Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

CIZ start herindicaties Begeleiding op 1 april

Op 1 april a.s. start het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) met de uitvoering van de herindicaties voor Ondersteunende en Activerende Begeleiding. Daarvoor is een aparte organisatie ingericht, om de bestaande organisatie niet te belasten. De operatie moet eind november zijn afgerond.
CIZ start herindicaties Begeleiding op 1 april

Cliënten met een indicatiebesluit Ondersteunende Begeleiding en/of Activerende Begeleiding, dat doorloopt na 1 januari 2010, ontvangen een brief met het verzoek een nieuwe indicatie aan te vragen. Het CIZ bekijkt of mensen met een dergelijk besluit in aanmerking komen voor de nieuwe functie Begeleiding en geeft een nieuw indicatiebesluit af. Naar verwachting duurt het project tot eind november 2009.
  
Het CIZ voert het project uit in opdracht van het ministerie van VWS. VWS wil dat het CIZ ervoor zorgt dat er per 1 januari 2010 geen indicatiebesluiten voor extramurale zorg meer zijn met daarin Ondersteunende Begeleiding en/of Activerende Begeleiding.
  
Aparte organisatie
Voor het project is een aparte organisatie ingericht, om de reguliere indicatiestelling zo min mogelijk te belasten. Het project begint op 1 april 2009, eind november 2009 verwacht het CIZ klaar te zijn. In die periode worden tussen de 80.000 en 147.000 cliënten benaderd. Gemiddeld is dat ongeveer 15 duizend cliënten per maand. Voorafgaand wordt het speciaal hiervoor ingerichte werkproces getest. De test start op 16 maart. Vanaf die datum wordt een beperkt aantal brieven naar cliënten verstuurd.
   
Start
Op 1 april start officieel de uitvoering van de herindicaties. Vanaf die datum vinden ook de eerste afspraken met cliënten plaats. De indicatiestellers van het CIZ die aan dit project meewerken, zijn actief op zeven speciaal voor dit project ingerichte locaties in het land. Zij doen van daaruit het benodigde onderzoek en geven het indicatiebesluit af.

Brief
Het CIZ stuurt alle cliënten een brief met het verzoek een indicatiebesluit aan te vragen voor Begeleiding. Ingesloten zijn drie bijlagen: uitleg over de wijze van indiceren voor de nieuwe functie Begeleiding, een formulier Aanvraag Begeleiding en een antwoordenvelop.
  
Aanvraagformulier
Het Aanvraagformulier Begeleiding is een verkorte versie van het reguliere Aanvraagformulier AWBZ-zorg. Er zijn drie vragen aan toegevoegd, die specifiek te maken hebben met Begeleiding. Het aanvraagformulier is voor elke cliënt apart voorgevuld met gegevens die bij het CIZ bekend zijn. Het CIZ vraagt alle cliënten om het formulier binnen twee weken ingevuld en ondertekend terug te sturen.
In de brief is vermeld dat een cliënt met alle vragen terecht kan op de website van het CIZ of bij het Centraal Informatiepunt AWBZ-Zorg (0900-1404).
  
Beoordeling
Als het formulier is teruggestuurd, kijkt het CIZ wat de gepaste afhandelmethode is voor de desbetreffende aanvraag. Het kan zijn dat het CIZ extra informatie van de cliënt nodig heeft. Naar verwachting wordt het merendeel van de cliënten gebeld voor een telefonisch onderzoek. Als een cliënt een contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger heeft vermeld in het aanvraagformulier, wordt daarmee contact opgenomen. Voor een telefonisch onderzoek wordt altijd een afspraak gemaakt. Met een kleiner deel van de cliënten wordt een persoonlijke afspraak gepland. Bij hen gaat een indicatiesteller van het CIZ op huisbezoek. Tot slot is er een groep cliënten waarmee geen contact opgenomen wordt, omdat van hen al voldoende informatie bij het CIZ voorhanden is.
   
Indicatiebesluit  
Een cliënt ontvangt altijd een indicatiebesluit. Dat ontvangt hij binnen twee maanden na ontvangst van het Aanvraagformulier Begeleiding. (Dit is anders dan de gebruikelijke termijn van zes weken, omdat het hier gaat om een speciaal project.) In het indicatiebesluit staat of de cliënt wel of geen Begeleiding krijgt. Verder wordt vermeld dat de cliënt altijd tot 1 januari 2010 aanspraak kan maken op de Begeleiding die hij nu heeft. De veranderingen rondom Begeleiding gaan in per 1 januari 2010. Er is geen gewenningsregeling van toepassing.
  
Niet terugsturen
Als een cliënt het Aanvraagformulier Begeleiding niet terugstuurt, kan het CIZ niet beoordelen of de cliënt in aanmerking komt voor de functie Begeleiding. In dat geval ontvangt de cliënt een nieuw indicatiebesluit zonder de functie Begeleiding. De aanspraak op Ondersteunende en/of Activerende Begeleiding stopt op 1 januari 2010.
  
Wijziging zorgbehoefte
Als een cliënt een andere zorgbehoefte krijgt, geldt de reguliere weg om een nieuwe aanvraag voor zorg in te dienen. Een cliënt moet dan zelf contact op nemen met de CIZ-locatie in zijn buurt.

Meer weten? Lees dan ook de gratis Zorg + Welzijn Nieuwsbrief. Daarvoor kunt u zich hier aanmelden.

Bron: CIZ/foto Stock.xchnge

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.