Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Wethouder Jan Hoek: ‘Er moet fors de bezem door de relatie met het welzijnswerk’

Jan Hoek, wethouder voor onder meer zorg en welzijn in Amsterdam Zeeburg, moest 1,2 miljoen bezuinigen op het welzijnswerk en besloot tot een aanbesteding. De huidige welzijnsaanbieders grepen naast de opdracht, waardoor 130 mensen hun baan dreigen te verliezen. ‘Vrijwilligers en professionals staan heel erg met de rug naar elkaar.’
Wethouder Jan Hoek: ‘Er moet fors de bezem door de relatie met het welzijnswerk’

Door Martin Zuithof –
href=”http://www.zeeburg.nl/politiek_bestuur_en/dagelijks_bestuur/jan_hoek”

target=_blank name=”Jan Hoek”>GroenLinks-wethouder Jan Hoek
besloot dit jaar

als een van de eersten in Nederland tot een aanbesteding van het volledige

welzijnswerk. Gevolg is dat de huidige aanbieders naast de opdracht grepen.

(Foto:
href=”http://www.zeeburg.amsterdam.nl/welzijn_en_zorg/pagina’s_van_welzijn/digitale_nieuwsbrief/interview_met_jan”>Jan

Hoek
,
href=”http://www.zeeburg.amsterdam.nl:80/welzijn_en_zorg/pagina’s_van_welzijn/digitale_nieuwsbrief/interview_met_jan”

target=_blank name=”Jan Hoek”>Stadsdeel Zeeburg
)

Drie instellingen moeten nu hun personeel ontslaan: Dynamo (voor

maatschappelijke dienstverlening), Opbouwwerk Noord en Welzijn aan het IJ

(sociaal-cultureel werk). Deze laatste organisatie werd in 2004 door hetzelfde

stadsdeel opgericht, nadat twee eerdere welzijnsinstellingen failliet waren

gegaan. (Zie:
home/id5601-94849/130_welzijnswerkers_op_straat_in_amsterdam_zeeburg_2_reacties.html”

target=_blank name=”Welzijn aan het IJ”>130 welzijnswerkers ontslagen in

Amsterdam Zeeburg
)

Waarom moet er in Zeeburg 1,2

miljoen worden bezuinigd op welzijnswerk?Jan Hoek: ‘Om de tering naar

de nering te zetten. In Zeeburg hebben we met de nieuwe wijk IJburg een onzekere

financiële factor. We weten niet wanneer de mensen die daar moeten gaan wonen er

ook daadwerkelijk komen. Dat houdt zich volstrekt niet aan de plannen die we er

ooit voor hadden. IJburg ligt zo ver buiten de stad dat we er compleet nieuwe

voorzieningen als de stadsreiniging moeten opzetten. Dat bleken allemaal

onzekere financiële factoren.’

Dat mag dus ten koste gaan van het welzijnswerk in de Indische Buurt,

een van de veertig achterstandswijken van Vogelaar?’De afgelopen jaren

hebben we de druk steeds niet bij het welzijnsveld gelegd. De

stadsdeelorganisatie hebben we ook al tot op het bot uitgekleed en het onderhoud

op de openbare ruimte tot het absolute minimum teruggebracht. Dat kunnen we niet

blijven doen en daarom moesten we ook kijken hoe we de kosten van zorg en

welzijn konden beperken. Dan kun je een platte bezuiniging doorvoeren of je kunt

het opnieuw gaan organiseren. We hadden ook inhoudelijke overwegingen zoals

kwaliteit, de Wet maatschappelijke ondersteuning en het feit dat we het

welzijnswerk in dit stadsdeel met liefst drie organisaties deden.’

Wat schort er aan de kwaliteit?‘Onze kritiek betreft vooral de

vraagsturing. Dus de vraag in hoeverre het welzijnswerk wel op de klant

reageert. Vrijwilligersorganisaties in het stadsdeel voelen zich lang niet

altijd goed bediend. Bijvoorbeeld de speeltuinvereniging die een relatie met de

welzijnsstichting heeft, die hun pand beheert, maar die zich daar niet prettig

bij voelt. Het welzijnswerk adverteert al maanden dat er nog ruimte is voor

cursisten, waardoor je je kunt afvragen of ze wel op de vraag inspelen.’

