Home Auteurs Posts van Meike Bergwerff

Laatste artikelen van deze auteur

‘Help eenzame migrantenouderen bij het vinden van betekenisvolle contacten’

Er komt steeds meer aandacht voor eenzame Marokkaanse en Turkse ouderen, maar er is nog veel te doen om deze groep te helpen. Dat cultuursensitieve zorg steeds meer op de kaart komt is hoopgevend, vindt Tineke Fokkema, senior onderzoeker bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI).

‘Eenzaamheid wegnemen is deels ook de eigen verantwoordelijkheid’

Specialist ouderengeneeskunde Ester Bertholet wil meer aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid die mensen hebben om eenzaamheid preventief te voorkomen. Ze roept iedereen op om op tijd in actie te komen. Ook in dit artikel: adviezen om te achterhalen wat er precies achter iemands eenzaamheid schuilgaat.

‘Opbouwwerk 3.0 gaat over iets anders dan bingo spelen’

Stichting Lentl ontstond na een bestuurlijke fusie tussen vier partijen uit het sociaal domein in Zuid-Gelderland, Noord-Oost Brabant en Noord-Limburg. De samenwerking moet de sociaal werker versterken en optimaal ondersteunen. Maar het grote vraagstuk is vooral: hoe brengen we de sociaal maatschappelijke cohesie terug in de wijk? Twee bestuurders aan het woord.

‘We zitten nu met meerdere organisaties in een casus’

Een netwerksamenwerking tussen drie zorgpartijen in Venlo maakt het werken makkelijker en sneller. De pilot om die samenwerking te stimuleren, is inmiddels tot hun vaste werkwijze omgedoopt. Wat is er veranderd?

Wordt 2022 het jaar van de thuisbegeleider?

De thuisbegeleider verdient meer naamsbekendheid. En wat doen ze nou precies? Ilse de Vries werkt voor ActiZ aan een plan met als doel: de thuisbegeleider meer op de kaart zetten.

Congressen

8e Jaarcongres Eenzaamheid

Hotel Veenendaal

Jaarcongres Verslaving in het sociaal domein

Hotel Veenendaal