Home Tags Dagbesteding

dagbesteding

Dementie
5 mythen over ouderen

5 mythen over ouderen

Wanneer er over ouderen gesproken wordt, blijken er behoorlijk wat vooroordelen te zijn. Ze zijn dementerend, ongezond en hebben geen seks. Niets is minder waar: de meeste ouderen zijn seksueel actief, in goede gezondheid en niet dement. AS (Maandblad voor de activiteitensector) bekeek wat er waar is van de mythen .
Nel Kok

‘Activiteitenbegeleider: kom op voor je beroep’

De activiteitensector kent al een aantal jaren geen beroepsvereniging meer die opkomt voor het vak. Wel bestaan er samenwerkingsinitiatieven in verschillende sectoren, die onlangs verkennende gesprekken hebben gevoerd over het opnieuw oprichten van een beroepsvereniging. Waar zou zo’n landelijke club zich mee moeten bezighouden? AS (Maandblad voor de Activiteitensector)vroeg het aan een aantal activiteitenbegeleiders en activiteitentherapeuten.
Betekenisvolle dagbesteding met Triple-C

Betekenisvolle dagbesteding met Triple-C

Sinds 2011 is de methode Triple-C aan een opmars begonnen bij de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Steeds meer organisaties kiezen ervoor om Triple-C in te voeren. Opvallend is de plek voor dagbesteding in dit model.
'Een TBS'er moet na een kortere behandeling een alternatief hebben aan het eind van het TBS-verblijf'

‘Bezuinigen op forensische zorg vergt investering elders’

De bezuinigingen in het gevangeniswezen en de forensische zorg betekenen een grote verandering binnen de forensische zorgsector en de reguliere geestelijke gezondheidzorg. De beoogde besparingen zullen alleen succesvol zijn als in andere sectoren wordt geïnvesteerd in het voorkomen van escalaties en adequate nazorg.
VGN: Gevreesde effecten gehandicaptenvervoer komen uit

VGN: Gevreesde effecten gehandicaptenvervoer komen uit

Bij steeds meer instellingen ontstaan problemen sinds de bezuiniging op vergoeding voor gehandicaptenvervoer per 1 januari. Dat meldt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).
Vrijwilligers
Waar ligt de grens voor vrijwilligers?

Waar ligt de grens voor vrijwilligers?

Bij de LosserHof, een woon- en werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Twente is het huifbedrijden een populaire activiteit. De cliënt ligt in bedconstructie over de ruggen van twee pony's. Een professional en twee vrijwilligers helpen daarbij. Soms leggen de vrijwilligers de cliënten in de tillift. De vraag is of dat mag.
Participatie
Ombudsman: Brede zorgcentra vervullen wijkfunctie

Ombudsman: Brede zorgcentra vervullen wijkfunctie

Brede woon-zorgcentra kunnen een centrale functie vervullen in de wijk. Zo zouden bezuinigingen op dagbesteding voor ouderen deels kunnen worden opgevangen als bijvoorbeeld verenigingen een tegenprestatie leveren voor het gebruik van voorzieningen in het woon-zorgcentrum.
‘Ken de geschiedenis van de zorgsector’

‘Ken de geschiedenis van de zorgsector’

In de dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking werken veel jonge mensen, die de voorgeschiedenis van hun vak niet altijd kennen, stelt John Sijnke. Hun cliënten en de familieleden hebben een zorgsector meegemaakt die gestuurd werd door het aanbod. ‘Om die reden zouden de jonge ondersteuners iets moeten weten van de geschiedenis van de zorgsector.’
‘Omgaan met levensvragen vraagt vaardigheid’

‘Omgaan met levensvragen vraagt vaardigheid’

Niet alleen geestelijk verzorgers maar ook zorgmedewerkers krijgen te maken met levensvragen van cliënten. Deze vragen te stellen, te herkennen én op een zinvolle manier op in te gaan, vraagt enige vaardigheid.
Wmo
Actie thuiszorg tegen 'vernietigend' beleid

Actie thuiszorg tegen ‘vernietigend’ beleid

Zo'n 1600 bezorgde thuiszorgmedewerkers uit het hele land zijn maandag bij elkaar gekomen in Nieuwegein. Ze debatteerden met politici over de in hun ogen vernietigende kabinetsplannen voor de thuiszorg. Volgens de vakbond kunnen die tienduizenden banen gaan kosten.