Home Tags Sociaal Bestek

Sociaal Bestek

Wet- en regelgeving
financiele-prikkel-PicScout.jpg

Prikkelsturing in het sociaal domein

De financiële prikkel in de financiering van de bijstand leidt niet automatisch tot meer effectiviteit en doelmatigheid in het gemeentelijke beleid en de uitvoering.
Wijkteam
1-Zorgkosten-iStock.jpg

Een laag inkomen en hoge zorgkosten

Kunnen Nederlanders met een laag inkomen hun zorgkosten nog wel betalen? Dat vragen Corinne van Gaalen en Marcel Warnaar zich af in Sociaal Bestek.

Social returneisen soms moeilijk in te vullen

Bij aanbestedingen voor leveringen, of waarbij specialistisch werk nodig is, is de invulling van social returneisen soms erg moeilijk.

Social Return is belangrijk instrument voor gemeente Utrecht

Voor de gemeente Utrecht is Social Return een belangrijk instrument om arbeidsplaatsen te creëren en als motor voor sociaal ondernemerschap en innovatie.
Armoede en Schuldhulpverlening

Stress en schaamte bij de voedselbank

De ervaring van financiële problemen heeft bij gebruikers van de voedselbank veel impact op de gezondheid, maar levert ook veel stress en schaamte op.
Mantelzorg

‘Mantelzorgers voelen zich vaak niet gesteund’

Gemeenten hebben wel een aanbod voor ondersteuning aan mantelzorgers, maar het wordt lang niet altijd gebruikt.
Participatie
toegankelijkheid

‘Beperking of niet, ik wil alles uit het leven halen’

Gerard de Nooij ondervindt aan den lijve dat ontoegankelijkheid nu nog de norm is in de maatschappij.
Wijkteam
Buurthuis

‘Ontmoetingsplekken zijn belangrijker dan ooit’

Nu ontmoetingsplekken weer op de politieke agenda staan, moeten we niet vergeten wat er allemaal al is en wat al werkt
Wijkteam
nieuwe groep daklozen

‘Nieuwe dakloze moet niet in opvang’

In het hele land groeit het aantal nieuwe dak- en thuislozen dat anders is dan de 'traditionele dakloze'.
Wijkteam

Werkgever wil werknemer met ggz-probleem best helpen

Er wordt nog te weinig voor werknemers en werklozen met psychische problematiek gedaan.