Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Ook eenzame mensen kunnen gelukkig zijn

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat mensen met weinig contacten, zich niet per definitie eenzaam voelen. In 2015 gaf zo’n vier procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder aan geen regelmatige contacten te hebben met familie, vrienden of buren. Ongeveer de helft van deze mensen voelt zich ook daadwerkelijk geïsoleerd.
1-eenzaam-Fotolia.jpg
Uit onderzoek van het CBS blijkt dat mensen met weinig contacten

In het onderzoek hanteert het CBS de term ‘objectief geïsoleerd’ voor mensen die wekelijks sociaal contact hebben met vrienden, familie of buren. Bij deze contacten gaat het om persoonlijke ontmoetingen, telefonische en schriftelijke contacten, maar ook om contact via bijvoorbeeld e-mail of sms.

Stabiel

Het percentage Nederlanders dat minder dan eens per week sociaal contact heeft met familie vrienden of buren, is sinds 2012 stabiel, namelijk vier procent. Iets meer dan twee procent van de mensen geeft aan zich ook daadwerkelijk geïsoleerd te voelen.

Mannen vaker geïsoleerd

Volgens de maatstaven van het onderzoek, zijn mannen vaker geïsoleerd dan vrouwen. Van de mannen gaf 4,7 procent aan geen wekelijkse contacten te onderhouden, tegenover 2,6 procent van de vrouwen. Opmerkelijk is dat het aantal mannen dat zich ook daadwerkelijk alleen voelt, bijna net zo groot is als het aandeel vrouwen. 

Opleiding

De laagst- en hoogstopgeleiden zijn procentueel gezien bijna even vaak geïsoleerd, 4,9 procent tegenover 4,7 procent. Van de laagstopgeleiden geeft 4 procent aan zich ook daadwerkelijk geïsoleerd te voelen. Onder de hoogstopgeleiden is dit minder dan 2 procent.

‘Ouderen die eenzaam zijn, hoeven niet perse gered te worden. Dat kan ook niet, omdat het verlies dat veel ouderen hebben geleden, niet is goed te maken. Of omdat ze gewend zijn geraakt aan de situatie waarin ze verkeren.’ Lees meer >>

Persoonlijke problemen

Verder is het aandeel Nederlanders dat geen wekelijks sociaal contact heeft met vrienden, familie of buren onder mensen met werk even groot als onder mensen zonder werk. Wel is het percentage mensen dat zich geïsoleerd voelt onder mensen zonder werk bijna twee keer zo groot als onder mensen met werk. Nederlanders die niemand hebben om persoonlijke kwesties mee te delen voelen zich in 28 procent van de gevallen geïsoleerd, dat percentage is hoger dan onder degenen die daarvoor wel bij iemand terecht kunnen. Van de groep die wel iemand heeft bij persoonlijke problemen zegt 2 procent zich alleen te voelen.

Geluksgevoel

Iets minder dan de helft, 48 procent, van de mensen die zich geïsoleerd voelen, zegt gelukkig te zijn. Onder mensen die zich niet geïsoleerd voelen is dit bijna 90 procent. Bij de objectieve sociale isolatie is het verschil in geluk dat mensen ervaren kleiner. Van de Nederlanders die weinig sociale contacten hebben, zegt bijna driekwart dat ze gelukkig zijn. Van de mensen die wel regelmatige contacten onderhouden zeggen ongeveer negen op de tien dat ze gelukkig zijn. 

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.