Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties4

Beroepsverenigingen: Hef jezelf ook op!

Community Development 2.0, beroepsvereniging voor opbouwwerkers en wijkontwikkelaars (Code 2.0), volgt de ontwikkelingen rond de beroepsverenigingen in het maatschappelijk werk met grote interesse. Toch stapt Code 2.0 op dit moment niet in een brede beroepsvereniging onder de vlag van de NVMW.
Beroepsverenigingen: Hef jezelf ook op!

Reactie van de NVMW op dit artikel: ‘Ouderwetse’ NVMW is web 2.0 proof

Renovatie van het vakgebied is veruit de belangrijkste opgave waar onze beroepsgroepen voor staan. Werkers en beroepsverenigingen zullen elkaar de komende tijd dus hard nodig hebben om een sterk geluid te laten horen richting werkgevers en beleidsmakers.

Niet werkbaar
Code 2.0 acht zo’n verregaande samenwerking – een brede beroepsvereniging onder de vlag van de NVMW – onder de huidige omstandigheden en bij de voorgestelde aanpak niet werkbaar. Dit komt doordat wens om een brede beroepsvereniging te vormen, niet voort komt kracht, maar uit zwakte. Enkele beroepsverenigingen zijn recent omgevallen. Degenen die nog wel bestaan, worstelen al jaren met teruglopende ledenaantallen en participatie van hun achterban. Tien zwakke broeders maken niet automatisch een sterke groep.

Een veld dat voorstaat de eigen kracht bij kwetsbare burgers naar boven te halen, zou dit ook op zichzelf moeten betrekken. De vraag zou dus moeten zijn: hoe word ik een krachtige beroepsvereniging? In de discussie tot het komen tot een brede beroepsvereniging van alle beroepen in het sociaal werk, komt juist deze vraag niet aan bod.

Consensus
Ook is het frappant dat er een brede consensus onder werkers is om een vuist te maken tegen de bureaucratie en geïnstitutionaliseerde dienstverlening. Het oprichten van een logge beroepsvereniging in de klassieke vorm met ledenvergaderingen, contributie en een vakblad staat natuurlijk haaks op dit streven. Ook hier geldt: ‘practice what you preach’.

Voor onze beroepsgroep staat vast dat het tijd is voor iets nieuws. Een structuur die eigen kracht los maakt, dynamiek creëert en bovendien leuk is om aan deel te nemen. Een structuur die past bij deze tijd. Daarom hebben wij de BON opgeheven en zijn een nieuw initiatief gestart waarin deze uitgangspunten centraal staan.

Fantastische kans
Linkedin – maar ook andere sociale media – biedt een fantastische kans om de regie over de beroepsontwikkeling terug te geven aan de werkers zelf. De plek waar hij thuis hoort. Daarnaast is het een laagdrempelig platform voor kennisuitwisseling en netwerkvorming. Doordat de werkers zelf op Linkedin onderling aan het sparren zijn, is de rol van ‘het bestuur’ niet meer die van trekker, maar die van ondersteuner en verbinder. Daarmee is het werk voor de beroepsvereniging behapbaar en veel leuker geworden.

Begin iets nieuws
De resultaten zijn er ook naar. Binnen twee maanden is er een groep van 150 opbouwwerkers en wijkontwikkelaars ontstaan die actief informatie over het vak uitwisselt op Linkedin. Die groep groeit nog steeds door. Er hebben zich tien ambassadeurs aangemeld die de ontwikkelingen in hun eigen regio bijhouden en aan de slag gaan met concrete klussen als bijvoorbeeld samenwerking met hoge scholen. Maar het belangrijkste is toch wel dat mensen energie en moed halen uit deze nieuwe vorm.

Na een relatief korte tijd van experimenteren, staat een ding bij opbouwwerkers en wijkontwikkelaars vast: we gaan niet meer terug naar hoe het vroeger ging. Dit is simpelweg veel te leuk. De suggestie van Code 2.0 aan andere beroepsverenigingen is dan ook: hef jezelf op en begin iets nieuws. Eerst de eigen kracht hervinden en dan samen een vuist maken.

