Home Tags Zorgmijder

zorgmijder

Verwarde personen

Blog: Uitbehandeld. En dan?

Piet-Hein Peeters
Net voor de kerst werd in Arnhem een twaalfjarige jongen door zijn vader om het leven gebracht. Dergelijke, even tragische als dramatische, gebeurtenissen leveren een standaard patroon aan reacties op. Veel giswerk, de nodige niet direct betrokken deskundigen die op basis van niet volledige informatie voor journalisten en publiek een inschatting maken.
Wet- en regelgeving

Wees niet te bang om gewoon zorg te bieden’

Als je te maken hebt met een zorgmijder, wanneer verleen je dan wel hulp en wanneer niet? Gezondheidsjurist Brenda Frederiks stelt dat het vooral belangrijk is om altijd de rechten van je cliënt te respecteren. 'Maar wees niet te bang om gewoon zorg te bieden.'
Zelfredzaamheid

Huisarts Lester du Perron: ‘Een zorgmijder heeft ook plichten’

De zorg voor zorgmijders richt zich doorgaans op het inschatten van de wilsbekwaamheid van de zorgmijder, en het daaruit voortvloeiende recht op autonomie. Hoe ver strekt die autonomie eigenlijk? Zijn wij als zorgverlener niet verplicht om iemand de zorg te bieden die hij/zij nodig heeft? Of wordt die zorg al snel bemoeizorg? En heeft de zorgmijder hier zelf misschien ook een verantwoordelijkheid?
Wijkteam

Regieteam: Telkens weer

Sommige cliënten van het regieteam ontsporen keer op keer. Met geweld, vervuiling of ernstige verwaarlozing tot gevolg. ‘Wat gaat er mis? Ligt het aan hen of doen wij ons werk niet goed?’

Relationeel werken: De ander tevoorschijn laten kruipen

De stichting Presentie en Zorg+Welzijn onderzoeken in de komende maanden in dit blad hoe degene die hulp verleent werkelijk goed kan aansluiten bij degene die hulp nodig heeft. Andries Baart, grondlegger van de presentie- theorie, slaat de piketpalen. ‘Als je relationeel leert kijken, valt op hoe individualistisch wij denken.’

Gedwongen opnames fors toegenomen

Opvangvoorzieningen voor zware psychiatrische patiënten worden steeds schaarser
Meer bemoeizorg is nodig, maar: ‘het helpt niet als psychiatrisch patiënten eerst 375 euro eigen bijdrage moeten betalen’. Dat zegt hoogleraar Niels Mulder.

Ketenzorg voor zorgmijders werkt goed

Ketenzorg voor zorgmijders werkt goed
De observatiemachtiging voor mensen met een vermoedelijke psychiatrische stoornis is overbodig omdat de directe en acute hulp aan zorgmijders goed werkt. Sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen komen vaak op basis van vrijwilligheid achter de voordeur.
Armoede en Schuldhulpverlening

Tentoonstelling ‘Paradijsvogels of zorgwekkende zorgmijders?’: Gekrenkt uit het gewone leven gestapt

Tentoonstelling ‘Paradijsvogels of zorgwekkende zorgmijders?’: Gekrenkt uit het gewone leven gestapt
Als onderdeel van de manifestatie ‘Beeldvorming van buitenbeentjes’ opende Het Dolhuys, museum van de psychiatrie in Haarlem, onlangs de tentoonstelling ‘Paradijsvogels of zorgmijders?’ Een fascinerende tentoonstelling over kluizenaars uit de vorige eeuw die met het normale leven hebben gebroken. ‘Vroeger hadden deze zonderlingen wel een positie als lid van de gemeenschap.’