Sociaal bestek nr. 4, 2019

  Een baan zonder sollicitatiegesprek, cliëntondersteunning aan boeren, schuldenproblematiek : al deze onderwerpen, en meer, komen aan bod in het vierde nummer van Sociaal Bestek van 2019.

  1. Redactioneel: Cache

  'Politici moeten soms een beetje liegen', zei Herman van Gunsteren, emiritus hoogleraar, tijdens een Divosa college. De wereld zit te complex in elkaar om aan burgers uit te leggen. Vandaar dat beetje liegen.

  Open Hiring: een baan zonder sollicitatiegesprek

  Ondanks aanhoudende economische groei staan nog steeds veel mensen aan de kant. De Participatiewet en inclusief personeelsbeleid maken slechts mondjesmaat verschil. Hoog tijd dus om anders naar het aannamebeleid te kijken. Bijvoorbeeld naar Open Hiring, waarbij mensen zonder sollicitatiegesprek worden aangenomen. We delen graag onze eerste ervaringen.

  Erfbetreders bieden cliëntondersteuning aan boeren

  Er verandert op dit moment veel voor boeren in Nederland en het is de verwachting dat de komende jaren veel veehouderijen stoppen. Om boeren te helpen bij dit proces is de gemeente Deurne het project Later is Nu gestart. Binnen dit project bieden twee onafhankelijke erfbetreders laagdrempelige cliëntondersteuning aan boeren.

  Terug naar de vroegere Arbeidsvoorziening?

  Volgens internationale afspraken moet er een landelijke dienst zijn die 'werk voor iedereen' regelt. Waar beleid, advies en ondersteuning samenkomen, voor een goed functionerende arbeidsmarkt. Maar in de organisatiewet Structuur Werk en Inkomen (SUWI) zien we daar weinig van terug. Sterker nog: de uitwerking is fnuikend voor een goede arbeidsvoorziening. Tijd voor bezinning.

  Pleidooi voor herwaardering van de sociologie van werk

  Op 10 oktober 2019 vond de Nederlandse arbeidsmarktdag plaats in Utrecht. Er was veel aandacht voor de groeiende ongelijkheid in de toegang tot de arbeidsmarkt, inkomens en arbeidsomstandigheden. Socioloog Duncan Gallie pleitte voor meer aandacht voor de kwaliteit van werk en het welzijn van werknemers.

  Dé arme bestaat niet

  Beleid grossiert in algemene mensbeelden en principes. Het is makkelijker om te praten over een groep - de mensen in armoede - dan de uniciteit te benadrukken van elk mens. Voor groepen volstaan immers algemene beleidsmaatregelen. Maar dé arme bestaat niet. En dus werken algemene oplossingen niet.

  Werkstages en de regulering van zeggenschap van bijstandsontvangers

  De verplichting van bijstandsontvangers om deel te nemen aan een werkstage maakt hen kwetsbaar. Ze hebben immers geen 'exit optie'. Bestaande regelgeving kan bijstandsontvangers in theorie meer zeggenschap geven over hun werkstage. In hoeverre is dat in de praktijk te zien?

  De overheid moet open kaart spelen over haar datakoppeldrift

  Twee jaar na het aankondigen van de bodemprocedure tegen SyRI lijkt iedereen zich er van bewust dat het massaal doorlichten van burgers met digitale technologie een grondig maatschappelijk en juridisch debat verdient. Iedereen, behalve het ministerie van SZW. Dat weigert tot in de rechtszaal de inhoudelijke discussie aan te gaan.

  Integrale aanpak voor permanente bewoners met sociale, psychische of financiële problemen

  De beelden van Fort Oranje zitten in het collectieve geheugen. Mensen die onder erbarmelijke omstandigheden in een caravan wonen. Geplaagd door een veelheid aan problemen, maar uit het zicht van de instanties. Vanuit Toezicht Sociaal Domein (TSD) verkenden we of voor kwetsbare burgers op een vakantiepark de toegang tot het sociaal goed is georganiseerd.

  Als de schuldenaar een verkochte schuld zelf terug kan kopen

  Het wordt steeds normaler dat een schuldeiser een vordering verkoopt. Vaak voor een veel lager bedrag dan de hoogte van de schuld. Dit werkt een onaanvaardbare druk op schuldenaren in de hand. Ecorys verkende de mogelijke gevolgen wanneer schuldenaren het recht krijgen hun verkochte schuld zelf terug te kopen, voor de prijs waarvoor de schuldeiser deze heeft verkocht.

  Participatiesamenleving is niet voor iedereen een lonkend ideaal

  Hoe ver kan de overheid gaan om van kwetsbare burgers te eisen mee te doen aan de participatiesamenleving? En wat betekent dat voor keuzes van sociaal werkers bij de ondersteuning van deze burgers? Wetenschapper en lector Sociale Integratie Sabrina Keinemans doet er onderzoek naar. 'Met dwang tot participeren maak je kwetsbare mensen niet gelukkig.'

  Sociale coöperaties als voorbeeld van werk in de inclusieve samenleving

  Stel dat er in de toekomst voor nog minder mensen een volledige baan is. Werk is belangrijk, zowel voor inkomen als gezondheid. Het geeft zin aan het leven zin en draagt bij aan samenhorigheidsgevoel. Kunnen we sociale coöperaties beschouwen als voorbeeld van hoe werk in de toekomstige inclusieve samenleving wordt georganiseerd?

  Een portaal waar burger en overheid elkaar ontmoeten

  Digitalisering gaat idealiter niet over techniek, maar over mensen. Over hoe we het leven van burgers aangenamer en makkelijker kunnen maken. Het burgerportaal Edison gaat daadwerkelijk uit van de leefwereld van burgers. Het draait in de vier grote steden in het domein van Werk en Inkomen. Stip op de horizon is een landelijk en domeinoverstijgend Ontmoetingsplein.

  Succesvol diplomagericht onderwijs voor jongeren in een kwetsbare positie

  Een startkwalificatie vergroot de kans op een betaalde baan. Maar voor veel jongeren uit het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs is het moeilijk om een mbo-opleiding te volgen. Samenwerking tussen mbo-scholen en sociale (leer)werkbedrijven biedt een oplossing. Maar het werkt alleen als de gemeente meedoet.

  AVG biedt ruimte voor meer flexibiliteit in de verwerking van persoonsgegevens

  De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in het sociaal domein niet onopgemerkt voorbijgegaan. In dit domein wordt intensief met persoonsgegevens gewerkt, en de nieuwe verordening drukte alle betrokkenen met de neus op de feiten: dit moet met grote zorgvuldigheid gebeuren. In dit artikel oplossingsrichtingen voor twee pijnpunten.