Home Tags Zorgboerderij

zorgboerderij

In- en extramuraal tegelijk

De zorgboerderij is in opkomst
Het aantal zorgboerderijen groeit snel. En met reden. Het gedrag van jongeren die ernaartoe gaan, verbetert bijvoorbeeld duidelijk. ‘Boeren zijn gastvrij, delen hun boerderij, keuken en tafel met hun cliënten en werken zelf mee.’
Mantelzorg

De cliënt spreekt: ‘Ik werd vaak gezien als de veeleisende moeder’

‘Mantelzorgers zoeken veiligheid en goede zorg voor hun kwetsbare naaste’, weet Jacomien Wolfkamp uit rijke ervaring. ‘De klik met de zorgverleners is essentieel en brengt vertrouwen. Pas als dat vertrouwen tussen mantelzorger en zorgverlener er is, dan kun je zelf de zorg voor je kind loslaten.’

Onderzoek: Moslima én sociaal werker: Zoeken naar balans

Tweedegeneratie-migrantendochters met een baan in het sociaal werk zoeken hun weg tussen verschillende identiteiten en werelden. Hierin voelen ze zich niet altijd gesteund door hun beroepsgroep.
Wijkteam

Maatwerk verantwoorden met de kassabon

Het wijkteam Pathmos-Stadsveld in Enschede probeert telkens weer passende maatwerkoplossingen te vinden. Een flexibel budget dat op meerdere terreinen wordt ingezet en een uitgebreid mandaat voor de wijkcoaches maken dit mogelijk. Maar graag wel met kassabon.
Dementie

Jong, dement of beperkt: beter af op zorgboerderij

Jongeren, odueren met dementie en mensen met beperking beter af op zorgboerderij
Jongeren met gedrags- en opvoedingsproblemen, mensen met een beperking en ouderen met dementie blijken allemaal baat te hebben bij de zorg die wordt geboden op zorgboerderijen. Dat stelt onderzoeksorganisatie ZonMw.
Participatie

Niet iedereen vindt reguliere dagbesteding leuk’

zorboerderij
Mensen met dementie voelen soms weerstand tegen reguliere dagbesteding en zoeken naar alternatief.
Vrijwilligers

Hulde aan de dagbesteding

Hulde aan de dagbesteding
Kwispelend kwam de herdershond mij tegemoet. Als je weet dat ik erg bang ben voor honden, begrijp je vast dat ik me erg welkom voelde bij boerderij de Vosheuvel maar toch met wat schroom het erf betrad.

Agressie moet je niet beheersen maar negeren’

‘Agressie moet je niet beheersen maar negeren’
Hoe ga je om met moeilijk verstaanbaar gedrag en agressie van cliënten met een verstandelijke beperking? Activiteitenbegeleider Tjeerd de Wit vindt dat je agressie niet moet proberen te beheersen, maar gewoon moet negeren.
Dementie

Zorgboerderij voor demente ouderen onzichtbaar in Wmo’

‘Zorgboerderij voor demente ouderen onzichtbaar in Wmo’
Zorgboeren moeten zichzelf beter presenteren als zorgaanbieder voor mensen met dementie om zo in het oog te springen bij de gemeente. De gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor de financiering van dagopvang, maar zij zijn niet goed op de hoogte van wat zorgboerderijen bieden. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Zorgboeren zonder keurmerk geweerd

Zorgboeren zonder keurmerk geweerd
Zorgboeren die in 2011 geen keurmerk hebben, worden geroyeerd door hun regionale afdelingen. Ook krijgen ze geen vermelding meer op de landelijke website zorgboeren.nl.