Home Sociaal Bestek

Sociaal Bestek

Sociaal Bestek is hét tijdschrift voor werk, inkomen en zorg. Dit vakblad opereert op het snijvlak van arbeidsvoorziening, sociale zekerheid en lokaal sociaal beleid. Sociaal Bestek bevat gerichte informatie over ontwikkelingen en achtergronden. Ook interviews, boekbesprekingen, jurisprudentie en uitleg van regelgeving ontbreken niet in dit vaktijdschrift. Met een abonnement op Sociaal Bestek ontvangt u zes keer per jaar een dosis uitgebreide vakinformatie en prikkelende opinies op uw bureau.

Neem een abonnement op Sociaal Bestek

Sociaal Bestek is hét tijdschrift voor werk, inkomen en zorg. Dit vakblad opereert op het snijvlak van arbeidsvoorziening, sociale zekerheid en lokaal sociaal beleid.

Neem een abonnement

In Sociaal Bestek van oktober/november

  • Woningcorporaties zien het aantal kwetsbare huishoudens in wijken en straten met veel sociale huurwoningen toenemen. Moeten we waken voor nieuwe probleemwijken?
  • Het aantal gezinnen met problematische schulden groeit en het niet doeltreffende optreden van de verzamelde overheden helpt hier niet bij. Zes voorstellen voor verbetering.
  • Wijkcoaches uit Enschede delen hun ervaringen met een experiment met een flexibel budget. Wat zijn de kansen en spanningsvelden?

Uitgelicht

Behoud van zelfrespect in een prestatiesamenleving

‘Succes heb je zelf in de hand, falen is je eigen schuld.’ Dat is het ideaalbeeld van de prestatiesamenleving, waar alleen talent en inzet tellen. Hoe behouden langdurig werklozen in sociale activeringsprojecten hun zelfrespect? 'Dat blijkt een hele worsteling.'

‘Beschouw kwaliteit professional niet als vanzelfsprekend’

De leefwereld zou leidend moeten zijn, niet de systeemwereld. Daarover is iedereen het wel eens. Maar regels en systemen zijn wel degelijk belangrijk voor de kwaliteit van de dienstverlening, ook in het sociaal domein.

Rechtsbescherming cliënten nog altijd niet goed geregeld

‘Door over te stappen van gelijkheid zonder aanziens des persoons naar gelijkheid die rekening houdt met de noden, mogelijkheden en omstandigheden van het geval, is de rechtsbescherming van de burger onder druk komen te staan.’

Budgetbeheer effectief middel tegen terugval in schulden

Hoe groot is de kans dat mensen terugvallen in schulden nadat ze met succes een schuldentraject hebben doorlopen? Best groot, volgens onderzoekers Robert Scholte en Lucy Kok.

Contact

Sociaal Bestek is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

Postadres:               
Redactie Sociaal Bestek
Postbus 246
3990 GA Houten

Bezoekadres:
Walmolen 1
3994 DL Houten

E-mail: sociaalbestek@zonderh.nl
Redactiesecretariaat:  Nicoline Kramer, tel 030 638 37 78