‘We subsidiëren het aanbod tot het voor iedereen betaalbaar is,

waardoor het voor mensen die geld genoeg hebben een heel goedkoop aanbod wordt.

Mijn dochter kan voor negen euro deelnemen aan twintig lessen taekwondo. Dat is

toch ook raar? Je zou veel meer moeten werken met een kidspas omdat het juist

gaat om de toegankelijkheid van kinderen uit gezinnen met een laag

inkomen.’

Dat lukt niet met de huidige welzijnsclubs?‘We kiezen ook voor aanbesteding omdat we nu met drie

organisaties werken. Het is heel lastig om verbindingen te leggen tussen die

organisaties. Als het opbouwwerk bewonersorganisaties moet ondersteunen, wat

doen die bewonersorganisaties dan? Veel zelforganisaties houden spreekuren.

Daarbij komen vragen aan de orde die ook in het maatschappelijk werk aan bod

komen, maar we leggen nauwelijks de verbinding tussen de professionals en deze

zelforganisaties. Die verbinding moeten we leggen door te zorgen dat het

professionele aanbod in een hand komt.’

‘Vrijwilligers en professionals staan heel erg met de rug naar elkaar,

terwijl ze elkaar zouden moeten helpen. Die vrijwilligers hebben een verschrikkelijk

groot bereik onder verschillende groepen, wat die professionals vaak niet

hebben. De Marokkaanse Raad houdt spreekuren, daar komen mensen die de

drempel van het maatschappelijk werk vaak moeilijk overkomen. We zeggen: zorg er

nou voor dat vrijwilligers en professionals zo met elkaar samenwerken, dat de vrijwilligers het bereik van de professionals vergroten en professionals

hun deskundigheid delen.’

U bent heel kritisch over het welzijnswerk. ‘Ik wil een

aantal dingen anders doen. Dat we te maken hebben met drie clubs bijvoorbeeld.

De nieuwe organisatie is een samenwerkingsverband die we als een partij gaan

aanspreken. Het gaat ook over hoe je de relatie vorm geeft als overheid met de

welzijnsinstellingen en dan denk ik dat er wel eens fors de bezem doorheen mag.

Klaar.’

Bijzonder dat juist een GroenLinks-wethouder het hele welzijnspakket

aanbesteedt. Dat is nog niet eerder voorgekomen.‘Hoezo bijzonder? Ik

voel me als GroenLinkser erg senang bij een welzijnsbeleid dat mensen de ruimte

geeft, dat ze stimuleert hun eigen ding te doen. Je moet denken vanuit de kracht

van de mensen en daarvoor de voorwaarden scheppen.’

U zegt dat de huidige aanbieder zich beter had kunnen voorbereiden op

de gevolgen van de aanbesteding. Hoe dan?‘Wij hebben in april het bestek al

gepresenteerd, toen hadden ze zich al in

de gevolgen kunnen verdiepen. Formeel is het ons probleem niet. We voelen ons

wel degelijk betrokken bij de mensen die in het stadsdeel werken. We hebben de

beoogde nieuwe aanbieder gevraagd zich er actief in op te stellen. Dat

willen ze. Een deel van de medewerkers kan zijn werk blijven doen.’

Zie het dossier:
dossiers/id54003/alcides_en_andere_omvallende_welzijnsinstellingen.html”

target=_blank name=”Alcides “>‘Alcides en andere omvallende

welzijnsinstellingen’

Lees ook de
href=”https://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html”>gratis

Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich


href=”https://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html”>hier

aanmelden
.
href=”http://vedm.net/click2?l=lRgqb&m=BfyC&s=7Yva7b” target=_blank

name=nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste

editie.

Wilt u reageren? Klik dan hier
href=”mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl”>zorgenwelzijn@reedbusiness.nl

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.