het sluitstuk in de ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijk beperking (lvb) terwijl het heel belangrijk is voor sociale contacten, het gevoel van betekenis te zijn en de bestrijding van eenzaamheid, zegt Els Hofman, onderzoeker bij Movisie. ‘Er moet echt een tandje bij.’
LVB

Column: lentekriebels in het sociaal domein

Terwijl de lente lonkt wil een cliënt van Saar haar iets vertellen dat niemand anders mag weten. Er ontstaat een ontroerend mooi gesprek.

COLUMN Toekomstdroom

We kijken uit over de Amstel, mijn man en ik, een steeds veranderend beeld, omdat we een wandeling maken. Ineens heb ik een gedachte, of liever: een beeld: 'Weet je wat ik zou willen?' zeg ik.
LVB

Betere gezondheidszorg voor mensen met een lvb: dit zijn 3 belangrijke actiepunten

Mensen met een lvb missen op allerlei manieren aansluiting met de rest van de samenleving. Zo ook op het gebied van gezondheidszorg. En dat leidt tot problemen, zoals verkeerde doorverwijzingen en medicatie of onnodig zware zorg. Een verbetersignalement, opgesteld door onder andere het Zorginstituut Nederland en BPSW, wijst op drie actiepunten om de situatie te verbeteren.