Home 2020

Sociaal Bestek - voortaan te vinden op www.sociaalbestek.nl

Sociaal bestek nr. 4, 2020

Banengroei verbinden aan inclusie, Open hiring, Philips werkgelegenheidsplan, Is de 'schuldenindustrie' failliet?, het geschillenloket, het straatpastoraat, sport in de ggz: al deze onderwerpen, en meer, komen aan bod in het vierde  nummer nummer van Sociaal Bestek van 2020.

Sociaal bestek nr. 3, 2020

House of Skills, Succesvol inburgeren met Project JA statushouders, Taalhuis Oostland, Uitkering of basisinkomen, Een kleine introductie tot realistisch evalueren, Een vitaal platteland: al deze onderwerpen, en meer, komen aan bod in het derde nummer nummer van Sociaal Bestek van 2020.
De rijken rijker, de armen armer, Arbeid hamsteren in coronatijd, Bedden voor daklozen snel geregeld, Armoede- en schuldenaanpak in Rotterdam, Werken met de hulpkaart: al deze onderwerpen, en meer, komen aan bod in het tweede nummer van Sociaal Bestek van 2020.
Tilburgse aanpak schuldenbewind succesvol, Baancreatie werkt, Onderzoek nachtopvang, Ex-gedetineerden treffen (onzichtbare) trailes : al deze onderwerpen, en meer, komen aan bod in het eerste nummer van Sociaal Bestek van 2020.

Sociaal bestek nr. 4, 2019

Een baan zonder sollicitatiegesprek, cliëntondersteunning aan boeren, schuldenproblematiek : al deze onderwerpen, en meer, komen aan bod in het vierde nummer van Sociaal Bestek van 2019.

Sociaal bestek nr. 3, 2019

Laaggeletterdheid, ervaringsdeskundigen in de armoede, zwerfjongeren en de afnemende jeugdwerkloosheid: al deze onderwerpen, en meer, komen aan bod in het derde nummer van Sociaal Bestek van 2019.
In deze eerste digitale editie van Sociaal Bestek besteden we veel aandacht aan werken vanuit de bedoeling. Want: 'Werken vanuit de bedoeling is belangrijk en noodzakelijk. Het kan gemeenten helpen om meer grip op het sociale domein te krijgen.'
In deze laatste Sociaal Bestek 'oude stijl' krijg je antwoord op de vraag 'minder regels, meer vrijheid: werkt dat?'. Verder onder meer aandacht voor een nieuwe opleiding tot Expert Schuldhulpverlening en het veelkoppige monster van het arbeidsmarktbeleid.

Sociaal bestek nr. 6, 2018

In deze editie van Sociaal Bestek aandacht voor werkende armen. Wie zijn zij? En hoe past het gemeentelijk beleid bij deze groep? Verder onder meer artikelen over hindernissen in de mantelzorgondersteuning en de combinatie verward gedrag en een niet-Nederlandse afkomst.

Sociaal bestek nr. 5, 2018

In Sociaal Bestek nummer 5 2018 gaat het vooral over experimenteren. Vragen als 'Hoe experimenteren overheden met big data?' en 'Hoe staat het met het Groningse experiment met de Participatiewet?' worden beantwoord. Verder aandacht voor onder meer de toepasbaarheid van de Zelfredzaamheidsmatrix.