Home Sociaal Bestek

Sociaal Bestek

Sociaal Bestek is hét tijdschrift voor werk, inkomen en zorg. Dit vakblad opereert op het snijvlak van arbeidsvoorziening, sociale zekerheid en lokaal sociaal beleid. Sociaal Bestek bevat gerichte informatie over ontwikkelingen en achtergronden. Ook interviews, boekbesprekingen, jurisprudentie en uitleg van regelgeving ontbreken niet in dit vaktijdschrift. Met een abonnement op Sociaal Bestek ontvangt u zes keer per jaar een dosis uitgebreide vakinformatie en prikkelende opinies op uw bureau.

Neem een abonnement op Sociaal Bestek

Sociaal Bestek is hét tijdschrift voor werk, inkomen en zorg. Dit vakblad opereert op het snijvlak van arbeidsvoorziening, sociale zekerheid en lokaal sociaal beleid.

Neem een abonnement

In Sociaal Bestek van februari/maart

  • Vanaf 18 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wat betekent dit voor de verwerking van persoonsgegevens?
  • Gemeenten hebben 8 weken de tijd om een aanvraag voor een bijstandsuitkering te beoordelen. In de tussentijd hebben aanvragers recht op een voorschot. Uit onderzoek blijkt dat dit niet altijd goed verloopt.
  • ‘Participatie op gelijke voet’ is het doel van de Wmo en het VN-verdrag. De wijk is een belangrijke plek om dit vorm te geven. Maar draagt al het beleid daar wel aan bij?

Uitgelicht

Behoud van zelfrespect in een prestatiesamenleving

‘Succes heb je zelf in de hand, falen is je eigen schuld.’ Dat is het ideaalbeeld van de prestatiesamenleving, waar alleen talent en inzet tellen. Hoe behouden langdurig werklozen in sociale activeringsprojecten hun zelfrespect? 'Dat blijkt een hele worsteling.'

Beschouw kwaliteit professional niet als vanzelfsprekend’

De leefwereld zou leidend moeten zijn, niet de systeemwereld. Daarover is iedereen het wel eens. Maar regels en systemen zijn wel degelijk belangrijk voor de kwaliteit van de dienstverlening, ook in het sociaal domein.

Rechtsbescherming cliënten nog altijd niet goed geregeld

‘Door over te stappen van gelijkheid zonder aanziens des persoons naar gelijkheid die rekening houdt met de noden, mogelijkheden en omstandigheden van het geval, is de rechtsbescherming van de burger onder druk komen te staan.’

Budgetbeheer effectief middel tegen terugval in schulden

Hoe groot is de kans dat mensen terugvallen in schulden nadat ze met succes een schuldentraject hebben doorlopen? Best groot, volgens onderzoekers Robert Scholte en Lucy Kok.

Contact

Sociaal Bestek is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

Postadres:               
Redactie Sociaal Bestek
Postbus 246
3990 GA Houten

Bezoekadres:
Walmolen 1
3994 DL Houten

E-mail: sociaalbestek@zonderh.nl
Redactiesecretariaat:  Nicoline Kramer, tel 030 638 37 78