Home Tags Gehandicaptenzorg

gehandicaptenzorg

Aanpak seksueel misbruik gehandicapten schiet tekort

Aanpak seksueel misbruik gehandicapten schiet tekort

Het management van instellingen voor verstandelijk gehandicapten beschouwt seksueel misbruik vaak als incident. De politie weigert aangiftes op te nemen. Terwijl jaarlijks zo’n 20 tot 35 meldingen van seksueel misbruik bij instellingen binnenkomen.
Wmo
Ouders spannen rechtszaak aan tegen CIZ

Ouders spannen rechtszaak aan tegen CIZ

De ouders van twee verstandelijk gehandicapten in Zeist hebben vorige zomer een rechtszaak aangespannen tegen het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hun kinderen hadden een lage zorgindicatie gekregen en het was de ouders niet duidelijk waarom. De rechtbank stelde de ouders in het gelijk, maar driekwart jaar later is de strijd nog steeds niet gestreden.
Wmo
Kwaliteitssysteem wekt overmatig veel regels op

Kwaliteitssysteem wekt overmatig veel regels op

Kwaliteitssystemen in zorginstellingen hebben geleid tot een beter zorgproces, maar ook tot overmatige regelgeving en hogere werkdruk. Dat is de conclusie van onderzoeksinstituut Nivel.
Wmo

Mogelijke samenwerking drie landelijke zorginstellingen

Stichting Philadelphia Zorg, zorgorganisatie Evean Groep en Woonzorg Nederland willen samenwerken en mogelijk zelfs fuseren. Tot medio juli doen de drie landelijke instellingen onderzoek naar een mogelijke samenwerking.
Wmo

Zorg 2003: minder regelzucht, meer kwaliteit: Marktwerking in de Bomhoff-doctrine

15 Maart 2007 Een nieuw bekostigingssysteem in de zorg en véél minder regels en wetten. Dat zijn de meest in het oog springende voornemens van het verse kabinet. Het 'nieuwe' beleid wordt weliswaar met toeters en bellen gepresenteerd, maar borduurt veelal voort op maatregelen waar 'Paars' al mee was begonnen. Onder de bewindslieden Bomhoff en Ross-Van Dorp is meer marktwerking en meer vrijheid voor de zorgaanbieders te verwachten.
Wmo

LEVV: Dringend maatregelen nodig om zorgmedewerkers vast te houden

In de jaarlijkse rapportage ‘Feiten en Cijfers’ van het Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging (LEVV) komt naar voren dat er dringend maatregelen nodig zijn om het personeel in de zorg vast te houden. Onderzoekers van het LEVV constateren dat de hoeveelheid werk in de zorg harder groeit dan de beschikbare arbeid.
Wmo

Becker Awad, directeur van zorg-welzijnsgigant Surplus: ‘Verder dan West-Brabant gaan onze aspiraties niet’

De megafusie in Brabant, waar drie welzijnsinstellingen onderdeel worden van een groot zorgconcern, doet in de welzijnswereld menig wenkbrauw fronsen. Wordt welzijn gereduceerd tot een verlengstuk van zorg of krijgt het eindelijk de inbedding die recht doet aan wat de burger vraagt?
Wmo

Niet ‘oneigenlijk oppotten’ maar gewoon marktwerking

Overdreven en schandelijk. Dit is de reactie van zorgdirecteuren op de uitzending van het actualiteitenprogramma Netwerk waarin bedrijfsanalist Pieter Lakeman ‘de gehandicaptenzorg’ beschuldigt van het oneigenlijk oppotten van geld. Premiegeld vanuit de AWBZ wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van instellingen en niet besteed aan de zorg, meldde de actualiteitenrubriek onlangs. Staatssecretaris Ross (VWS) sluit zich aan bij de verontwaardigde reacties van zorgorganisaties
Wmo
Zorg en welzijn fuseren in Leiden

Zorg en welzijn fuseren in Leiden

De Leidse Welzijnsorganisatie (LWO) en zorgorganisatie Libertas Leiden onderhandelen sinds eind januari over een fusie in januari 2008 tot één concern Libertas Leiden. Na de fusie in West-Brabant van zorgaanbieder Surplus met drie welzijnsorganisaties is dit de tweede fusie tussen instellingen van welzijn en zorg binnen een jaar.
Wmo

Westerlaken (’s HeerenLoo): ‘Eigen vermogen nodig om risico’s te dragen’

Een fusie en de lagere WAO-instroom zijn de belangrijkste redenen voor de ‘meevallers’ die zorginstelling ’s HeerenLoo in de begroting van 2005 heeft gehad. Anton Westerlaken, bestuursvoorzitter van deze instelling voor gehandicaptenzorg, vindt dat onderzoeker Pieter Lakeman een ongenuanceerd beeld schetst van de sterke stijging - veertig procent - van de eigen vermogens in de gehandicaptensector.