Home Sociaal Bestek

Sociaal Bestek

sociaal-bestek-2-2018

Sociaal Bestek is hét tijdschrift voor werk, inkomen en zorg. Dit vakblad opereert op het snijvlak van arbeidsvoorziening, sociale zekerheid en lokaal sociaal beleid. Sociaal Bestek bevat gerichte informatie over ontwikkelingen en achtergronden. Ook interviews, boekbesprekingen, jurisprudentie en uitleg van regelgeving ontbreken niet in dit vaktijdschrift. Met een abonnement op Sociaal Bestek ontvangt u zes keer per jaar een dosis uitgebreide vakinformatie en prikkelende opinies op uw bureau.

Neem een abonnement op Sociaal Bestek

Sociaal Bestek is hét tijdschrift voor werk, inkomen en zorg. Dit vakblad opereert op het snijvlak van arbeidsvoorziening, sociale zekerheid en lokaal sociaal beleid.

Neem een abonnement

In Sociaal Bestek van april/mei

  • Geen pappen en nathouden: Schuldenoffensief Tilburg zet zwaar geschut in – door Yvet Bommeljé
  • Beschermingsbewind kostte gemeenten in 2013 55 miljoen en in 2015 115 miljoen euro. Recente cijfers zijn nog niet bekend, maar het beschermingsbewind trekt een zware wissel op het budget voor bijzondere bijstand. Hoe pak je als gemeente de regie? – door Gerard Costermans
  • Tekorten in de zorg leiden tot problemen, maar bieden ook kansen. Welke kansen zijn dat? – door Freek Kalkhoven en Mechelien van der Aalst
  • Gemeenten staan voor grote maatschappelijke uitdagingen die vragen om een integrale aanpak. Maar hoe weet je of je aanpak werkt? – door Annejet Kerckhaert en Linda Dominguez Alvarez

Uitgelicht

Behoud van zelfrespect in een prestatiesamenleving

‘Succes heb je zelf in de hand, falen is je eigen schuld.’ Dat is het ideaalbeeld van de prestatiesamenleving, waar alleen talent en inzet tellen. Hoe behouden langdurig werklozen in sociale activeringsprojecten hun zelfrespect? 'Dat blijkt een hele worsteling.'

Beschouw kwaliteit professional niet als vanzelfsprekend’

De leefwereld zou leidend moeten zijn, niet de systeemwereld. Daarover is iedereen het wel eens. Maar regels en systemen zijn wel degelijk belangrijk voor de kwaliteit van de dienstverlening, ook in het sociaal domein.

Rechtsbescherming cliënten nog altijd niet goed geregeld

‘Door over te stappen van gelijkheid zonder aanziens des persoons naar gelijkheid die rekening houdt met de noden, mogelijkheden en omstandigheden van het geval, is de rechtsbescherming van de burger onder druk komen te staan.’

Budgetbeheer effectief middel tegen terugval in schulden

Hoe groot is de kans dat mensen terugvallen in schulden nadat ze met succes een schuldentraject hebben doorlopen? Best groot, volgens onderzoekers Robert Scholte en Lucy Kok.

Contact

Sociaal Bestek is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

Postadres:               
Redactie Sociaal Bestek
Postbus 246
3990 GA Houten

Bezoekadres:
Walmolen 1
3994 DL Houten

E-mail: sociaalbestek@zonderh.nl
Redactiesecretariaat:  Nicoline Kramer, tel 030 638 37 78