Home Tags Signaleren

signaleren

Wijkteam

Altijd het bekende gezicht

In Zoetermeer krijgen cliënten van dezelfde professional huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en maaltijdzorg. Wat zijn de ervaringen?

Over je depressie praat je niet

Ruim 800.000 mensen in Nederland lijden onder een depressie. Praten helpt, maar mensen vermijden het onderwerp omdat ze bang zijn de ander met depressieve gevoelens te kwetsen. De campagne “Hey! Het is oké” moet depressie bespreekbaar maken.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

‘Je moet niet elke buurman wantrouwen, maar wees niet naïef’

De discussie over seksueel misbruik die wereldwijd is losgebarsten na #metoo is goed. Maar het is slechts het topje van de ijsberg.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

‘We laten mishandelde kinderen behoorlijk in de steek’

‘Het is goed dat er de laatste tien jaar zoveel wetgeving is ontstaan om kindermishandeling terug te dringen, maar we moeten niet denken dat dit de oplossing van het probleem is.’ Dat zegt bijzonder hoogleraar Majone Steketee.
Verwarde personen

‘Samenstelling wijkteam belangrijk bij verward gedrag’

‘Signalen dat het niet goed met iemand gaat, moeten eerder opgepakt worden. Sancties voor mensen met verward gedrag zijn lang niet altijd een antwoord.’ Dat staat te lezen in de tussenrapportage van het landelijk Schakelteam.
Wijkteam
1-huiselijk-geweld-Fotolia.jpg

Aanpak huiselijk geweld in azc’s moet beter

‘De borging van samenwerking tussen organisaties kan en moet op regionaal niveau beter. Je wilt niet morgen over een incident in de krant lezen. Dan ben je te laat.’
Huiselijk geweld en seksueel misbruik
1-Meldcode-iStock.jpg

Signalering huiselijk geweld is onvoldoende

De implementatie van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is nog niet in orde. Dat concludeert de Inspectie van de Gezondheidszorg naar aanleiding van eigen onderzoek.
Wijkteam
rapport Toezicht Sociaal Domein

‘Gebruik nabijheid van wijkteam na de vrouwenopvang’

Als moeder en kind uit de vrouwenopvang komen en op zichzelf gaan wonen, dan is het belangrijk om goede afspraken te maken over wie zicht blijft houden op het gezin. Vooral met het wijkteam, dat een belangrijke rol heeft. Die doorlopende hulp kan beter, constateren de inspecties Toezicht Sociaal Domein.
Mariksa-EPI.jpg

Blog: Waar bent u van?

Aan het eind van het gesprek zegt mevrouw: ‘Nou het was gezellig, maar waar bent u ook al weer van?’ ‘Buurtcoach, is dat net zoiets als de Buurtzorg?’
Wijkteam
multiprobleemgezin

Wijkteam heeft te weinig tijd voor kwetsbare gezinnen

Wijkteams worden ook ingezet voor enkelvoudige hulpvragen en hebben daarom te weinig tijd en aandacht voor complexe hulpvraag van kwetsbare gezinnen. Inspecties concluderen dat gemeenten hun beleid beter moeten vertalen naar de praktijk van de hulpverlening.