Home 2019

Sociaal Bestek

Sociaal bestek nr. 4, 2019

Een baan zonder sollicitatiegesprek, cliëntondersteunning aan boeren, schuldenproblematiek : al deze onderwerpen, en meer, komen aan bod in het vierde nummer van Sociaal Bestek van 2019.

Sociaal bestek nr. 3, 2019

Laaggeletterdheid, ervaringsdeskundigen in de armoede, zwerfjongeren en de afnemende jeugdwerkloosheid: al deze onderwerpen, en meer, komen aan bod in het derde nummer van Sociaal Bestek van 2019.
In deze eerste digitale editie van Sociaal Bestek besteden we veel aandacht aan werken vanuit de bedoeling. Want: 'Werken vanuit de bedoeling is belangrijk en noodzakelijk. Het kan gemeenten helpen om meer grip op het sociale domein te krijgen.'
In deze laatste Sociaal Bestek 'oude stijl' krijg je antwoord op de vraag 'minder regels, meer vrijheid: werkt dat?'. Verder onder meer aandacht voor een nieuwe opleiding tot Expert Schuldhulpverlening en het veelkoppige monster van het arbeidsmarktbeleid.

Sociaal bestek nr. 6, 2018

In deze editie van Sociaal Bestek aandacht voor werkende armen. Wie zijn zij? En hoe past het gemeentelijk beleid bij deze groep? Verder onder meer artikelen over hindernissen in de mantelzorgondersteuning en de combinatie verward gedrag en een niet-Nederlandse afkomst.

Sociaal bestek nr. 5, 2018

In Sociaal Bestek nummer 5 2018 gaat het vooral over experimenteren. Vragen als 'Hoe experimenteren overheden met big data?' en 'Hoe staat het met het Groningse experiment met de Participatiewet?' worden beantwoord. Verder aandacht voor onder meer de toepasbaarheid van de Zelfredzaamheidsmatrix.
In het zomernummer van Sociaal Bestek wordt antwoord gegeven op de vraag 'Hoe word je een dementievriendelijke gemeente?' Verder liggen onder meer de gemeentebudgetten voor het sociaal domein onder de loep, wordt de opkomst van schuldhulp voor ondernemers beschreven en is er aandacht voor de AVG in de jeugdzorg.
Ontbureaucratiseren. Hoe doe je dat? Dat is de centrale vraag in dit themanummer van Sociaal Bestek. Met artikelen over bijvoorbeeld het regeldoolhof bij schulden, bureaucratische beren op weg naar het recht en de kooi van systemen waar professionals, publieke managers en beleidsambtenaren in vastzitten.
Sociaal Bestek bestaat precies 80 jaar! Deze jubileumeditie staat in het teken van Armoede en schulden te lijf. Er worden goede voorbeelden besproken, er wordt kennis gedeeld en er wordt gekeken naar nieuwe, minder voor de hand liggende, samenwerkingspartners zoals deurwaarders.

Sociaal Bestek nr. 1, 2018

De nieuwe privacywet, de AVG, komt eraan. Wat moeten gemeenten daarvoor op orde hebben? Sociaal Bestek zocht het uit. Verder in deze editie aandacht voor onder meer beleid versus sociale inclusie en de opkomst van de ervaringsdeskundige in de armoede en schuldhulpverlening.