Namens de oprichters van Code 2.0
Teun Hofmeijer, Marco van Stralen, Hans Versteegh

Links: ‘Ouderwetse’ NVMW is web 2.0 proof (reactie van de NVMW op dit artikel) en dossier Toekomstagenda Sociaal Werk

Bron: Foto: Stock.xchng

4 REACTIES

 1. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nooit doen, jezelf opheffen. Dat staat toch gelijke aan suicidaal gedrag? Blijf critisch/krities naar je zelf kijken, zonder mee. Maar opheffen……..dat krijg je nooit meer terug.
  Ooit zelf in de Verenigingsraad van dé oude-antieke NVMW gezeten, daarna gestopt omdat het de NOW werd : Nederlandse Organisatie van Welzijnswerkers. Wat een slappe naam vond/vind ik dat toen/nu…… Toen weer lid geworden omdat het de NVMW werd met een funktieverband AMW en toen weer gestopt omdat de registratie bijna verplicht werd…….
  Kortom, een hoge betrokkenheid bij het (a)MW. Maar niets opheffen, kom nou, doe me een lol en wordt juist lid, maar wel krities/ critisch lid.
  Zo, dit maar als eerste reactie-reaksie.
  Wie volgt?

 2. Lees alle reacties
 3. Röring bij Beroepsverenigingen, zo lijkt het, maar daar is niets mis mee zo af en toe. Het grote NVMW acht zich geroepen zichzelf te verdedigen na een open discussie in een sterk veranderende maatschappij en dat doet men met verve aan de ene kant. Prima dus! Jammer wel dat men zo’n discussie aan de andere kant wat stram aanpakt. (zie ook discussie met Jos van der Lans op zijn blog (http://www.josvdlans.nl/weblog.asp ). Men reageert als door een adder gebeten. Het is de vraag of zo’n grote stevige partij dat nodig heeft. Het gaat om inhoud inderdaad.
  Het is soms goed je openlijk af te vragen: doen we het nu goed zo of niet in deze veranderende tijden. Wij zitten daar ook midden in en die discussie willen we openlijk opstarten middels sociale media. Je moet daar als BV open in zijn en we weten dat die discussie leeft bij verschillende partijen, ook al zijn ze springlevend. Het zou goed zijn daarin zaken te delen.
  Goed dat NVMW ook de linkedin kant (sociale media) is ingegaan. Vorig jaar nog zag men er nog niets in, tijdens een discussie agogisch platform, nu is het roer blijkbaar om en dat is een goed teken.
  Code 2.0 vindt beslist dat er goede dingen gebeuren bij NVMW en dat wij er ook wat van kunnen leren. Laten we wel zijn dat het kleine kleine Code 2.0 daar zeker respect voor heeft. We gaan ervan uit dat het Grote NVMW daar ook oog voor heeft: diversiteit.
  We willen inderdaad voorlopig niet meegaan in de schaalvergroting. We willen (voorlopig) een flexibele platte beweging blijven waar ieder een plek heeft. Tal van voorbeelden in het verleden maken duidelijk dat schaalvergroting leidt tot meer afstand, tot meer bureacratie, meer lagen ertussen, traagheid, etc. etc. Veel van onze werkers voelen zich vaak niet prettig bij al die grote kolossen. Het is de vraag of het nog van deze tijd is. Voor ons niet en blijkbaar voor jullie wel. In ieder geval verschillende smaken loont zich echt.
  Onze nieuwe vorm trekt inderdaad veel positieve respons (100 aanmeldingen in een week), terwijl het eerst niet liep. Men wil bij ons flexibeler zijn.
  Samen optrekken? Altijd prima. Wat dat betreft zijn we blij met de oproep van de NVMW. Samen om het goede werk meer kracht te geven.
  met vriendelijke groet en zeker met respect,
  namens COMMUNITY DEVELOPMENT 2.0 Marco van Stralen(voor aanmelding zie Linkedingroep Beroepsvereniging voor opbouwwerkers en andere wijkontiwkkelaars (Code 2.0)

