Home Tags Verward gedrag

verward gedrag

Verwarde personen

Drie vragen aan…

Christine Kuiper, projectleider Kennisnetwerk verward gedrag.
Verwarde personen

Column uit de beleidspraktijk: Van opsluitwet naar zorgwet – en breder

Ongeveer anderhalf jaar geleden deed ik in een interview in Sociaal Bestek de oproep om haast te maken met de invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz). Het is naar mijn idee een belangrijke schakel voor een succesvolle aanpak van de problematiek van personen met verward gedrag.
Verwarde personen

Blog: Fijn, die weerstand van de cliënt

Patty van Amsterdam is blogger bij Zorg+Welzijn
Nadat de psychiater geweest was en medicatie voorschreef, kwam er wat beweging in de jongen. Hij keek me aan als ik praatte. En wanneer ik hem voorstelde om iets te doen, al was het maar naar de wc lopen, zei hij ‘nee’. Voor het eerst was ik blij met de weerstand van een cliënt.
Verwarde personen

Samenstelling wijkteam belangrijk bij verward gedrag’

‘Signalen dat het niet goed met iemand gaat, moeten eerder opgepakt worden. Sancties voor mensen met verward gedrag zijn lang niet altijd een antwoord.’ Dat staat te lezen in de tussenrapportage van het landelijk Schakelteam.
Verwarde personen

Niet pas ingrijpen als verwarde persoon overlast geeft’

1-verwarde-personen
Het aantal meldingen van overlast door verwarde personen bij de politie is in 2016 het derde achtereenvolgende jaar gestegen met 14% gestegen. ‘Het wordt tijd dat er meer aandacht komt voor preventie.’