Home Tags Transformatie

transformatie

Wijkteam
'Geen onderscheid verpleging en verzorging'

‘Geen onderscheid verpleging en verzorging’

Vertegenwoordigers van wijkverpleegkundigen en verzorgenden, V&VN, Buurtzorg, ANBO, Zorgaccent en NPCF, roepen minister Schippers in een brief op om geen onderscheid te maken tussen verpleging en verzorging. Ook vragen ze om een grotere betrokkenheid bij de coördinatie van de zorg.
Nieuwe hoogleraar wil af van versnippering jeugdzorg

Nieuwe hoogleraar wil af van versnippering jeugdzorg

Er is voldoende sprake van innovaties in de jeugdzorg, maar de sector profiteert daar te weinig van. Dit zegt de nieuwe bijzonder hoogleraar Tom van Yperen in zijn oratie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat zich in zijn functie bezighouden met monitoring en innovatie in de zorg voor jeugd.
Managers terug in het hok!

Managers terug in het hok!

De transitie beheerst al tijden het nieuws. Genoeg gepraat over alle details, vindt Ron van Eeden, regiodirecteur bij Kwintes. Het is tijd om het eens te hebben over een andere manier van organiseren. Managers terug in het hok, het woord is aan de werkvloer.
Participatie
‘Burger moet overheid kunnen overnemen’

‘Burger moet overheid kunnen overnemen’

‘De overheid trekt zich terug en verwacht dat de Civil Society opdoemt uit de mist. Dat is onmogelijk’, stelt Phillip Blond op het Zorg + Welzijn Wmocongres in Ede. De politiek denker, filosoof en founding father van de Big Society pleit voor meer persoonlijke en holistische zorg in kleine verbanden. ‘We moeten naar lokale gemeenschappen met meer zeggenschap.’
Voor managers in zorg en welzijn wordt het steeds belangrijker om hun organisatie stevig te profileren.

Vijf tips om te profileren met pit

Voor managers in zorg en welzijn wordt het steeds belangrijker om hun organisatie stevig te profileren. Gemeenten willen zeker weten dat initiatieven echt succesvol zijn. De burger heeft een enorme keus aan aanbieders en activiteiten. Bedrijven zoeken naar mogelijkheden om verantwoord te investeren. Meer geld en waardering krijgen is echter voor veel managers een zware opgave. De werkdruk is hoog en er staat al zoveel op de agenda door de transities en de bezuinigingen.
Dementie
‘Zorgboerderij voor demente ouderen onzichtbaar in Wmo’

‘Zorgboerderij voor demente ouderen onzichtbaar in Wmo’

Zorgboeren moeten zichzelf beter presenteren als zorgaanbieder voor mensen met dementie om zo in het oog te springen bij de gemeente. De gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor de financiering van dagopvang, maar zij zijn niet goed op de hoogte van wat zorgboerderijen bieden. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Participatie
Gratis Wmo-vraagbaak voor gemeenten

Gratis Wmo-vraagbaak voor gemeenten

Het Verwey-Jonker Instituut en het ministerie van VWS Online hebben een website gelanceerd waar gemeenten terecht kunnen met vragen over de Wmo. De website geeft gratis ondersteuning bij het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van het Wmo-beleid.
Wmo
‘Gemeente en burgers moeten om de tafel over lokale participatie’

‘Gemeente en burgers moeten om de tafel over lokale participatie’

Een grotere groep kwetsbare burgers wordt door de transities afhankelijk van de zorg en zorgtoewijzing van de gemeente. Dat heeft ook gevolgen voor de burger- en cliëntenparticipatie. ‘De manier waarop burgers en cliënten nu meedenken en -praten over gemeentelijk beleid gaat straks niet meer kloppen’, weet Karin Sok .