 4. BEROEPSONTWIKKELING NIEUWE STIJL KAN OOK OP BASIS VAN BEWEZEN TRADIOTIONELE KRACHT!
  ‘Hef je zelf ook op’ roepen de oprichters van Code2.0. Daarbij richten zij zich vooral op de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW), die momenteel voor de uitdaging staat zich om te vormen tot een brede beroepsvereniging voor professionals in het social work. De pleitbezorgers van beroepsontwikkeling via sociale media zeggen hierboven dat een brede beroepsvereniging niet voortkomt uit kracht, maar uit zwakte. Dat is vreemd argument. Want juist de NVMW toont wel kracht! Het is een beroepsvereniging die zich al decennia lang bewijst en met succes de professionalisering van het beroep ter hand neemt. Zie bijv. de initiatieven tot beroepsregistratie, de recent herschreven beroepscode, het ontwikkelde Addendum/beroepscode voor de jeugdzorgwerker en de vele ondersteunende brochures, cursussen, symposia, etc. Het is niet voor niets dat bestuur en leden van Phorza – de opgeheven beroepsvereniging van sociaal agogisch werkers – zich willen aansluiten bij de ruim 4000 leden van de NVMW. Zij beseffen dat je beter kunt samen werken dan alles apart doen.
  De NVMW zal in de nieuwe opzet voor een brede beroepsvereniging zeker aandacht moeten geven aan de herkenbaarheid van de diverse beroepsgroepen binnen het sociaal werk. De les uit de tijd van de NOW – Nederlandse Organisatie voor Welzijnswerkers – in de jaren tachtig is dat een brede, vage en logge beroepsvereniging niet werkt.
  In het artikel van Code 2.0 wordt met nogal inhoudsloze kreten als ‘het is tijd voor iets nieuws’; ‘de beroepsontwikkeling teruggeven aan de werkers zelf’ en ‘niet meer terug naar de tijd van toen’ als nieuwe richting gepleit voor een innovatie van het vakgebied via internet, zoals LinkedIn. De NVMW is – zoals ik dat als lid en deskundige op het gebied van professionaliteit signaleer – altijd al bezig nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten en te stimuleren dat professionals samen met collega’s hun verantwoordelijkheid voor de beroepsontwikkeling ter hand nemen. Dat staat zelfs letterlijk in de nieuwe beroepscode (hoofdstuk 6)! Maar het is een illusie om te denken dat professionals in het sociaal werk staan te trappelen om in grote getale actief te worden op sociale media als LinkedIn. De gemiddelde professional is daarvoor veel te druk bezig met zijn/haar cliënten en de dagelijkse drukke agenda. Deze professional moet al genoeg rapporteren en overleggen en heeft meestal weinig zin en tijd om – in eigen tijd – ook nog actief kennis te delen op internet. Jammer, maar waar! Meer aandacht voor professionalisering betekent ook aandacht voor voldoende ruimte en voorwaardenscheppende faciliteiten om op een breder front kennis te delen. Inderdaad, ook via internet. Maar om dat te bereiken moet je je wel breed verenigen en voldoende verenigingskracht hebben om bij overheid en werkgevers te pleiten voor professionele ontwikkeling en autonomie. De NVMW heeft aangetoond dat daarvoor een beroepsvereniging bestaansrecht heeft en op het gebied van belangenbehartiging veel bereikt. Samen sta je veel sterker.
  Ik wens de oprichters van Code 2.0 succes, maar verwacht wel dat ze na verloop van tijd inzien dat nieuwe vormen van beroepsontwikkeling niet haaks hoeven te staan op traditionele vormen van beroepsvereniging. Dat is niet een kwestie van ‘terug naar vroeger’, maar op basis van traditionele kracht nieuwe ontwikkelingen oppakken. Die uitdaging kunnen we dus beter samen aan gaan dan oproepen om iets wat getoond heeft te werken op te heffen!
  Jaap Buitink
  Zie ook mijn artikel ‘Gevangen professional moet zichzelf bevrijden’ op deze site (via ‘zoeken’)

 5. Wij snappen niet waarom online organisatie Code 2.0, met 160 volgers zich zo druk maakt over een ‘ouderwetse organisatie’ met ruimt 4000 leden (en nog steeds groeiende!!). Laten wij gewoon doen waar we goed in zijn: het bieden van een platform en netwerk voor professionals. En laten we met elkaar het werkveld waar nodig en mogelijk versterken. Werkers zijn niet gebaat met stemmingmakerij, maar met inhoud. En dat bewijst zichzelf – ook in nieuwe tijden! Lees ons persbericht op http://www.nvmw.nl/actueel/persberichten/190-13-12-2010-geheel-vernieuwde-nvmw-online-en-web-20-proof.html.
  Magteld Beun, Thea Haverkort, waarnemend directeur NVMW.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.