Home Tags Transformatie

transformatie

Voor managers in zorg en welzijn wordt het steeds belangrijker om hun organisatie stevig te profileren.

Vijf tips om te profileren met pit

Voor managers in zorg en welzijn wordt het steeds belangrijker om hun organisatie stevig te profileren. Gemeenten willen zeker weten dat initiatieven echt succesvol zijn. De burger heeft een enorme keus aan aanbieders en activiteiten. Bedrijven zoeken naar mogelijkheden om verantwoord te investeren. Meer geld en waardering krijgen is echter voor veel managers een zware opgave. De werkdruk is hoog en er staat al zoveel op de agenda door de transities en de bezuinigingen.
Dementie
‘Zorgboerderij voor demente ouderen onzichtbaar in Wmo’

‘Zorgboerderij voor demente ouderen onzichtbaar in Wmo’

Zorgboeren moeten zichzelf beter presenteren als zorgaanbieder voor mensen met dementie om zo in het oog te springen bij de gemeente. De gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor de financiering van dagopvang, maar zij zijn niet goed op de hoogte van wat zorgboerderijen bieden. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Participatie
Gratis Wmo-vraagbaak voor gemeenten

Gratis Wmo-vraagbaak voor gemeenten

Het Verwey-Jonker Instituut en het ministerie van VWS Online hebben een website gelanceerd waar gemeenten terecht kunnen met vragen over de Wmo. De website geeft gratis ondersteuning bij het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van het Wmo-beleid.
Wmo
‘Gemeente en burgers moeten om de tafel over lokale participatie’

‘Gemeente en burgers moeten om de tafel over lokale participatie’

Een grotere groep kwetsbare burgers wordt door de transities afhankelijk van de zorg en zorgtoewijzing van de gemeente. Dat heeft ook gevolgen voor de burger- en cliëntenparticipatie. ‘De manier waarop burgers en cliënten nu meedenken en -praten over gemeentelijk beleid gaat straks niet meer kloppen’, weet Karin Sok .